บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด 
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการต่อผู้ป่วย
เจ้าหน้าที่เวรเปล (อมตะนคร)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บริการเข็นรถรับ-ส่ง ผู้ป่วย ไปยังแผนกต่างๆ และช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
2. เข้าร่วมทีม CPR เพื่อช่วยกู้ชีพให้กับผู้ป่วย
3. บริการขับรถรับ-ส่ง ผู้ป่วยและญาติ พนักงาน ไปยังลานจอดรถ
4. บริการฉีดศพ
5. ให้ความร่วมมือและประสานงานที่ดี ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
6. จัดเตรียม บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องใช้ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
7. ปฏิบัติงานร่วมกันกับต่างแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. เข้าร่วมด้านวิชาการกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร
9. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก
10. ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO - HA
อัตรา  3 อัตรา
เงินเดือน   ตามโครงสร้าง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
จังหวัด  ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ระดับการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ประสบการณ์ ไม่จำเป็น
3. ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
4. มีบุคลิกภาพที่ดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
วิธีการสมัคร  
ติดต่อ  แผนกบุคคล
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
2677 ซ.พัฒนาการ 51 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  10250
Tel:027222500 ต่อ 1411-1412   Fax:027222445
  WebSite : http://www.vibharam.com
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้