บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด 


ดำเนินธุรกิจมากว่า 51 ปี ผลิตและจำหน่ายสเปรย์ปรับอากาศ คิงส์สเตลล่า
และผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ภายใต้แบรนด์ WAX ONE
และสินค้าอื่นหลากหลายประเภท กำลังขยายงานและต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและพร้อมร่วมเติบโตไปกับเราในตำแหน่งงานดังนี้
ผู้จัดการแผนกโลจิสติกส์ (ปฏิบัติงานส่วนโรงงานถนนบางนา-ตราด กม.35)
-กำกับดูแลของคลังสินค้า บริหารจัดการคลังสินค้าทั้งระบบดูแลการทำงาน
ภายในแผนก
-ควบคุมคุณภาพการจัดส่งและการบริการประสานงาน/แก้ไขปัญหา
-จัดสรรงานให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพของทีมงานเพื่อให้
ได้ผลลัพภ์เพิ่มและสามารถตรวจวัดผลงานได้
อัตรา  1 อัตรา
เงินเดือน  ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  อยู่ในซอยซอยสนามกล์อฟไทยคันทรี่คลับ
จังหวัด  สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป มีบุคลิกคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง
2. วุฒิปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์, การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านบริหารคลังสินค้า/โลจิสติกส์ 3 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้ MS OFFICE ได้ดี หากมีความรู้ระบบ ERP ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ  - วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี
- กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนประกันสังคม
- โบนัสตามผลประกอบการ
- เบี้ยขยัน (ตามตำแหน่งงาน)
- ค่าจัดชั้น, ค่าทำความสะอาด (ตามตำแหน่งงาน)
- ค่าเที่ยว (ตามตำแหน่งงาน)
- ค่าโทรศัพท์ (ตามตำแหน่งงาน)
- ค่าน้ำมันรถ (ตามตำแหน่งงาน)
- ประกันอุบัติเหตุ (ตามตำแหน่งงาน)
- คอมมิชชั่น (ตามตำแหน่งงาน)
วิธีการสมัคร  สมัครด้วยตนเอง
ส่งจดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่บริษัท (ซอยพัฒนาการ 40)
ส่งทาง E-Mail ของบริษัท
ติดต่อ  แผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด
เลขที่ 38,40 ซอยพัฒนาการ 40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร  10250
Tel: 0-2320-2113-5  Fax:02-322-4628
  WebSite : www.kingstella.com
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้