บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด 

บริษัทเอ็มโอแค็ป เป็นบริษัทที่เกิดจากการร่วมธุรกิจระหว่าง บริษัทมิตรสยาม เทเล เซอร์วิส จำกัด (เฉพาะส่วนงานภายในประเทศ) ภายใต้เครือ บริษัท มิตซุย จำกัด (Mitsui Group) และ บริษัทล็อกซดาต้า จำกัด ซึ่งอยู่ในเครือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน 2551 เพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจ Outsourcing Contact Center ในประเทศไทย ทั้งสองบริษัทเริ่มให้บริการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 นับได้ว่าเป็นการรวมทักษะและความเชี่ยวชาญ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด

นอกจากนี้ ไตรมาสที่1 ปี พ.ศ. 2552 บริษัท โมชิ โมชิ ฮอตไลน์ หนึ่งในบริษัท Outsourcing Contact Center ของประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมทุนในบริษัท จำนวน 24% ด้วยผู้ถือหุ้นจากทั้งสามบริษัท ทำให้ เอ็มโอแค็ปสามารถเข้าถึง และให้บริการได้อย่างครอบคลุม ทั้งบริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Contact Center) บริการเพื่อสนับสนุนการทำงานของลูกค้า (BPO) และการวิจัยการตลาดภายในประเทศ

บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด


BPO (Business Process Outsourcing) Services
Call Center Outsourcing Services
Data Management Services
Call Center Design Consulting Services
Marketing Research Services
Contact Center Agent (ปฏิบัติงานที่ศูนย์โทรคมนาคม - ติวานนท์)
รับสายให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์
อัตรา  10 อัตรา
เงินเดือน  10,000 + ค่าเดินทาง + เบี้ยขยัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด  นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบวุฒิปริญญาตรี ยกเว้นคณะ / สาขา วิทยาศาสตร์
3. สามารถใช้ Computer Office ได้
4. มีทักษะในการสื่อสาร น้ำเสียงน่าฟัง มนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถปฏิบัติงานเป็นผู้ให้บริการที่ดี
5. สามารถทำงานเข้ากะได้ (8 ชม./วัน) เวลา 8.00 - 21.00 น.ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ หยุด 2 วัน
6. ปฏิบัติงานที่ กสท.ติวานนท์
7. รับสมัครงานที่ อาคารสิริภิญโญ ชั้น 3 ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไท สอบถามฝ่ายบุคคล 0-2203-9000
สวัสดิการ  - ประกันสังคม
- สวัสดิการอื่นๆตามนโยบายบริษัท
วิธีการสมัคร  - สมัครผ่าน E mail
- สมัครที่แผนกคัดเลือกและสรรหา อาคารสิริภิญโญ ชั้น 3
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00

เอกสารประกอบการสมัครงาน
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาวุฒิการศึกษา
-สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
-รูปถ่าย 2 ใบ
ติดต่อ  แผนกคัดเลือกและสรรหา
บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด
อาคารสิริภิญโญ ชั้น 3 (BTS พญาไท ทางออกที่ 4) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400
Tel:สมัครงาน อาคารสิริภิญโญ โทร. 02-203-9000 / สมัครงาน มรภ. พระนคร โทร. 02-522-7038-9   Fax:02-248-0935
  WebSite : www.mocap.co.th
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้