BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 3,144 ประวัติ


3081. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร อัพเดท 5 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์


3082. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ธุรการ , เลขณุการ , เจ้าหน้าที่บุคคล อัพเดท 5 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสภาราชินี จ.ตรังวิทย์-คณิต


3083. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี , ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน , ผู้จัดการฝ่ายบุคคล อัพเดท 5 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , บัญชี การเงิน การธนาคาร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 57 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ จันทรเกษม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ปวส.วิทยาลัยอินทราชัยการเงินการธนาคาร


3084. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิเคราะห์การเงิน , วิเคราะห์หลักทรัพย์ , การเงิน อัพเดท 2 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย การเงิน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน สามเสนวิทยาลัย-


3085. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเคราะห์ , ฝ่ายสินเชื่อ , ธุรการ/บุคคล อัพเดท 2 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : อุตรดิตถ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีวิทย์-คณิต


3086. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานคีย์ข้อมูล , เจ้าหน้าที่ประสานงาน อัพเดท 2 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (บริหารการจัดการ)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโพธิทอง"จินดามณี"ภาษา-ศิลป์


3087. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , ฝ่ายการตลาด , บุคคล อัพเดท 28 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เศรษศาสตร์ธุระกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยวิทย์-คณิต


3088. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานด้านนำเข้า-ส่งออก , พนักงานด้านจัดซื้อ , พนักงานธนาคาร อัพเดท 28 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , จัดซื้อ คลังสินค้า , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร เศรษฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยคณิต-วิทย์


3089. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่การเงิน , การตลาด อัพเดท 27 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การเงินการธนาคาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


3090. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ต้อนรับ , เสิร์ฟ , ทั่วไป อัพเดท 27 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ชัยนาทพิทยาคม 2 วิทย์ - คณิต


3091. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเคราะห์สถานะทางการเงิน อัพเดท 27 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เศรษฐศาสตร์(การเงิน)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปากเกร็ดวิทย์-คณิต


3092. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานนำเข้าและส่งออก อัพเดท 26 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพเศรษฐศาสตร์กระหว่างประเทศ


3093. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่การเงิน , เจ้าหน้าที่การตลาด,จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่ธุรการ อัพเดท 26 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.ราชภัฏพระนคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน จ.นครปฐมวิทย์-คณิตฯ


3094. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ติดต่อนำเข้า-ส่งออก คืนอากร 19 ทวิ และติดต่อต่างประเทศ อัพเดท 26 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 59 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี รามคำแหง เศรษฐศาสตร์การเงิน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวิทย์


3095. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบุคคล , พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ อัพเดท 24 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีอยุธยาคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ


3096. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิเคราะห์,การเงิน อัพเดท 23 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 51 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การเงินการธนาคาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีวัดระฆังอังกฤา-ไทย


3097. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่การตลาด , พนักงานบัญชี , งานวิจัย อัพเดท 23 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราชการตลาด


3098. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานสินเชื่อ , งานธนาคาร , งานบริหาร อัพเดท 21 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยวิทย์-คณิต


3099. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายนำเข้าส่งออก , พนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อัพเดท 19 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีสายวิทย์-คณิต


3100. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : - อัพเดท 19 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เศรษฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์-


<<< ก่อนหน้า    1 ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... 158    ต่อไป >>>
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30