BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 43,786 ประวัติ


21. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ส่งเอกสาร , ส่งเอกสาร อัพเดท 1 ส.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร.ห้วยหินลาด -


22. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ส่งเอกสาร , ส่งเอกสาร อัพเดท 31 ก.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร.ห้วยหินลาด -


23. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 30 ก.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ปทุมธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ศิลป์-ภาษา


24. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูสอนเด็กเล็ก , ครูประจำระดับประถม-มัธยม อัพเดท 30 ก.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเซนต์ปอลคอนเเวนต์คณิต-อังกฤษ


25. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หาฟรีแลนซวิ่งร้านขายยา อัพเดท 30 ก.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. สถาบัน I-TIM การโรงแรมการท่องเที่ยว
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


26. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ส่งเอกสาร , ส่งเอกสาร อัพเดท 27 ก.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , อื่นๆ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร.ห้วยหินลาด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.ห้วยหินลาด


27. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป , พนักงานจดออเด้อ , พนักงานดูแล อัพเดท 27 ก.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : พิษณุโลก
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน. ภูผาม่าน ศิลป์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลม.3


28. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Moscmeteece , Moscmeteece , Moscmeteece อัพเดท 27 ก.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 2 จังหวัด : สิงหบุรี
ต่ำกว่ามัธยม Moscmeteece Moscmeteece
ปวส.MoscmeteeceMoscmeteece


29. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายจัดซื้อ อัพเดท 26 ก.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน


30. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แม่บ้าน , เสิร์ฟ , ขายของ อัพเดท 23 ก.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : นครราชสีมา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


31. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถส่งสินค้า อัพเดท 23 ก.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ต่ำกว่ามัธยม โรงเรียนวัดราชสุกณา


32. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Pt , Pt , Pt อัพเดท 23 ก.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 14 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาโท Pt Pt
ปริญญาโทPtPt


33. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Myronvioni , Myronvioni , Myronvioni อัพเดท 22 ก.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 2 จังหวัด : นครพนม
ปริญญาเอก Myronvioni Myronvioni
ปริญญาตรีMyronvioniMyronvioni


34. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายผลิต , พี่เลี้ยงเด็ก , แม่บ้าน อัพเดท 22 ก.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ต่ำกว่ามัธยม รร.รัตนจีนะอุทิศ -
ต่ำกว่ามัธยมรร.รัตนจีนะอุทิศ-


35. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขับรถ , พนักงานทั่วไป อัพเดท 20 ก.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนนาบัววิทยาคม


36. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขับรถ อัพเดท 19 ก.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : สุพรรณบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย
ต่ำกว่ามัธยม


37. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Tanyarot , Tanyarot , Tanyarot อัพเดท 19 ก.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 27 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาโท Tanyarot Tanyarot
ปริญญาตรีTanyarotTanyarot


38. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานโรงงาน , ขับเครื่องจักรหนัก , งานเนตรี อัพเดท 18 ก.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กำแพงเพชร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร.เรืองวิทย์พิทยาคม -


39. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม อัพเดท 18 ก.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : เชียงราย
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


40. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานภาคสนาม อัพเดท 15 ก.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน เขตบึงกุ่ม วืชาชีพ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 2190    ต่อไป >>>BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2017 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30