BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ติดตามรับข่าวสารพร้อมร่วมเล่นกิจกรรมกับเราได้ทาง Facebook.com ค่ะ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 41,909 ประวัติ


21. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างภาพ ถ่ายวิดีโอ ตัดต่อ , การสื่อสารระหว่างประเทศ , วิชาการการสอนหนังสือ อัพเดท 24 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาษาอังกฤษ


22. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานรับ-จ่ายน้ำมัน , ช่างไม้ อัพเดท 24 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร่อนพิบูลย์เกัียรติวสุนธราภิวัฒก์ ศิลป์-ภาษาจีน


23. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดซื้อ อัพเดท 24 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : สมุทรสาคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาคร อังกฤษ คณิตย์


24. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ อัพเดท 24 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี รัฐประศาสนศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโชคชัยสามัคคีวิายาศาสตร์-คณิตศาสตร์


25. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยเภสัช , ธุรการ , สิ่งแวดล้อม อัพเดท 24 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , งานบริการทั่วไป บริกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กาฬสินธ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร วิทย์-คณิต


26. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 24 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : นนทบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


27. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขับรถโดยสาร รถตู้ , ขับรถบ้าน และผู้บริหาร , ขับรถให้ศิลปิน อัพเดท 24 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ไตรมิตรวิทยาลัย


28. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 23 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : มุกดาหาร
ปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาศาสตร์การกีฬา


29. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พนักงานการบุญชี อัพเดท 23 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์วิทย์-คณิต


30. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายบุคคล , ธุรการ , บริการ อัพเดท 23 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ชลบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ศิลป์-ทั่วไป


31. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พนักงานต้อนรับ-เสิร์ฟอาหาร , การจัดการ อัพเดท 23 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 19 จังหวัด : ชลบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ปรีชานุศาสน์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายปรีชานุศาสน์


32. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 23 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : อุดรธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย บ้านดุงวิทยา วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบ้านดุงวิทยา-


33. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการพนักงานประชาสัมพันธ์ อัพเดท 22 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : อยุธยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ศูนย์การศึษานอกโรงเรียนอำเภแบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามัญ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางบาลสามัญ


34. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แคชเชียร์ , พนักงานทำความสะอาดห้องพัก , พนักงานขายหน้าร้าน อัพเดท 22 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนนนทรีวิทยา
ต่ำกว่ามัธยมโรงเรียนวัดช่องลม


35. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ออกแบบเว็บไซต์ อัพเดท 22 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 18 จังหวัด : อุดรธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ทุ่งฝนวิทยาคาร วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายทุ่งฝนวิทยาคารวิทย์-คณิต


36. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างยนต์ อัพเดท 21 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร สามแยกคลองหลอแหล -


37. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 21 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ราชบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน สุพรรณบุรี สมัญศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกศน สุพรรณบุรีสมัญศึกษา


38. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผลิต อัพเดท 21 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ชัยภูมิ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนคอนสวรรค์ ไม่มี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคอนสวรรค์ไม่มี


39. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานทั่วไป อัพเดท 21 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 19 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรยน สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กีฬาสู่อาชีพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรยน สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กีฬาสู่อาชีพ


40. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานบัญชี , เรขานุการ อัพเดท 21 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : ลพบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีคอมพิวเตอร์กราฟิก


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 2096    ต่อไป >>>
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 111/55 ซ.รามอินทรา40 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

© Copyright 2004-2015 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-552-6718 | Fax : 02-552-6719 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30