BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,464 ประวัติ


7341. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝึกหัด ผู้ช่วยผู้บริหาร เลขานุการ อัพเดท 7 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการวิทย์-คณิต


7342. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัยเเละพัฒนา , ควบคุมคุณภาพ, ประกันคุณภาพ , พนักงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ อัพเดท 7 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เคมี


7343. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิทย์เคมี , การวิเคราะห์ , ตรวจสอบคุณภาพ อัพเดท 7 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมวิทย์ - คณิต


7344. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ห้องLab , ผุ้ช่วยวิจัย อัพเดท 6 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนร่มเกล้าวัมนานครสระแก้วรัชมังคลาวิทย์-คณิต


7345. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ด้าน production control , ด้านเคมี , ที่เกี่ยวข้อง อัพเดท 6 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.รามคำแหง เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.บ้านร่อนทองวิทย์-คณิต


7346. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : รับพิจารณาประกัน อัพเดท 6 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.บุณวัฒนาวิทย์-คณิต


7347. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักเคมี , QC อัพเดท 6 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มรภ.สวนสุนันทา เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.ศรียานุสรณ์วิทย์-คณิต


7348. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักเคมี , พนักงานตรวจสอบคุณภาพ , พนักงานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อัพเดท 6 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมวิทย์-คณิต


7349. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ , พนักงานขาย อัพเดท 6 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ เคมี (วท.บ.)


7350. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : chemist , QC, QA ,R&D , process engineering อัพเดท 5 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เคมีอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชวินิตบางแก้ววิทย์-คณิต


7351. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Lab Technician อัพเดท 4 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ระยอง
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคระยอง เคมีอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายมาบตาพุดพันพิทยาคารวิทย์-คณิต


7352. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเสริฟ อัพเดท 4 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : นครราชสีมา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร วัดประชานิมิตร วิทย์ - คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร วัดประชานิมิตรวิทย์ - คณิต


7353. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ควบคุมคุณภาพ , ช่างเขียนแบบ อัพเดท 3 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.วิเศษไชยชาญตันติวิทยาภูมิวิทย์-คณิต


7354. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Lab Technician อัพเดท 2 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ระยอง
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคระยอง เคมีอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.มาบตาพุดพันพิทยาคารวิทย์-คณิต


7355. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบุคคล , ช่างเทคนิค , ผู้ช่วยช่างเทคนิค อัพเดท 2 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , บุคคล ฝึกอบรม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ปราจีนบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง วิทย์-คณิตย์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.ปราจิณราษำณอำรุงวิทย-คณิตย์


7356. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Analysis & Planning &control , QA&QC , Superviser อัพเดท 2 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี Udonthani Rajabhat University Mathemetics
มัธยมศึกษาต้น-ปลายThungfonwittayakarn SchoolScince - Math


7357. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักเคมี , QC อัพเดท 1 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : พะเยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมวิทย์-คณิต


7358. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักเคมี , QA , ธุรการ , จัดซื้อ อัพเดท 1 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีชัยภูมิวิทยาศาสตร์


7359. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สอน , เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน อัพเดท 1 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ฟิสิกส์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามฟิสิกส์


7360. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานคีย์ข้อมูล , เสมียน อัพเดท 1 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาลัยราชภัฎเชียงราย วิทยาศาสตร์สุขภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... 374    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30