บริษัท โรงพยาบาล ไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) 

โรงพยาบาลเอกชนขนาด 350 เตียง เริ่มเปิดให้บริการเมื่อมิถุนายน พ.ศ. 2536 โดยรับรักษาผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ปัจจุบันเตียงให้บริการจริง 225 เตียง และ 15 ศูนย์เฉพาะทาง/คลินิค ซึ่งประกอบด้วยห้องตรวจโรคทั่วไปกว่า 100 ห้องตรวจ
พยาบาลประสานทรัพยากรทางการแพทย์ (UR Nurse)
มีความรู้และทักษะในการตรวจสอบเวชระเบียน
มีความรู้เบื้องต้นด้านสิทธิประโยชน์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาล,Insurance และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมการปฏิบัติงานได้ในระดับดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
อัตรา  2 อัตรา
เงินเดือน  เงินเดือน(ตามโครงสร้างบริษัท / ตามที่ตกลง) + ค่าครองชีพ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  โรงพยาบาลไทยนครินทร์
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
2. ประสบการณ์ ด้านงานพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรมและศัลยกรรม/ICU อย่างน้อย 7ปี
3. ความสามารถพิเศษ ประสบการณ์งาน UR/UM/สินไหม
สวัสดิการ   ค่ารักษาพยาบาล/ประกันชีวิตพนักงาน
Uniform พนักงาน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ
วิธีการสมัคร   สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
ส่งจดหมายสมัครงาน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้
ส่ง resume ทาง e-mail
ติดต่อ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บริษัท โรงพยาบาล ไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
345 ถ.บางนา-ตราด กม.3.5 บางนา แขวงบางนา เขตบางนากรุงเทพมหานคร   10260
Tel:02-361-2727 ต่อ 3949 หรือ 093-995-8335   Fax:02-361-2777
  WebSite : www.thainakarin.co.th
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้