BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ติดตามรับข่าวสารพร้อมร่วมเล่นกิจกรรมกับเราได้ทาง Facebook.com ค่ะ
หางาน เทคนิคการหางาน
หางานขาย , หางานโรงแรม , หางานธนาคาร , หางานธุรการ , หางานกฎหมาย , หางานแม่บ้าน 
คำหรือตำแหน่งงานที่ค้นหา
เช่น บริหาร บัญชี ผู้จัดการ ...
เลือกประเภทงาน
จังหวัด/ภาค เขต (เฉพาะกรุงเทพ)


Username :
Password :
ประเภท :


1. วิศวกรการผลิต (ศูนย์มหาชัย และ ศูนย์พระประแดง)

ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
วิเคราะห์

อัตรา 2

เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 28 ก.ค. 2557


  2. เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำรพ.พญาไท 2 )

  -ช่วยรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์การตั้งราคา/การปรับราคาผลิตภัณฑ์/บริการต่างๆ
  -ช่วยประสานงานในการตั้ง

  อัตรา 3

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

  วันที่ 28 ก.ค. 2557


  3. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

  - ควบคุมกระบวนการผลิต
  - วางแผนการผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เบส ที.เจ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 28 ก.ค. 2557


  4. ผู้จัดการแผนกระบบบริหารคุณภาพ

  responsible

  1. กำหนด แผนงาน งบประมาณ และงานพัฒนาบุคลากรของแผนกให้สอดคล้องตามทิศทางและนโยบายของฝ่า

  อัตรา 3

  เงินเดือน -

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 28 ก.ค. 2557


  5. Planning

  - วางแผนการผลิต
  - ประสานงานกับส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2557


  6. หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC Supervisor)

  - ­ ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการรับวัตถุดิบ พร้อมกับตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอม เพื่อหาแนวทางป้องกัน

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Thai Union Frozen Products PCL Co.,Ltd

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 28 ก.ค. 2557


  7. QC unithead

  - ควบคุม และติดตามผลการตรวจวัดคุณภาพให้สอดคล้องตามข้อกำหนด กฎหมาย ความปลอดภัย
  ด้านอาหาร และแผนคุณภา

  อัตรา 2

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2557


  8. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบคุณภาพวัสดุปัจจัยการผลิต

  1.ควบคุมกระบวนการของส่วนงาน Ingredient เพื่อดำเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  2.ควบคุมการรับตัวอย่างท

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Thai Union Frozen Products PCL Co.,Ltd

  จังหวัด ราชบุรี

  วันที่ 28 ก.ค. 2557


  9. Supervisor (Production)

  Work position in supervisor production under the assistant Manager, and is responsible for the overa

  อัตรา 5

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

  จังหวัด ระยอง

  วันที่ 28 ก.ค. 2557


  10. หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต

  1.ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน , ระบบ , ขั้นตอนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
  2.ควบคุมดูแลและกำหนดแผน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 28 ก.ค. 2557


  11. หัวหน้า/ผู้ช่วยผลิตวัตถุดิบ

  -จัดทำตารางการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
  -จัดเตรียมกำลังคน
  -จัดเตรียมวัตถุดิบ
  -ประสานงานกับบำรุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 28 ก.ค. 2557


  12. เจ้าหน้าที่บรรจุสินค้า

  - ดำเนินการบรรจุสินค้าและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างการผลิต
  - ควบคุมเครื่องจักรเพื่อใช้ในการบรรจุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์

  จังหวัด สระบุรี

  วันที่ 28 ก.ค. 2557


  13. QS Supervisor (Doc.Support)

  1.จัดทำเอกสารตามที่ลูกค้า/Sale/Order/Mkt.ร้องขอมา
  2.ตอบ Questionnaire ลูกค้า
  3.ทำ Product Spec, CO

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2557


  14. หัวหน้าส่วนแผนกผลิต

  - ควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด
  - ควบคุม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2557


  15. เจ้าหน้าที่รับวัตถุดิบ (ประจำเวียดนาม)

  1.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบน้ำมะพร้าว ที่โล้ง Supplier และ Binh phu ตามเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ
  2.ควบคุมแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 28 ก.ค. 2557


  16. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

  ตรวจสอบคุณภาพสินค้าสแตนเลสและวิเคราะห์ปัญหาในงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 28 ก.ค. 2557


  17. ผู้จัดการโรงงาน

  - กำกับดูแลการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมาย
  - การบริหารจัดการความรู้พัฒนาทีมงานและพัฒนาการดำเนินกา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

  วันที่ 28 ก.ค. 2557


  18. QC Inspector

  - สุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต

  - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต

  - บ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,000 - 9,500 หรือ ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Thai Hospital Products Co., Ltd.

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 28 ก.ค. 2557


  19. ผู้จัดการแผนกผลิต

  - Allocate production work to individual production unit supervisor
  - Coordinate the production act

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 28 ก.ค. 2557


  20. QC Supervisor

  1.ตรวจสอบคุณภาพ RM ให้ได้ตามมาตรฐาน
  2.ทำใบ Cliam หรือ Complain กรณีสินค้ามีปัญหาหรือออก NCR
  3.Audi

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 28 ก.ค. 2557


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 54    ต่อไป >>>  หางานนครศรีธรรมราช   หางานออนไลน์   หางานระยอง   หางานภูเก็ต   หางาน sale โรงแรม   หางานกรุงเทพ   หางานจันทบุรี   หางานสุรินทร์   หางาน office   หางานที่บางใหญ่   หางาน นครศรีธรรมราช   หางานภาคเหนือ   หางาน ธรณีวิทยา   หางาน ชลบุรี   หางาน จันทบุรี   หางานแถวลาซาล   หางานพังงา   หางานออฟฟิศ   หางานนิคมลาดกระบัง   หางานกทม   หางานพัทยา   หางานจังหวัดชลบุรี   หางานหนองคาย   หางานครู   หางานโรงงาน   หางานบริษัทชั้นนํา   หางานลําปาง   หางาน ลพบุรี   หางาน เพชรบูรณ์   หางานภาษาอังกฤษ   หางานภาคกลาง   หางานหาดใหญ่   หางานภาคใต้   หางานในร้อยเอ็ด   หางาน draftman   หางานกาญจนบุรี   หางานรถเช่า   , เคสไอโฟน5s เคสไอโฟน5 เคสไอโฟน เคสไอโฟน4 เคส iphone 5s เคส iphone แบตสํารอง แบตสำรอง แบตสํารองมือถือ แบตเตอรี่สํารอง เคส s4 เคสแกรนด์2 เคสโน๊ต3 เคสs4 เคส grand 2 เคส note 3 นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาข้อมือผู้หญิง นาฬิกาข้อมือผู้ชาย นาฬิกาแฟชั่น จักรยาน จักรยานเสือภูเขา จักรยานพับได้ จักรยานญี่ปุ่น จักรยานมือสอง
  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 111/55 ซ.รามอินทรา40 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

  © Copyright 2004-2014 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-187-1362 | Fax : 02-187-1360 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30