BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,464 ประวัติ


101. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่เทคนิค , เจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ , เจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ทางอุตุนิยมวิทยา อัพเดท 3 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฟิสิกส์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรฟิสิกส์


102. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA Supervisor , QC Supervisor , ผจก.ฝ่ายประกันคุณภาพ อัพเดท 1 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสิรินธร วิทย์-คณิต


103. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานควบคุมคุณภาพ(QC) , พนักงานธุรการ , พนักงานบัญชี/การเงิน อัพเดท 30 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : พิจิตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จุลชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม


104. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานห้องปฏิบัติการ , พนักงานธุรการ , พนักงานประสานงาน อัพเดท 27 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : พิจิตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ชีววิทยา


105. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Lab technician , QC,QA , R&D อัพเดท 26 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ระยอง
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคระยอง เคมีอุตสาหกรรม


106. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าฝ่ายผลิต , หัวหน้าแผนก , พนักงานผู้ช่วยการเกษตร อัพเดท 26 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : ชัยนาท
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชีววิทยา


107. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัยเเละพัฒนา อัพเดท 25 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เคมี


108. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : NaomiDub , NaomiDub , NaomiDub อัพเดท 25 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , อื่นๆ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 25 จังหวัด : ชุมพร
ปริญญาเอก NaomiDub NaomiDub
ปริญญาโทNaomiDubNaomiDub


109. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องLab , ผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ อัพเดท 23 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จุลชีววิทยา


110. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิจัยแลป , HR , ปิโตรเคมี อัพเดท 23 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรีวิทย์-คณิต


111. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานควบคุมคุณภาพ , วิศวออฟฟิศ , การจัดซื้อ อัพเดท 22 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฟิสิกส์อุตสาหกรรม


112. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ควบคุมน้ำหนักและจัดระวาง , พนักงานประกันภัย , พนักงานบัญชี อัพเดท 22 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณิตศาสตร์ประยุกต์
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณิตศาสตร์ประยุกต์


113. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Jsrwmzq , Rpzdbid , Yuhgvbp อัพเดท 22 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , อื่นๆ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 24 จังหวัด : สุโขทัย
ปวส. Ywxgfsd Eynulgs
ต่ำกว่ามัธยมBzvteasBvipegv


114. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : bobbypt4 , vickyru4 , lonnienq16 อัพเดท 21 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 41 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปวส. sherrihx4 priscillafm2
ปริญญาเอกkathyav69marlenenk69


115. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา , นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยจุลชีววิทยา/หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง , เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 20 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จุลชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาวิทย์ - คณิต


116. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : lawandamz4 , diannazl1 , robertadh1 อัพเดท 20 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 160,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 45 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาเอก suzanneuy18 adelecw2
ปริญญาเอกandrewoy16maryellencb60


117. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าทีวิเคราะห์คุณภาพ อัพเดท 17 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จุลชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบวิทย์-คณิต


118. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัย , นักเคมี อัพเดท 17 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เคมี


119. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักเคมี อัพเดท 17 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สิงหบุรี
ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายค่ายบางระจันวิทยาคมวิทย์ คณิต


120. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : service engineer , biomedical engineer อัพเดท 16 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 374    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30