BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,365 ประวัติ


161. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บ่อเลี้ยงปลา , เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อัพเดท 3 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมวิทย์-คณิต


162. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้แทนขายอาหารสัตว์ , ผู้แทนขายพันธุ์สัตว์ , ผู้แทนขายยาสัตว์ อัพเดท 3 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดนวลนรดิศวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


163. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักส่งเสริมการเกษตร อัพเดท 3 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : อำนาจเจริญ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.สุรินทร์ พืชศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปทุมคงคา


164. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บ่อเลี้ยงปลา , เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อัพเดท 3 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมวิทย์-คณิต


165. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาลประจำฟาร์ม อัพเดท 1 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สัตวศาสตร์


166. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการ อัพเดท 30 พ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เทคโนโลยีการเกษตร


167. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล อัพเดท 28 พ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เทคโนโลยีการผลิตสัตว์


168. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , ผู้ช่วยพัฒนาวิจัยและผลิตภัณฑ์ , พนักงานขาย อัพเดท 27 พ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาหารสัตว์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเพชรพิทยาคมวิทย์-คณิต


169. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , ธุรการ , ประสานงานขาย อัพเดท 27 พ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : หนองบัวลำภู
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายหนองบัวพิทยาคารวิทย์-คณิต


170. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล อัพเดท 16 พ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยาเกษตร-อุตสาหกรรม


171. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : CharlesStomy , CharlesStomy , CharlesStomy อัพเดท 9 พ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 31 จังหวัด : สระแก้ว
ปริญญาตรี CharlesStomy CharlesStomy
ปวส.CharlesStomyCharlesStomy


172. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล,Qcอาหาร,นักวิทยาศาสตร์ , ผู้ช่วยห้องแลป,ครูวิทยาศาสตร์ , ธุรการ,ประสานงาน อัพเดท 18 ต.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี ศิลปากร สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีวิทย์-คณิต


173. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : fdhdfhgfdg อัพเดท 4 ก.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


174. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วางแผนการผลิต , นักวิทยาศาสตร์ , ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 4 ก.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร


175. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Barangam , Barangam , Barangam อัพเดท 14 ส.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : 1 อายุ : 12 จังหวัด :
ปริญญาเอก Barangam Barangam
ปริญญาเอกBarangamBarangam


176. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : - อัพเดท 8 ส.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตวบาล


177. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝึกหัด​ , ผู้จัดการฟาร์ม​ฝึกหัด , ผู้ช่วยผู้จัดการ อัพเดท 8 ก.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์​ วิทยาเขต​หาดใหญ่​ พัฒนาการ​เกษตร​
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน​วังวิเศษ​ จ.ตรัง-


178. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ได้หมด อัพเดท 16 มิ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี


179. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่การเกษตร , เจ้าหน้าที่ส่งเสริม , เจ้าหน้าที่คลังสินค้า อัพเดท 5 มิ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , จัดซื้อ คลังสินค้า , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เทคโนโลยีการผลิตพืช
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย-


180. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ปฎิบัติการ , ภูมิทัศน์ อัพเดท 24 พ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 50 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี แใโจ้ เทคโนโลยีภูมิทัศน์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 319    ต่อไป >>>
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30