บริษัท พรานทะเลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)  


บริษัท พรานทะเลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลและอาหารแช่แข็ง ภายใต้แบรนด์ “พรานทะเล” ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับ บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด(UFP) ผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งมายาวนานกว่า 30 ปี ดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ภายใต้การบริหารจัดการตามระบบมาตรฐานสากล อาทิ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, HALAL, มอก.18001, มรท.8001ฯลฯ และเพื่อเป็นการรองรับการขยายงาน จึงมีความต้องการบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อมาร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
หัวหน้าแผนกผลิต
ควบคุมดูแลการผลิตสินค้า snack
อัตรา  1 อัตรา
เงินเดือน   ตามโครงสร้าง / ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด  สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือวิศวอุตสาหการ
2. มีประสบการณ์ 2-3 ปีด้านอาหาร
3. มีความรู้เรื่องเครื่องจักรและกระบวนการผลิตสินค้าประเภทอาหาร
สวัสดิการ  กองทุนประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
เบี้ยขยัน,โบนัส
เงินปรับค่าจ้าง
ชุดฟอร์ม
เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ เช่น สมรส บวช เสียชีวิต, ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ
วิธีการสมัคร  
ส่งจดหมายสมัครงาน/ประวัติมาตามที่อยู่บริษัทฯ (ระบุถึงฝ่ายบุคคล)
ติดต่อ  ฝ่ายบุคคล
บริษัท พรานทะเลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1100 ถ.วิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร   74000
Tel:034-820-465-6 ต่อ 78,79, 089-203-1864, 084-751-8330   Fax: 034-422-891
  WebSite : www.prantalay.com
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้