กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด 

บริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจด้านเคมีเพื่อการเกษตร ,เราเป็นผู้นำด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์มากว่า 25 ปี มีโรงงานผลิตและแบ่งบรรจุสารกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อื่นทางการเกษตรที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 มีความต้องการจะรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับ การขยายงานของบริษัทฯ ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
1. การวางแผนการผลิต
- ประมาณการยอดการผลิต
- วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคนและวัตถุดิบ
2. การควบคุมการผลิต
- กำหนดตารางการผลิต
- ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต
3. การบริหารความปลอดภัย
- วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน
4. การจัดการทั่วไป
- ดูแลระบบบริหารคุณภาพต่างๆ
- ดูแลการบริหารงานบุคคล
- วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
อัตรา  2 อัตรา
เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  นิคมอุตสาหกรรมบางปู 13 B
จังหวัด  สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาปริญญาตรี/โท ทางด้านวิศวกรรมศาตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 8 ปี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมสำเร็จรูปด้านการผลิตได้ดี
5. เคยผ่านงานในระบบคุณภาพ ISO มาก่อน
6. ติดต่อ : บริษัท แอ็กโฟรีแพ็กซ์ อินดัสตรีส์ โทร : 089-815-1770
สวัสดิการ  1. เครื่องแบบพนักงาน
2. ตรวจสุขภาพประจำปี
3. ประกันกลุ่ม
4. ค่ารักษาพยาบาล
5. กิจกรรม Sport Day
6. ท่องเที่ยวประจำปี
7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8. เงินกู้และเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
9. โบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี
10.เบี้ยขยัน (โรงงาน)
11. อาหารกลางวัน - เย็น (โรงงาน)
12. รถรับ-ส่ง (โรงงาน)
13. อื่นๆ ตามที่กฏหมายกำหนด
วิธีการสมัคร  ส่งใบสมัครทาง Email
ส่งเอกสารการสมัครตามที่อยู่บริษัทฯ
สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ  ฝ่ายบุคคล
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
โรงงาน : บางปู , บางเลน สำนักงาน : 56/1 ซอยอารีย์ 5 (เหนือ) ถ.พหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400
Tel:02-271-4343, 089-815-1770   Fax:02-271-1001
  WebSite : www.intercrop.co.th , www.agforepax.co.th , www.unilife.co.th
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้