BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 30,645 ประวัติ


261. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการลูกค้า อัพเดท 9 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ พัฒนาธุรกิจ


262. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การขาย อัพเดท 8 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : นครปฐม
ปวส. พกส. การตลาด


263. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , ฝ่ายการตลาด , ที่ปรึ่กษาด้านบริการ อัพเดท 8 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา การตลาด


264. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , ประสานงานขาย อัพเดท 8 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเมคโนโลยีราชมงกรุงเทพ การตลาด


265. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขับรถ อัพเดท 8 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : พะเยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ก.ศ.น ภาษาไทย


266. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการประสานงาน , พนักงานบริการประจำสาขา , อื่นๆ อัพเดท 6 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม การตลาด
ปวช.วิทยาลัยเทคโนโงลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนืออิเล็กทรอนิกส์


267. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 5 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย การศึกษานอกโรงเรียน 2.7
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


268. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : General Manager , Senior Operation Manager , Senior Manager อัพเดท 4 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 200,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท University of Wollongong International Business
ปริญญาตรีBangkok UniversityMarketing


269. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการเลขา , งานออกบูธ , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 4 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , เลขานุการ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม การตลาด
ปวส.ไทยบริหารธุรกิจการตลาด


270. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายขาย การตลาด อัพเดท 2 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : พิจิตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การพัฒนาชุมชุน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแม่อายวิทยาคมศิลป์คำนวณ


271. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Davidkat , Davidkat , Davidkat อัพเดท 2 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 41 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาโท Davidkat Davidkat
ปวช.DavidkatDavidkat


272. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , ธุรการ , การตลาด อัพเดท 2 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : พะเยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย การตลาด
ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงการบัญชี


273. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Producer , Co.Producer , Creative อัพเดท 2 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. สาธุประดิษฐ์ พาณิชยการ การตลาด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนทวีวัฒนาการตลาด


274. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พนักงานตรวจเช็คสินค้า อัพเดท 2 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การตลาด
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสวนดุสิตการตลาด


275. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ , คอลเซนเตอร์ , ธุรการ อัพเดท 1 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพญาลอวิทยาคมศิลป์ภาษา


276. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานประจำ , พนักงานฝ่ายผลิต , ธุรการ ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 1 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : นครปฐม
ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ธุรกิจค้าปลีก


277. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : WILDKAThas , WILDKATiko , WILDKAThox อัพเดท 1 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 12 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปวส. WILDKAToez WILDKATols
ปวช.WILDKATnywWILDKATcej


278. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sales mananger อัพเดท 30 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บุคคล ฝึกอบรม , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Khonkaen university mba
ปริญญาตรีKhonkaen universityanimal science


279. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเดินยา , พนักงานเดินเอกสาร , พนักงานเสร์ฟอาหารผู้ป่วย อัพเดท 30 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โซ่พิสัย พัฒนาอาชีะ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโซ่พิสัยพัฒนาอาชีพ


280. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 30 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง การจัดการอุตสาหกรรม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีกรุงเทพการตลาด


<<< ก่อนหน้า    1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 1533    ต่อไป >>>
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30