BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 928 ประวัติ


901. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการลูกค้า อัพเดท 14 มิ.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.เบญจาราชรังสฤษ์วิทย์-คณิต


902. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประจำออฟฟิต อัพเดท 9 มิ.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 6,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย นวมราชานุสรณ์ สังคม


903. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าพนักงานบัญชี , เจ้าของกิจการ , แฟนเจ้าของกิจการ อัพเดท 3 มิ.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ มากกว่า 200,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี วชิรวุธ วิศกรโยธา
ปวส.วชิรวุธวิศกรโยธา


904. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานบริการลูกค้า , พนักงานขาย อัพเดท 29 พ.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ศีขรภูมิพิสัยวิทย์ - คณิต


905. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทำแผนที่gis digitize อัพเดท 25 พ.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภูมิศาสตร์แผนที่
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนาทวีวิทยาคมศิลป์-คำนวน


906. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต , เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ อัพเดท 20 พ.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


907. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : GIS อัพเดท 14 พ.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท มหาวิทยาลับรามคำแหง ภูมิศาสตร์ (แผนที่)
ปริญญาตรีมหาวิทยาลับรามคำแหงภูมิศาสตร์ (แผนที่)


908. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : customer service , ลูกค้าสัมพันธ์ , ประสานงาน,ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 10 พ.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.ศรีนครรินทรวิโรฒ ประสานมิตร ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร. บ้านไร่พิทยาคมวิทย์-คณิตย์


909. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการลูกค้า , พนักงานขาย , พนักงานทั่วไป อัพเดท 28 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์วิทย์-คณิต


910. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานต้อนรับ , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 28 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพานพิเศษพิทยาศิลป์-คำนวณ


911. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 1 อัพเดท 26 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , แพทย์ พยาบาล เภสัช , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : ศรีสะเกษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ปวช. ป มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ปวช. ป
ปวส.มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ปวช. ปมัธยมศึกษาต้น-ปลาย ปวช. ป


912. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก , เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ อัพเดท 23 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 47 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ภูมิศาสตร์-อังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.เบญจมราชานุสรณ์ศิลป์-ภาษา


913. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ GISหรือสำรวจภูมิศาสตร์ , งานด้านสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ , การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อัพเดท 3 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภูมิศาสตร์


914. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sale Executive , Project Sale อัพเดท 27 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์วิทย์-คณิต


915. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบริการทั่วไป อัพเดท 26 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยาวิทย์-คณิต


916. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการ , ประชาสัมพันธ์ , นักภูมิศาสตร์ อัพเดท 17 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทราวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์


917. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการ , ประชาสัมพันธ์ , ธุรการ ประสาสนงาน อัพเดท 15 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เอกภูมิศาสตร์ โทการท่องเที่ยว
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกันทรารมณ์วิทย์-คณิต


918. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานทางด้านภูมิศาสตร์ , งานตรวจสอบคุณภาพ , พนักงานประจำสำนักงาน อัพเดท 15 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาสายศิลป์-คำนวณ2


919. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานสำรวจ อัพเดท 14 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


920. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการทั่วไป , เลขานุการ , พนักงานบัญชี อัพเดท 11 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เลขานุการ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพาเทคโนโลยีภูมิสราสนเทศ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 40 41 42 43 44 45 46 ... 47    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30