BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 3,096 ประวัติ


3081. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานการเงินและสินเชื่อ , เจ้าหน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อม , หุ้น อัพเดท 22 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิเคราะห์โครงการ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยการเงินและการธนาคาร


3082. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พี่เลี้ยงเด็ก , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 22 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เศรษฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายคำชะอีวิทยาคาร


3083. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประกันภัย , ธุรการ , การเงิน อัพเดท 22 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การเงิน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรัตนราษฎร์บำรุงวิทย์-คณิต


3084. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ล่าม ไกด์ , แปลเอกสาร , จัดซื้อต่างประเทศ อัพเดท 22 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี tianji university of finance and Economic business economic
ปวช.ตั้งตรงจิตรพาณิชยการบัญชี


3085. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการขาย , พนักงานธนาคาร , เจ้าหน้าที่คลังสินค้า อัพเดท 19 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิริยาลัยคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์


3086. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัย , การตลาด , คลังสินค้า อัพเดท 18 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ธุรกิจเกษตร


3087. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร , ฝ่ายวางแผนการผลิต อัพเดท 16 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เศรษฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมวิทย์-คณิต


3088. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 15 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เศรษฐศาสตร์เกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จ.น่านวิทย์-คณิต


3089. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานวางแผนธุรกิจ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์/ฝ่ายข้อมูล , เจ้าหน้าที่พัฒนา อัพเดท 13 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาวิทย์-คณิต


3090. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร อัพเดท 11 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เศรษฐศาสตร์เกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูม"วิทย์-คณิต


3091. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานจัดซื้อ , พนักงานธุรการ , พนักงานเลขานุการ อัพเดท 10 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนน้ำยืนวิทยาวิทย์-คณิต


3092. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการทั่วไป อัพเดท 10 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เศรษฐศาสตร์(การจัดการอุตสาหกรรม)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเสาไห้วิมลวิทยานุกูลวิทย์-คณิต


3093. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การตลาด , SALE , ฝ่ายขาย อัพเดท 9 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม. หอการค้าไทย เศรษฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ศิลป์คำนวณ


3094. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ทางการเงิน , เจ้าหน้าที่ทางการตลาด อัพเดท 7 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีวิทยาศิลป์-คำนวณ


3095. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการทั่วไป อัพเดท 5 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธุรกิจ


3096. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : * อัพเดท 4 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี รามคำแหง การจัดการอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายหาดใหญ่วิทยาลัยวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30