BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
ข่าวน่าสนใจ ความรัก ความสวยความงาม ท่องเที่ยว ดูหนัง ฟังเพลง
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 43,418 ประวัติ


21. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขับรถ , พนักงานขับรถ อัพเดท 9 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ปทุมธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


22. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักจุลชีววิทยา , เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ อัพเดท 9 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จุลชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


23. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานผลิต , พนักงานผลิต , พนักงานผลิต อัพเดท 8 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียน ตาลชุมพิทยาคม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน ตาลชุมพิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


24. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คลังสินค้า อัพเดท 7 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ปทุมธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ดอนเมืองทหารอากาศบำรุว


25. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดซื้อ/คลังสินค้า อัพเดท 7 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์


26. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยเภสัชกร , พนักงานห้องยา , ร้านขายยา อัพเดท 6 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , งานบริการทั่วไป บริกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 46 จังหวัด : สงขลา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ศุนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ. ยะลา วิชาทั่วไป


27. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายผลิตสิ้นค้า อัพเดท 5 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : หนองคาย
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม คอมพิวเตอร์-ภาษา


28. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานส่งเสริมปลูกอ้อย , goods receiving , คลังสินค้า อัพเดท 4 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : เลย
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย สุโขทัยวิทยาคม อังกฤษ คณิต


29. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป อัพเดท 4 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 20 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปภัม ศิลป์ภาษา


30. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 3 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 20 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย


31. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานบัญชี อัพเดท 3 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ขอนแก่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนน้ำพองศึกษา วิทย์ คณิต


32. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานแคชเชียร์ , พนักงานทั่วไป อัพเดท 3 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : ชลบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมวิทย์-คณิต


33. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถทั่วไป , พนักงานทั่วไป อัพเดท 3 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน. วิทย์-คณิต


34. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Security Manager อัพเดท 2 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวช. วิทยาลัยเทตนิตลพบุรี ช่างก่อสร้าง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาสามัญ


35. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 2 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การพัฒนาสังคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมวิทยา-คณิต


36. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขับรถนาย อัพเดท 2 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : นนทบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย สีสุกหวาดจวนวิทยา -


37. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ส่งสินค้า อัพเดท 1 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : เชียงใหม่
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร.ท่าชัยวิทยา วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ท่าชัยวิทยาวิทย์-คณิต


38. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประจำ อัพเดท 1 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : เชียงใหม่
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ศิลป์ภาษาและสังคมศึกษา


39. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คีย์ข้อมูล อัพเดท 31 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย บ้านบัวเชด -


40. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แคชเชียร์ อัพเดท 29 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นนทบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน.
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ประเสริฐอิสลาม


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 2171    ต่อไป >>>BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 111/55 ซ.รามอินทรา40 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

© Copyright 2004-2016 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-573-5391 | Fax : 02-573-5392 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30