บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) 
ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่จำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกทั้งทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย มีอัตราการเติบโตสูง ดำเนินกิจการมากกว่า 20 ปี ได้รับการส่งเสริมจาก BOI
หัวหน้าแผนกผลิต (ประจำโรงงานชลบุรี)
ไม่ระบุ
อัตรา  1 อัตรา
เงินเดือน  ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  ชลบุรี
จังหวัด  ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร/ วิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาใกล้เคียงที่สามารถบริหารงานด้านการผลิต
3. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ควบคุม จัดการในโรงงานอุตสาหกรรมด้านการผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง/อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท/เครื่องดื่มขวด PET 4 ปีขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้าแผนกไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. สามารถควบคุมพนักงานได้ตั้งแต่ 50-100 คน
6. มีความรู้ด้าน GMP, HACCP, ISO, BRC
สวัสดิการ  1. ปรับประจำปี
2. โบนัส
3. เบี้ยขยัน
4. ค่ากะ
5. ค่าที่พัก
6. ประกันชีวิตและสุขภาพ (นอกเหนือจากประกันสังคม)
7. เงินกู้
8. เงินช่วยเหลือต่างๆ (เช่น) งานมงคลสมรส, งานศพ
9. ชุดฟอร์ม
วิธีการสมัคร  สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติ หลักฐาน และรูปถ่าย 1 รูป ระบุอัตรเงินเดือนที่ต้องการมายัง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ติดต่อ  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ ชั้น 4 อาคารบีบี เลขที่ 54 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110
Tel:02-664-1501   Fax:02-664-1500
  WebSite : http://www.foodanddrinks.co.th
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้