บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด 
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ในฐานะบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านงานรับเหมา ออกแบบ จัดหา และก่อสร้างงงานระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม สำหรับโรงไฟฟ้า, โรงแรม, อาคารสูง และโรงงานอุตสหกรรม ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 40 ปี ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังขยายกิจการ และเป็นมืออาชีพให้บริการแบบ ONE-STOP SERVICE ดังนี้

1. ให้บริการบํารุงรักษา ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (Operation and Maintenance)
2. ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึษางานระบบไฟฟ้า (Electrical Expert)
3. ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาระบบเครื่องกล (Mechanical Expert)
4. ให้คำปรึกษาการลดต้นทุนพลังงาน (Energy Cost Saving)
5. งานก่อสร้างอาคารทั้งระบบ (Construction)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
- ช่วยงานบริหารอาชีวอนามัย และความปลอดภัยส่วนกลาง
- ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างให้อยู่ในความเรียบร้อย ปลอดภัย
- ฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยต่างๆ ให้กับพนักงาน
- สนับสนุน ISO 9001:2000
อัตรา  หลายอัตรา อัตรา
เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน   สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำไซต์งานกรุงเทพฯ และ/หรือ ต่างจังหวัด
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย / หญิง
2. วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
3. ผ่านการอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพฯ 42 ชั่วโมง เรียบร้อยแล้ว
4. มีความสามารถบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, จัดทำแผนมาตรการความปลอดภัย, แผนฉุกเฉินต่างๆ อบรมพนักงาน และจัดทำรายงานผลดำเนินการด้านความปลอดภัยและรายงานตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ประสบการณ์ 0-3 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ในด้านงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
6. มีความขยัน และอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี
7. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานได้ดี
8. มีความรู้ด้านการจัดฝึกอบรม และมีทักษะในการบรรยายพอสมควร
9. สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
10. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
สวัสดิการ  1. ประกันสังคม (ตามที่กฏหมายกำหนด)
2. ประกันชีวิต+อุบัติเหตุกลุ่ม
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6. เงินช่วยเหลือการสมรส
7. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
8. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน
9. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
10. การฝึกอบรม / สัมมนา
11. ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(ข้อ 12,13 สำหรับพนักงานปฏิบัติงานประจำโครงการก่อสร้างต่างจังหวัด)
12. ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการ
13. สวัสดิการจัดที่พักให้ หรือเงินช่วยค่าที่พัก
วิธีการสมัคร  - ส่งอีเมล์
- สมัครด้วยตนเอง (Walk-In)
ติดต่อ  พิมผกา ฉายลี
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
เลขที่ 2034/124 ชั้น 29 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร  10320
Tel:02-723-4420-5   Fax:027234427
  WebSite : http://www.Italthaiengineering.com
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้