BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
ข่าวน่าสนใจ ความรัก ความสวยความงาม ท่องเที่ยว ดูหนัง ฟังเพลง
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 43,224 ประวัติ


21. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานที่ทำเกี่ยวกับกราฟ โดยใช้โปรแกรม Powerpoint ตำแหน่งSupport อัพเดท 24 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


22. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายผลิต อัพเดท 24 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : มหาสารคาม
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม


23. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเสิร์ฟ อัพเดท 24 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 18 จังหวัด : ขอนแก่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนวิทย์-คณิต


24. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูพี่เลี้ยง , งานธุการ อัพเดท 23 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย , บุคคล ฝึกอบรม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รัฐศาสตร์การปกครอง
ปวช.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรสัตวศาสตร์


25. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานลูกจ้างทำที่เทศบาลฯใกล้บ้าน , พนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานฯ , อื่่นๆ อัพเดท 23 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง ศิลปคำนวณ


26. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , เจ้าหน้าที่ธุรการ , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 23 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี ราชภัฏสวนสุนันทา การจัดการโลจิสติกส์
ปวช.สยามบริหารธุรกิจ sbacสะพานใหม่การท่องเที่ยวและการโรงแรม


27. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมคุณภาพ , ผลิต , คลังสินค้า อัพเดท 22 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วิทย์-คณิต


28. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : pc.toshiba อัพเดท 22 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : เพชรบูรณ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


29. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง อัพเดท 21 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : ราชบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กทม1 เทียบโอนอาชีพ


30. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Qc , สโตร , ควบคุการผลิต อัพเดท 20 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : ชลบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง การจัดการโลจิสติกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยวิทย์คณิต


31. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 20 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 20 จังหวัด : นครพนม
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนนาแกพิทยาคม คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนาแกพิทยาคมคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์


32. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน part time อัพเดท 19 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสาธิต ม.บูรพาศิลป์-คำนวณ


33. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายผลิต , ตาวจสอบคุณภาพ , Document อัพเดท 19 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ชลบุรี
ปวช. เทคโนโลยีสระแก้ว พานิชยการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุสายสามัญ


34. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ อัพเดท 18 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : สุรินทร์
ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแตลศิริวิทยาวิทย์คณิตฯ


35. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป อัพเดท 18 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(ขวัญโรจน์ราษฎร์รังสฤษฏ์) -


36. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานโรงงาน , พนักงานบัญชี อัพเดท 17 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 19 จังหวัด : ชลบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน.


37. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ อัพเดท 17 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : ชัยภูมิ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร.สระพังวิทยาคม วิทย์คณิต


38. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสังคมสงเคราะห์ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่ในมูลนิธิ อัพเดท 16 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมศิลป์-คำนวณ


39. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานร้านกาแฟ อัพเดท 16 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานบริการทั่วไป บริกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : เชียงใหม่
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนฮอดพิทยาคม สายศิลป์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านห้วยทราย-


40. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานขับรถน้ำมัน(10ล้อ) อัพเดท 16 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : พิษณุโลก
ปวส. บริหารธุระกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเฉลิมขวัญสตรีเลขานุการ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 2162    ต่อไป >>>BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 111/55 ซ.รามอินทรา40 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

© Copyright 2004-2016 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-573-5391 | Fax : 02-573-5392 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30