BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ผู้หญิง , ความรัก , ดูดวง , กระทู้เด็ด , ตลก เฮฮา , คลิปดัง , กิน เที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 988 ประวัติ


901. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการคอมพิวเตอร์ , บริการลูกค้า , งานท่องเที่ยว อัพเดท 19 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชาติตระการวิทย์-คณิต


902. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ GIS , พนักงาน Call center , พนักงานธุรการ อัพเดท 17 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีสมุทรปราการศิลป์-สังคม-ภาษาไทย


903. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , ธุรการ , ประสานงาน อัพเดท 17 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปราจีนกัลยาณีวิทย์-คณิต


904. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสตร์ อัพเดท 16 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี ม.สงขลานครินทร์ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกัลยาณีศรีธรรมราชศิลป-สังคม


905. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์ , เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ อัพเดท 11 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสิงห์สมุทรศิลป์-ภาษา


906. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ภูมศาสตร์ , เจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ อัพเดท 6 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , อื่นๆ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.นเรศวร ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวังพิกุลพิทยาคมวิทย์-คณิต


907. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานแผนที่ , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 2 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด :
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามวิทย์-คณิต


908. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ อัพเดท 2 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชวินิตบางเขนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


909. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์ , เลขานุการ อัพเดท 2 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสตรีศรีสุริโยทัยวิทย์-คณิต


910. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน GIS , ประชาสัมพันธ์ โรงแรม โรงพยาบาล อัพเดท 30 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบูรณะรำลึกตรังศิลป์ - คำนวณ


911. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , คลังสินค้า , part-time อัพเดท 28 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม. สุโขทัยธรรมาธิรช รัฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร. มัธยมพรสำราญวิทย์ - คณิตร์


912. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ GIS อัพเดท 24 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดราชโอรสวิทย์-คณิต


913. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ , เจ้าหน้าที่ด้านข้อมูล อัพเดท 18 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมคณิต-อังกฤษ


914. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานสารสนเทศ , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 17 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิยาลัยบูรพา เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชลราษฎรอำรุงคณิตศาตร์-อังกฤษ


915. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อัพเดท 15 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ภูมิศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีภูมิศาสตร์


916. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผ่ายบริหารโครงการ อัพเดท 15 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การเมืองการปกครอง
ปวช.โรงเรียนพณิชยการทุ่งสงการบัญชี


917. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสตร์ , งานด้านGIS , งานด้านการสำรวจ อัพเดท 13 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


918. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เร่งรัดหนี้สิน อัพเดท 13 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 45 จังหวัด : ชัยภูมิ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังน้ำเขียว สายสามัญ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์สายสามัญ


919. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานฝ่ายบุคคล , พนักงานการผลิต อัพเดท 10 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ตราด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสตรีประเสริฐศิลป์ 2ศิลป์คำนวณ


920. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จป.วิชาชีพ , พนักงานควบคุมรถส่งของและรถธุระการ อัพเดท 6 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เทคโนโยอุตสาหกรรมการผลิต
ปวส.เทคโนโลยีปทุมธานีช่างยนต์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 50    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30