BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,353 ประวัติ


161. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พนักงานคีย์ข้อมูลทั่วไป , อื่นๆ อัพเดท 17 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นราธิวาส
ปวส. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส การศึกษาปฐมวัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยาวิทย์-คณิต


162. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Tseshowka , Tseshowka , Tseshowka อัพเดท 16 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 95,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 29 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปวส. Tseshowka Tseshowka
ปริญญาตรีTseshowkaTseshowka


163. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : rolex uhr , rolex uhr , rolex uhr อัพเดท 16 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 32 จังหวัด : แพร่
ปวส. rolex uhr rolex uhr
ปริญญาโทrolex uhrrolex uhr


164. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานต้อนรับ บริการทั่วไป , พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ อัพเดท 15 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนาดีวิทยาศิลป์-สังคม


165. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : KennethTot , KennethTot , KennethTot อัพเดท 15 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , อื่นๆ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 9 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี KennethTot KennethTot
ปวส.KennethTotKennethTot


166. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Haroldkam , Haroldkam , Haroldkam อัพเดท 14 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 19 จังหวัด : ลำปาง
ปวส. Haroldkam Haroldkam
ปวส.HaroldkamHaroldkam


167. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู อัพเดท 14 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ พลศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม


168. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูสอนวิทยาศาสตร์ , รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน , มัคคุเทศก์ อัพเดท 12 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท ม.ศรีนครินทรวิโรฒ การมัธยมศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรีวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาวิทยาศาสตร์ทั่วไป


169. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูภาษาไทย อัพเดท 12 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : พะเยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาษาไทย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ขุนควรวิทยาคมวิทย์-คณิต


170. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : jodyyf1 , dorothypi16 , jodizn11 อัพเดท 12 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , อื่นๆ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 10 จังหวัด : ราชบุรี
ปวส. dorothyks18 evelynmn11
ปริญญาโทcoraar2mollyuf11


171. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RobertGag , RobertGag , RobertGag อัพเดท 11 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 27 จังหวัด : นครนายก
ปริญญาตรี RobertGag RobertGag
ปวส.RobertGagRobertGag


172. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูปฐมวัย , วิทยากร , พิธีกร อัพเดท 8 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล การศึกษาปฐมวัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเกียรติคุณวิทยาศิลป์-คำนวน


173. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูวิทยาศาสตร์ อัพเดท 8 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : พิจิตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


174. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : dollypv60 , brigittezs4 , olaum16 อัพเดท 8 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 22 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาโท felixig3 loraui3
ปริญญาเอกfrancisqw1latonyaou11


175. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Holographictiz , Holographickav , Holographicknp อัพเดท 7 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 39 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาโท Holographictgx Holographickgx
ปวช.HolographicwjhHolographicmbu


176. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูอนุบาล , พนักงานคีย์ข้อมูล , พนักงานบริษัท อัพเดท 7 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีการศึกษาปฐมวัย


177. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Moskitprofi , Moskitprofi , Moskitprofi อัพเดท 7 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 21 จังหวัด : สงขลา
ต่ำกว่ามัธยม Moskitprofi Moskitprofi
ปวช.MoskitprofiMoskitprofi


178. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : hillaryvj18 , bernicevr69 , junexa1 อัพเดท 6 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 49 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาโท autumnsh1 selmaae69
ปริญญาเอกmalindafn16adelapf16


179. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบุคคล , ธุรการ อัพเดท 4 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปริญญาตรีมรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาคอมพิวเตอร์ศึกษา


180. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : LydiaDyese , LydiaDyese , LydiaDyese อัพเดท 4 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 140,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 1 จังหวัด : อุทัยธานี
ปริญญาโท LydiaDyese LydiaDyese
ต่ำกว่ามัธยมLydiaDyeseLydiaDyese


<<< ก่อนหน้า    1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 318    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30