บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด 


ดำเนินธุรกิจมากว่า 51 ปี ผลิตและจำหน่ายสเปรย์ปรับอากาศ คิงส์สเตลล่า
และผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ภายใต้แบรนด์ WAX ONE
และสินค้าอื่นหลากหลายประเภท กำลังขยายงานและต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและพร้อมร่วมเติบโตไปกับเราในตำแหน่งงานดังนี้
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา- Food(ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40 )
- รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามความต้องการของลูกค้า
ตลาด
- ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ วิธีการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุน
- การจัดทำมาตรฐานวิธีการผลิตการตรวจสอบ การวิจัยทดสอบวัตถุดิบเคมี
และบรรจุภัณฑ์ การแก้ไขปัญหาจากกระบวนการผลิต ตลอดจนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO)
อัตรา  2 อัตรา
เงินเดือน  ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  พัฒนาการ 40
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
2. ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ , เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3. ในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี
4. ใช้คอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้ดี
สวัสดิการ  - วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี
- กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนประกันสังคม
- โบนัสตามผลประกอบการ
- เบี้ยขยัน (ตามตำแหน่งงาน)
- ค่าจัดชั้น, ค่าทำความสะอาด (ตามตำแหน่งงาน)
- ค่าเที่ยว (ตามตำแหน่งงาน)
- ค่าโทรศัพท์ (ตามตำแหน่งงาน)
- ค่าน้ำมันรถ (ตามตำแหน่งงาน)
- ประกันอุบัติเหตุ (ตามตำแหน่งงาน)
- คอมมิชชั่น (ตามตำแหน่งงาน)
วิธีการสมัคร  สมัครด้วยตนเอง
ส่งจดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่บริษัท (ซอยพัฒนาการ 40)
ส่งทาง E-Mail ของบริษัท
ติดต่อ  แผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด
เลขที่ 38,40 ซอยพัฒนาการ 40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร  10250
Tel: 0-2320-2113-5  Fax:02-322-4628
  WebSite : www.kingstella.com
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้