บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด 

บริษัทน้ำมันพืชปทุม จำกัด ก่อตั้งในปี 2518 เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม และผู้ผลิตไบโอดีเซล ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์มของบริษัทฯ ได้แก่ น้ำมันปาล์มตราเกสร และดอกไม้ ซึ่งเป็นที่กล่าวถึงตำนานความอร่อยในเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาหารในครัวเรือนและอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมาก
ผู้ควบคุมและอำนวยการใช้หม้อไอน้ำ (Boiler)
เป็นผู้ควบคุมและอำนวยการใช้หม้อไอน้ำประจำบริษัทฯ วางแผนตรวจสอบเครื่องจักรต่างๆ และรับรองให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด ดำเนินการประสานงานและจัดส่งรายงานต่างๆ กับทางราชการไม่ให้เกินกรอบระยะเวลาที่ราชการกำหนด และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
อัตรา  2 อัตรา
เงินเดือน   พิจารณาตามวิทยฐานะและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด  ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
3. ได้รับใบรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) ตั้งแต่ระดับสามัญ หรือสูงกว่า
4. เข้าใจหลักเกณฑ์และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับงานตรวจสอบเครื่องจักรตามที่ทางราชการกำหนด
5. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงระบบ หรืองานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Mechanical
6. มีภาวะผู้นำ วางแผนงานอย่างเป็นระบบ ให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้
7. ทักษะการนำเสนอผลงาน โดยการใช้ MS Office หรือ Computer Graphic อื่นๆ
8. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้คล่องแคล่ว
9. มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมหรือโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
10. สามารถปฏิบัติงานที่โรงงาน ในจังหวัดปทุมธานีได้ ติดต่อ : คุณชนะพล วงศ์วิสิฐตระกูล โทร : 02-581-2348-50
สวัสดิการ  - กองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม
- ฟรียูนิฟอร์ม
- ค่าครองชีพ
- ค่ากะ
- คูปองอาหาร
- เบี้ยขยัน
- สวัสดิการหอพัก
- ประกันอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง
วิธีการสมัคร  ส่งใบสมัครตามที่อยู่โรงงาน
สมัครได้ด้วยตนเอง
ติดต่อ  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
โรงงาน 29/3 หมู่ 6 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลคูบางหลวง อำเภอหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 สำนักงานใหญ่1/8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 55 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  10700
Tel:02-581-2348-50   Fax: 02-581-6407
  WebSite : www.patumoil.co.th
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้