BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ติดตามรับข่าวสารพร้อมร่วมเล่นกิจกรรมกับเราได้ทาง Facebook.com ค่ะ
หางาน เทคนิคการหางาน
หางานธุรการ , หางานแม่บ้าน , หางานโรงแรม , หางานบัญชี , หางานขาย , หางานพยาบาล 
คำหรือตำแหน่งงานที่ค้นหา
เช่น บริหาร บัญชี ผู้จัดการ ...
เลือกประเภทงาน
จังหวัด/ภาค เขต (เฉพาะกรุงเทพ)


Username :
Password :
ประเภท :


1. Electrical Operation

ดูแลซ่อมบำรุง และ monitoring แผงโซลาร์

อัตรา 4

เงินเดือน 11,000 - 13,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ลพบุรี

  วันที่ 30 ก.ค. 2557


  2. ACCOUNTANT (พนักงานบัญชี/ธุรการ)

  1. ดูแลระบบการเงิน-บัญชีของหน่วยงาน
  2. ประสานงานกับฝ่ายบัญชีสำนักงานใหญ่
  3. จัดทำใบกำกับภาษี ใบลดห

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25000-35000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัทจัดหางาน พี. อาร์. แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

  วันที่ 5 ม.ค. 2554


  3. เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (ประจำฟาร์มไก่)

  1. งานสรรหาว่าจ้าง
  - ประกาศรับสมัครงาน รวบรวมใบสมัคร ตรวจสอบหลักฐานการสมัครงาน คัดเลือกใบสมัคร การท

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

  วันที่ 15 ก.ค. 2557


  4. วิศวกรโยธา (สายธุรกิจอาหารสัตว์)

  1.ดูแลและปรับปรุงงานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  2.ตรวจสอบดูแลงานซ่อม สร้าง อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

  วันที่ 15 ก.ค. 2557


  5. หัวหน้าหน่วยบรรจุพรีมิกซ์ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)

  1. ตรวจสอบแผนการผลิตล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และตรวจสอบความพร้อมของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักร แล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

  วันที่ 15 ก.ค. 2557


  6. หัวหน้าหน่วยเตรียมวัตถุดิบ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)

  1. ตรวจสอบการเตรียมวัตถุดิบให้มีความถูกต้องตามสูตรการผลิต

  2. ตรวจสอบการทำความสะอาดสถานที่จัดเตรีย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

  วันที่ 15 ก.ค. 2557


  7. ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน-เครื่องกล (สายธุรกิจไก่)

  - วางแผนและออกแบบการสั่งสร้างชิ้นงาน

  - การจัดการซ่อมสร้างตามกำหนดการ

  - การจัดการ Spare parh


  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

  วันที่ 15 ก.ค. 2557


  8. ช่างยนต์-Farm Complex (สายธุรกิจไก่)

  1.รับผิดชอบการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ต่าง ๆภายในฟาร์มและโรงฟัก

  2.ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ อุปกรณ์และวิเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

  วันที่ 15 ก.ค. 2557


  9. วิศวกร IE (ประจำฟาร์มไก่)

  1.ส่งเสริม, สนับสนุน, ให้คำปรึกษาในงานด้าน WCM (5S,QCC, KSS, QOL, TPM)

  2.รวบรวมข้อมูล นำเสนอผลสำเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

  วันที่ 15 ก.ค. 2557


  10. วิศวกร/หัวหน้าส่วน พัฒนาระบบวิศวกรรม (สายธุรกิจไก่)

  1.ควบคุมดูแลเครื่องจักรใน Line Production

  2.ตรวจสอบเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนการผลิต

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด ลพบุรี

  วันที่ 15 ก.ค. 2557


  11. ผู้จัดการเขตขายล่วงหน้า (สาขานครปฐม)

  - บริหาร ควบคุม ดูแลและวางแผน ให้ทีมงานพนักงานขายล่วงหน้า เข้าเยี่ยมและปฏิบัติการในร้านค้า ตามที่ได้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • ThaiNamthip Limited

  จังหวัด ลพบุรี

  วันที่ 18 มิ.ย. 2557


  12. พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ ประจำ Big C ลพบุรี

  - ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการ
  - บริการหลังการขายแก่ลูกค้าค้าซื้อสินค้า
  - ให้ข้อม

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ลพบุรี

  วันที่ 18 ก.ย. 2555


  13. ช่างเทคนิค (ประจำโรงงาน)

  1. ควบคุมงานติดตั้ง ปรับปรุง สร้างระบบการซ่อมบำรุง ให้เป็นไป
  ตามหลักGMP HACCP และ Food Safety

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

  วันที่ 29 มี.ค. 2553


  14. Quality Control Manager

  • As a quality controller, serves the strategic business unit
  in quality managing and controllin

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

  วันที่ 29 มี.ค. 2553


  15. Production Manager (Fattener Swine Project)

  • To manage the swine farm to meet company’s goal

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

  วันที่ 29 มี.ค. 2553


  16. Personal & Administrative Officer (Farm)

  • Demonstrable ability to improve and streamline personnel and
  admin operations
  • Demonstrable a

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

  วันที่ 29 มี.ค. 2553


  17. Engineer

  • Develop Engineering operation system based on BEM Project
  of Betagro's General Engineering Off

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

  วันที่ 29 มี.ค. 2553


  18. Assistant Sales Department Manager

  Target sales, Planning and market analysis to the situation to
  Plan promotional goals
  Target sal

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

  วันที่ 29 มี.ค. 2553


  19. Purchasing Officer (Plant)

  • Requisite materials, equipments for solvents and chemicals
  production in ensuring quality and s

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

  วันที่ 29 มี.ค. 2553


  20. Assistant Production Development Manager

  • To coordinate with any related department to develop working
  system in order to increase effic

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

  วันที่ 29 มี.ค. 2553


  1 2 3 4    ต่อไป >>>  หางาน กาฬสินธุ์   หางานเลขา   หางาน เมกะบางนา   หางานรถเช่า   หางานลําพูน   หางานอยุธยา   หางานลาดกระบัง   หางานในเชียงใหม่   หางานสมุทรสาคร   หางานโรจนะ อยุธยา   หางาน part time   หางานเขตปทุมธานี   หางานจังหวัดระนอง   หางานขอนแก่น   หางานนิคมลําพูน   หางานภาคเหนือ   หางานสงขลา   หางานสุวรรณภูมิ   หางานบางแค   หางานเซลล์   หางานรปภ   หางานแม่บ้าน   หางานราชการขอนแก่น   หางานในร้อยเอ็ด   หางานกิมหยงหาดใหญ่   หางานแถวสีลม สาทร   หางานช่างไฟฟ้า   หางานแถวบางแค   หางานขับรถ18ล้อ   หางานครู   หางานสุพรรณบุรี   หางานราช   หางานนครสวรรค์   หางานลําปาง   หางาน pg   หางานเขตราษฎร์บูรณะ   , เคสไอโฟน5s เคสไอโฟน5 เคสไอโฟน เคสไอโฟน4 เคส iphone 5s เคส iphone แบตสํารอง แบตสำรอง แบตสํารองมือถือ แบตเตอรี่สํารอง เคส s4 เคสแกรนด์2 เคสโน๊ต3 เคสs4 เคส grand 2 เคส note 3 นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาข้อมือผู้หญิง นาฬิกาข้อมือผู้ชาย นาฬิกาแฟชั่น จักรยาน จักรยานเสือภูเขา จักรยานพับได้ จักรยานญี่ปุ่น จักรยานมือสอง
  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 111/55 ซ.รามอินทรา40 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

  © Copyright 2004-2014 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-187-1362 | Fax : 02-187-1360 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30