กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น 


อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้ายางพาราและปาล์มน้ำมัน
เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
1. การตรวจสอบใบแจ้งขาย ใบส่งของ ออกใบกำกับภาษี
2. รวบรวมเอกสารประกอบการขายให้หัวหน้าบัญชี
3. จัดทำรายงานภาษีขายประจำเดือน
4. จัดทำทะเบียนคุมรายงานการขายสินค้าประจำวัน
5. จัดทำเอกสารและตรวจสอบ การตั้งเจ้าหนี้ บันทึกทะเบียนคุม
6. บันทึกรายการเงินสด
อัตรา  2 อัตรา
เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
จังหวัด  ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
2. มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 1-2 ปี
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
4. มีภาวะการเป็นผู้นำ / ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี / มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย
5. สมารถรับแรงกดดันได้ดี
สวัสดิการ   เบี้ยขยัน
ประกันสังคม
ค่าเดินทาง
เงินกิจกรรม
ค่าล่วงเวลา
ค่ากะ
ค่าอาหารกะกลางคืน
ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
ทุนการศึกษาสำหรับบุตร
เงินช่วยงานศพ
เงินช่วยงานแต่ง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โบนัส
ค่าตำแหน่ง
ท่องเที่ยว One day Trip - ค่าเดินทาง
ค่ารักษาพยาบาล
ที่พักราคาพนักงาน
รถตู้บริการจับจ่ายซื้อของ (บริษัท-ชลบุรี) เดือนละ 2 ครั้ง
วิธีการสมัคร   สมัครด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
ส่งจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ  คุณอุดม สำแดงเดช, คุณขวัญฤทัย จิตนิยม เจ้าหน้าที่บุคคล-สรรหา)
กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
138 หมู่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ ชลบุรี  20190
Tel:038-168-555 # 175   Fax: 038-168-559
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้