BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
ข่าวน่าสนใจ ความรัก ความสวยความงาม ท่องเที่ยว ดูหนัง ฟังเพลง
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 534 ประวัติ


201. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , พนักงานจัดซื้อ , พนักงานธุรการทั่วไป อัพเดท 27 ธ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. โรงเรียนเทคโนโลยี นครปฐม การบัญชี
ปวช.พาณิชยการจำนงค์การบัญชี


202. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานการตลาด , พนักงานธุรการฝ่ายขาย , พนักงานธุรการทั่วไป อัพเดท 21 ธ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา บริหารธุรกิจ(การตลาด)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมศิลป์-คำนวณ


203. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการทั่วไป , ประชาสัมพันธ์ , พนักงานขาย อัพเดท 16 ธ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , เลขานุการ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนดลยีอีสเทรินย์ นิเทศศาสตร์


204. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการบุคคล , พนักงานธุรการทั่วไป , เจ้าหน้าที่สำนักงา อัพเดท 25 พ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ราชมงคล ล้านนา การจัดการท่องเที่ยว
มัธยมศึกษาต้น-ปลายตากพิทยาคมธุรกิจ


205. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การบริการหรือเสนอขาย , ติดต่อประสานกับลูกค้า , งานธุรการทั่วไป อัพเดท 24 พ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การตลาด
ปวช.โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจการขาย


206. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการทั่วไป , พนักงานคีย์ข้อมูล อัพเดท 15 พ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : นครปฐม
ต่ำกว่ามัธยม โรงเรียนปัญญาวรคุณ
ต่ำกว่ามัธยม


207. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการทั่วไป อัพเดท 8 พ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รัฐประศาสนศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา-โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนปถัมภืวิทย์-คณิต


208. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการทั่วไป , call center อัพเดท 2 พ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. วิทยาลัยพณิชยการบางนา พณิชยการ การบัญชี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์ธุรกิจ


209. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , งานธุรการทั่วไป , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 1 พ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , เลขานุการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : นครนายก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา การบริหารทั่วไป
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ศิลป์คำนวณ


210. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พนักงานบริการ , พนักงานธุรการทั่วไป อัพเดท 9 ต.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง อุตสาหกรรมบริการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนทุ่งสงศิลป์ทั่วไป


211. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการทั่วไป , พนักงานประกันคุณภาพ , พนักงานคลังสินค้า อัพเดท 7 ต.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเขาชะเมาวิทยาวิทย์/คณิต


212. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , พนักงานบัญชีทั่วไป , งานธุรการทั่วไป อัพเดท 5 ต.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคเขาวง การบัญชี
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคเขาวงการบัญชี


213. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการทั่วไป อัพเดท 5 ต.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกอังกฤษ-สังคม


214. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการทั่วไป อัพเดท 17 ก.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. เทคนิคพณิชยการธนบุรี การบัญชี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านโป่งสายสามัญ


215. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานการตลาด , พนักงานธุรการทั่วไป , pcประจำห้างสรรพสินค้า อัพเดท 15 ก.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายการบริหารธุรกิจ(การตลาด)


216. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานธุรการทั่วไป , ครูช่วยสอน , บริการลูกค้า อัพเดท 13 ก.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วิทยาการคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยวิทย์-คณิต


217. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการทั่วไป อัพเดท 13 ก.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : เพชรบุรี
ปวช. โรงเรียนพณิชยการหัวหิน บริหารธุรกิจ
ปวช.


218. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการทั่วไป/ประสานงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่การตลาด , พนักงานตรวจสอบสินค้า อัพเดท 9 ก.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ราชภัฎพระนคร บริหารการตลาด
ปริญญาตรีราชภัฎพระนครบริหารการตลาด


219. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการทั่วไป อัพเดท 8 ก.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาศิลป์ คำนวณ บัญชี


220. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พนักงานธุรการทั่วไป อัพเดท 3 ก.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การเงิน
ปวส.โรงเรียนเมรี่เทคโนโลยีบัญชี


<<< ก่อนหน้า    1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 27    ต่อไป >>>BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 111/55 ซ.รามอินทรา40 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

© Copyright 2004-2016 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-573-5391 | Fax : 02-573-5392 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30