BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 543 ประวัติ


201. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการทั่วไป อัพเดท 2 ก.พ. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. ดุสิตพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีวิไลวิทยาศิลป์ภาษา


202. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการผู้บริหาร , งานธุรการทั่วไป , งานบุคคล อัพเดท 26 ม.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา การจัดการสาธารณะ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงรัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)


203. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการคอมพิวเตอร์ , พนักงานธุรการทั่วไป , พนักงานธุรการ อัพเดท 25 ม.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารวิทย์-คณิต


204. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการทั่วไป อัพเดท 22 ม.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ปทุมธานี
ปวช. สยามบริหารธุรกิจ sbac คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธัญบุรีวิทย์-คณิต-อังกฤษ


205. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการทั่วไป , เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน , พนักงานคีย์ข้อมูล อัพเดท 20 ม.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม บัญชี
ปวส.โรงเรียนเทคโนโลยีสยามบัญชี


206. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการทั่วไป อัพเดท 19 ม.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. โรงเรียนเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.โรงเรียนเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมันคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


207. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี/การเงิน , พนีกงานธุรการทั่วไป อัพเดท 15 ม.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การบัญชี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนครบุรีวิทย์-คณิตย์


208. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการทั่วไป อัพเดท 14 ม.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นครราชสีมา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ศิลป์ อังกฤษ-ญี่ปุ่น


209. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการทั่วไป อัพเดท 6 ม.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต การจัดการ


210. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , พนักงานจัดซื้อ , พนักงานธุรการทั่วไป อัพเดท 27 ธ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. โรงเรียนเทคโนโลยี นครปฐม การบัญชี
ปวช.พาณิชยการจำนงค์การบัญชี


211. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานการตลาด , พนักงานธุรการฝ่ายขาย , พนักงานธุรการทั่วไป อัพเดท 21 ธ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา บริหารธุรกิจ(การตลาด)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมศิลป์-คำนวณ


212. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการทั่วไป , ประชาสัมพันธ์ , พนักงานขาย อัพเดท 16 ธ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , เลขานุการ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนดลยีอีสเทรินย์ นิเทศศาสตร์


213. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการบุคคล , พนักงานธุรการทั่วไป , เจ้าหน้าที่สำนักงา อัพเดท 25 พ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ราชมงคล ล้านนา การจัดการท่องเที่ยว
มัธยมศึกษาต้น-ปลายตากพิทยาคมธุรกิจ


214. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การบริการหรือเสนอขาย , ติดต่อประสานกับลูกค้า , งานธุรการทั่วไป อัพเดท 24 พ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การตลาด
ปวช.โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจการขาย


215. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการทั่วไป , พนักงานคีย์ข้อมูล อัพเดท 15 พ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : นครปฐม
ต่ำกว่ามัธยม โรงเรียนปัญญาวรคุณ
ต่ำกว่ามัธยม


216. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการทั่วไป อัพเดท 8 พ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รัฐประศาสนศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา-โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนปถัมภืวิทย์-คณิต


217. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการทั่วไป , call center อัพเดท 2 พ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. วิทยาลัยพณิชยการบางนา พณิชยการ การบัญชี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์ธุรกิจ


218. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , งานธุรการทั่วไป , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 1 พ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , เลขานุการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : นครนายก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา การบริหารทั่วไป
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ศิลป์คำนวณ


219. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พนักงานบริการ , พนักงานธุรการทั่วไป อัพเดท 9 ต.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง อุตสาหกรรมบริการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนทุ่งสงศิลป์ทั่วไป


220. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการทั่วไป , พนักงานประกันคุณภาพ , พนักงานคลังสินค้า อัพเดท 7 ต.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเขาชะเมาวิทยาวิทย์/คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 28    ต่อไป >>>BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2018 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30