BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 30,427 ประวัติ


30341. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการ อัพเดท 22 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(คลองหก) การตลาด
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสกลนครการตลาด


30342. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการขาย , พนักงานขาย , ฝ่ายจัดซื้อ อัพเดท 22 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การตลาด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนภัทรบพิตรภาษา-คณิต


30343. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การตลาด อัพเดท 22 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.กรุงเทพ บริหาร / การตลาด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.เทพศิรินทร์


30344. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานฝ่ายบุคคล , Sale Admin อัพเดท 21 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี ม.รามคำแหง การตลาด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.สตรีนนทบุรีวิทย์-คณิต


30345. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานขาย/การตลาด , งานประชาสัมพันธ์ อัพเดท 21 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ภูเก็ต
ปวส. โรงเรียนรักธรรมบริหารธรกิจจ.ชุมพร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพนมศึกษาสาศิลป์- คำนวน


30346. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Superviser , Sale Superviser , Sale Cr. อัพเดท 21 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : อุทัยธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ ธุรกิจศึกษา
ปวส.เทคโนโลยีภาคเหนือคอมพิวเตอรธุรกิจ


30347. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการ อัพเดท 21 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การตลาด
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีการตลาด


30348. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่การตลาด , พนักงานขาย อัพเดท 20 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลับกรุงเทพ การตลาด
ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชการตลาด


30349. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการ , พนักงานการตลาด , พนักงานบุคคล/ฝึกอบรม อัพเดท 20 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , การขาย การตลาด , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.รัตรนบัณฑิต บริหารธุรกิจ การตลาด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคุระบุรีพิทยาคมศิลป์


30350. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sales office , CE condition อัพเดท 20 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ชลบุรี
ปวส. โรงเรียนอุดรพิทยาคาร บัญชี
ปวช.โรงเรียนอุดรพิทยาคารบัญชี


30351. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบริการ อัพเดท 20 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 6,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี การตลาด
ปวช.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรีการบัญชี


30352. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้า่หน้าที่การตลาด อัพเดท 20 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด บริหารธุรกิจ (การตลาด)


30353. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การตลาด , เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด อัพเดท 19 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต การตลาด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองแซงศิลป์-คำนวณ


30354. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , การตลาด อัพเดท 19 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ การตลาด
ปวส.วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีการตลาด


30355. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประสานงานบริษัท , เจ้าหน้าที่เวชทะเบียน , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ อัพเดท 19 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บริหารธุรกิจ- การบริหารการตลาด
ปวส.พณิชยการธนบุรีการตลาด


30356. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 19 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. วข.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ การตลาด
ปวส.ดอนบอสโกกรุงเทพเทคนิคอุตสาหกรรม


30357. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ประชาสัมพัฯธ์ , การตลาด อัพเดท 18 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวส. พณิชยการตั้งตรงจิตร การตลาด
ปวช.ตั้งครงจิตรพณิชยการการตลาด


30358. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พนักงานบริการลูกค้า , พนักงานประชาสัมพันธ์ อัพเดท 18 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎยะลา บริหารธุรกิจ ( การตลาด )
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนราธิวาสไทยสังคม


30359. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่การตลาด , ธุรการ , บริการลูกค้า อัพเดท 18 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต วิทยาการจัดการ เอกบริหารธุรกิจ(การตลาด)
ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกการตลาด


30360. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานการตลาด , พนักงานประสานงาน , เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออก อัพเดท 18 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาตรี มหาวิทยารัยรังสิต การตลาด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 ... 1522    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30