BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,378 ประวัติ


7341. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยแพทย์ , ครู , นักส่งเสริมสุขภาพ อัพเดท 27 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดพุทธบูชาวิทย์-คณิต


7342. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA , QC , Production อัพเดท 26 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


7343. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อาจารย์สอน อัพเดท 25 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณิตศาสตร์


7344. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA,QC , เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , เจ้าหน้าที่วิจัย อัพเดท 25 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมวิทย์-คณิตฯ


7345. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานห้องปฏิบัติการ , ธุรการ ประสานงาน , วิชาการ อาจารย์ อัพเดท 25 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สตูล
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา ชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.กำแพงวิทยาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


7346. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ตรวจสอบคุณภาพ , นักวิทยาศาตร์ , QA ,QC อัพเดท 25 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคลองลานวิทยาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


7347. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โอเปอร์เรเตอร์ อัพเดท 24 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , งานบริการทั่วไป บริกร , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา วิทย์ - คณิตฯ


7348. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC อัพเดท 24 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฟิสิกส์ประยุกต์-เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


7349. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล , พนักงานคีย์ข้อมูล , ผู้จัดการฝ่ายการตลาด อัพเดท 24 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปากเกร็ดวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


7350. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานปฏิบัติการในห้องแลป , พนักงานควบคุมการผลิต , พนักงานตรวจสอบคลังสินค้า อัพเดท 22 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์วิทย์-คณิต


7351. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อาจารย์พิเศษ , ล่าม , นักแปล อัพเดท 21 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาเอก


7352. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ตรวจสอบคุณภาพ , วิจัยและพัฒนา อัพเดท 21 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทคโนโลยีชีวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสารคามพิทยาคม


7353. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์/การขาย อัพเดท 20 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทศาสตร์ทั่วไป


7354. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิทยาศาสตร์ อัพเดท 20 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพวิทย์ - คณิต


7355. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดซื้อ , การตลาด , ชิปปิง อัพเดท 18 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี สถาบันราชภุฏนครราชสีมา ชีววิทยาประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมวิทย์-คณิต


7356. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D , QC , QA อัพเดท 17 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทคโนโลยีพอลิเมอร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เคมี


7357. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Lab Technician , QA , QC อัพเดท 17 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ระยอง
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคระยอง เคมอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนระยองวิทยาคมวิทย์-คณิต


7358. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC อัพเดท 16 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุลชีววิทยา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จุลชีววิทยา


7359. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D , QC,QA , นักเคมี อัพเดท 15 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เคมีอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอุตรดิตถ์วิทย์-คณิต


7360. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โอเปอร์เรเตอร์ อัพเดท 15 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 362 363 364 365 366 367 368 ... 369    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30