บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด 
เป็นผู้แทนขายรถยกนิสสันในประเทศไทย
ธุรกิจขาย ให้เช่า และบริการซ่อมรถยกนิสสัน
General Manager (Accounting & Financial & Credit)
Accounting & Financial
• Managing the Accounting Department and being responsible for all accounting functions.
• Ensuring the accuracy and timely submission of reports and the completion of accounting tasks.
• Verifying all accounting entries and providing consultation in relation to any accounting standard matters for corrective adjustment and improvement.
• Preparing the monthly Financial Statement and Notes and ensuring the accuracy of all related information (monthly, budgeting, hard close and yearly).
• Review various taxes, corporate income tax, withholding tax, VAT, excise tax, and import duty
• Coordinate with Revenue Dept, Excise Dept, Customs Dept, BOI, internal and external auditors
• Building up team work.
• Review inventory physical counts and stock control.
• Leading methods of improving the planning processes.

Credit
• To make sure billing and invoice is ready to meet report time table.
• To supervise and make sure cash collection is within credit term with appropriate actions.
• Ensure the billing & collection target, company DSO and A/R outstanding objectives are achieved.
• Maintains records of data and information by cases ready for group audit.
• Supervise the team in handling debtor enquiries.
• Conduct weekly credit control meeting with operation and sales department.
• Negotiating payments
• Performs related duties and responsibilities as assigned
อัตรา  1 อัตรา
เงินเดือน  50,000 – 80,000 บาท Negotiable บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. Male / Female , 40-50 years old.
2. Bachelor’s Degree or higher in Accounting or Financial.
3. At least 10 - 15 years work experience in Accounting, Budgeting and consolidated financial statement.
4. Excellent communication in English is plus.
5. Computer applications proficiency.
6. Strong communication, organization and leadership skills with the ability to work under pressure.
สวัสดิการ  1. ค่าตอบแทน
-เงินเดือน /ค่าตำแหน่ง /ค่าครองชีพ /ค่าวิชาชีพ /ค่าทักษะเฉพาะ
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
7. ของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
8. ตรวจสุขภาพประจำปี
9. เงินช่วยเหลือ(กรณีเสียชีวิต)
-พนักงาน /บิดามารดา /คู่สมรส /บุตร
10. วันลาอุปสมบท
11. วันลาสมรส
12. การสังสรรค์ประจำปี,การท่องเที่ยวประจำปี
13. ชุดทำงาน
14. การฝึกอบรมในและนอกบริษัท
15. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ กลุ่ม
16. เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด ฯลฯ
17. คอมมิชชั่น,อินเซ็นทีฟ สำหรับพนักงานขาย
วิธีการสมัคร  สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ  คุณสกนธ์ วังแสง ผู้จัดการส่วนบุคคล
บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
159 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร   10260
Tel: 02-746-7520-30   Fax:02-746-7534
  WebSite : www.nissan-nft.com
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้