แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ประเทศไทย 


ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อันดับ1 ของโลก!..
- ยอดขาย 4.2 พันล้าน เหรียญออสเตรเลีย
- พนักงาน 35,000คน
- มีมากกว่า 300 โรงงาน ใน 43 ประเทศทั่วโลก
- มี 4โรงงานในประเทศไทย (สมุทรปราการ, ชลบุรี, เพชรบุรี,ระยอง)
Accounting Staff เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
บันทึกบัญชีรายวัน ซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ และวัสดุสิ้นเปลืองของบริษัทและบริษัทในเครือ, จัดเก็บใบกำกับภาษีซื้อ โดยตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด, จัดทำรายงานสรุปยอดซื้อวัสดุโรงงานทางตรง และวัสดุโรงงานทางอ้อม, จัดทำรายงานเปรียบเทียบราคาเสนอซื้อ กับราคาตามใบกำกับภาษี เพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายการเงิน ดำเนินการต่อ, ทำการประเมินราคาสินค้าคงเหลือ / สรุปต้นทุนสินค้า และ สินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี
อัตรา  1 อัตรา
เงินเดือน   ตามวุฒิและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  ถ.กิ่งแก้ว (ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ)
จังหวัด  สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ 21 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านบัญชี 0-2 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชีต้นทุน หรือสาขาบัญชี อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปได้
สวัสดิการ  - ชุดฟอร์ม
- เบี้ยขยัน
- รถรับ-ส่ง
- ค่าอาหาร
- ค่ากะ
- ท่องเที่ยวประจำปี
- กิจกรรมวันครอบครัว
- ค่ารักษาพยาบาล
- เงินกู้
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินช่วยเหลือ สมรส คลอดบุตร อุปสมบท ฌาปนกิจสงเคราะห์ และสวัสดิการอื่น ๆ ตามโครงสร้างบริษัท
วิธีการสมัคร  - สมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ  คุณทัศน์วรรณ
แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ประเทศไทย
91 ม.13 ถ.กิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ  10540
Tel:02-312-4122-9 ต่อ 1510, 1504   Fax:02-312-4130
  WebSite : www.amcor.com
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้