บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด (CITIZEN) 
บริษัทผลิตนาฬิกาข้อมือยี่ห้อ CITIZEN ส่งออกต่างประเทศ
Production Engineer (Chief)
-บริหารและควบคุมคุณภาพในการผลิต และการส่งมอบสินค้า
-ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิต
-บริหารจัดการระบบควบคุมคุณภาพ (QMS)
-วิเคราะห์ข้อมูล ควบคุมและรับประกันคุณภาพสินค้า
-กำหนดมาตรฐาน QC/QA
อัตรา  1 อัตรา
เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  Sanap Thuep, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya
จังหวัด  อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 30 - 40 ปี
2. จบการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาเครื่องกล, อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ QMS และโรงงานการผลิต ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
4. ใช้งานโปรแกรม Ms.Officer, Auto Cad, Solid Work ,อ่าน - เขียนแบบ ได้
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
6. มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มนุษยสัมพันธ์ดี
7. สามารถเดินทางไปฝึกงานต่างประเทศได้ (ประมาณ 9 เดือน)
8. เริ่มงานในเดือน มกราคม 2558
สวัสดิการ   Bus Service (รถรับส่งพนักงาน)
Uniform (ชุดพนักงานและอุปกรณ์ในการทำงาน)
Level Allowance (ค่าระดับ)
Position Allowance(ค่าตำแหน่ง)
Skill Allowance(ค่าชำนาญงาน)
Night Shift Allowance (ค่ากะ)
Providence Fund (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
Attendance Award (เบี้ยขยัน)
Gasoline Allowance (ค่าน้ำมันสำหรับผู้บริหาร)
Food Allowance (อาหารช่วง OT. ฟรี)
Contribution for marraige, Birth, ang Death (เงินทำขวัญกรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต)
Group Insurance (ประกันชีวิตกล่ม)
Annual Salary increment (ปรับเงินประจำปี)
Bonus (โบนัสประจำปี)
Service year Award (เงินรางวัลการทำงานนาน)
Annual health check (ตรวจสุขภาพประจำปี)
New year party (งานเลื้ยงปีใหม่)
วิธีการสมัคร   ส่งจดหมาย (พร้อมแนบรูปถ่าย)
- สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท
- ทางบริษัทจะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น
วันจันทร์ - วันศุกร์ (เวลา 9.00 - 15.00)

Please send your application in English only!!
ติดต่อ  คุณวรกมล พลบำรุง
บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด (CITIZEN)
69 หมู่ 1 ถ. พหลโยธิน Tambon Sanap Thuep Wang Noi Phra Nakhon Si Ayutthaya อยุธยา  13170
Tel:035-745-071-4 ต่อ 360   Fax:035-745-070
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้