บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด 
ดำเนินธุรกิจด้านขนส่งสินค้าภายในประเทศ ซึ่งบริหารงานโดยคนไทย ปัจจุบันกำลังต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ISO (Q.C) * ด่วน
ควบคุมเอกสาร(ระบบISO) ทั้งหมดของบริษัทฯ
ดำเนินการประสานงานและปรับปรุงให้หน่วยงานต่างๆ มีมาตรฐานตามที่บริษัทฯกำหนด
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ประเมินผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ติดตามผลการปฏิบัติแก้ไข และปรับปรุง
ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา  1 อัตรา
เงินเดือน  ไม่เกิน 9,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชาย / หญิง
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานได้อย่างดี
3. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้
4. อดทนต่อสภาวะกดดันได้
5. มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001:2008 เป็นอย่างดี
สวัสดิการ  1. เงินเดือนประจำ
2. ชุดฟอร์ม
3. เงินกู้ฉุกเฉิน
4. ประกันสังคม
5. กองทุนเงินทดแทน
6. วันหยุดประจำปี
7. พักผ่อนประจำปีสูงสุด 14 วัน
วิธีการสมัคร  สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน หรือ E-mail
ติดต่อ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด
เลขที่ 1138/117 ถนนพระราม 3 (37) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร  10120
Tel:0-2682-3101 ต่อ 501-503  Fax:0-2682-3331
  WebSite : http://www.iel.co.th
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้