BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 30,636 ประวัติ


241. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ธุรการ บริหาร , เจ้า่หน้าที่จัด , ผู้ช่วยประสานงานฝ่ายขาย อัพเดท 13 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง การจัดการ การตลาด
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์การจัดการบัญชี


242. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการขาย , ฝ่ายขาย อัพเดท 13 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาลัยราขพฤกษ์ บริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด
ปวส.พงสวัสดิ์พานิชการบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด


243. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการการตลาด , ฝ่ายการเงิน , ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ อัพเดท 12 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลับรามคำแหง การตลาด


244. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการการตลาด , ฝ่ายการเงิน , ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ อัพเดท 12 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลับรามคำแหง การตลาด


245. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการประสานงานขาย , ธุรการจัดซื้อ , ธุรการประสานงานทั่วไป อัพเดท 12 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาการจัดการ การตลาด
ปวส.โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉยงเหนือบริหารธุรกิจ การบัญชี


246. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : pc. , BA. , พนักงานขาย (sale) อัพเดท 12 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ลำปาง
ปวช. โรงเรียนลำปางพาณิชยการเเละเทคโนโลยี การตลาด


247. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 11 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ราชวินิตบางเขน คหกรรม


248. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 10 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 20 จังหวัด : กาญจนบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กาญจนานุเคราะห์ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์


249. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , แนะนำสินค้า อัพเดท 9 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีสุรินทรศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


250. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานทำเอกสาร , พนักงานออฟฟิต อัพเดท 9 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ลำปาง
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง การตลาด
ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางการตลาด


251. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย ต่างจังหวัด(ภาคอีสาน) อัพเดท 9 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ การบัญชี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายการศึกษานอกโรงเรียนเขตพระโขนงสายสามัญ


252. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการลูกค้า อัพเดท 9 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ พัฒนาธุรกิจ


253. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การขาย อัพเดท 8 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : นครปฐม
ปวส. พกส. การตลาด


254. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , ฝ่ายการตลาด , ที่ปรึ่กษาด้านบริการ อัพเดท 8 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา การตลาด


255. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , ประสานงานขาย อัพเดท 8 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเมคโนโลยีราชมงกรุงเทพ การตลาด


256. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขับรถ อัพเดท 8 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : พะเยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ก.ศ.น ภาษาไทย


257. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการประสานงาน , พนักงานบริการประจำสาขา , อื่นๆ อัพเดท 6 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม การตลาด
ปวช.วิทยาลัยเทคโนโงลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนืออิเล็กทรอนิกส์


258. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 5 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย การศึกษานอกโรงเรียน 2.7
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


259. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : General Manager , Senior Operation Manager , Senior Manager อัพเดท 4 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 200,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท University of Wollongong International Business
ปริญญาตรีBangkok UniversityMarketing


260. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการเลขา , งานออกบูธ , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 4 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , เลขานุการ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม การตลาด
ปวส.ไทยบริหารธุรกิจการตลาด


<<< ก่อนหน้า    1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 1532    ต่อไป >>>
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30