กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
Charoen Pokphand Plastics Business Group is one of the integrated plastic product manufacturers in Thailand and 2 production plants in China and Vietnam.Our business focus is on modern and value-added plastic products categorized into 3 groups which are Semi-finished Plastic Products, Plastic Packaging Products, Finished Plastic and Consumer Products.

CPPC, a manufacturing and holding company of Charoen Pokphand Plastics Business Group, was established in 1988 with the main objective to convert local petrochemical and raw natural resources into intermediate and consumer products that will further promote the local industry and improve the local people’s lives. Within a decade, Charoen Pokphand Plastics Business Group has established a strong business foundation which led to doubling in size while maintaining favorable performance results.

A strong management team has been established in facilitating the Group’s growth structure and direction.
This team has identified the future growth direction involving food and industrial packaging technology by engineering plastic compounds, additives, and most importantly Bio-degradable and decomposable plastic processing technology which will lead us towards another milestone of success.

Our team will continuously pursue new technological advancement and new product development in maximizing the Group’s growth potential and at the same time exerting their best talents and efforts to maximize the Group’s value.
หัวหน้าควบคุมเครื่อง(สีคิ้ว)
- ควบคุม คุณภาพ,ของเสีย,ผลผลิตปริมาณสุทธิให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
- บริหารคนให้มีประสิทธิภาพ และระเบียบวินัยที่ดี
- ตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานรวมถึงรายงานปัญหาที่มีผลต่อคุณภาพการผลิตต่อผู้บังคับบัญชาให้รับทราบได้อย่าง -
อัตรา  1 อัตรา
เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด  นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิ. ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า , เครื่องกล ,หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถทำงานเป็นกะได้ , สามารถทำงานล่วงเวลาได้ , สุขภาพร่างกายแข็งแรง
3. พร้อมเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ติดต่อ : คุณจิราพรรณ ศรีสุนทร โทร : 086-668-2502 / 044-325-030 ต่อ 755
สวัสดิการ  - ชุดเครื่องแบบพนักงาน
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
- หอพัก (เฉพาะเขตพื้นที่ระยอง)
- รถรับ-ส่ง (เฉพาะเขตพื้นที่ระยองและบางพลี)
- ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
- สิทธิลดหย่อนอัตราดอกเบี้ยธนาคารอาคารสงเคราะห์
- เงินช่วยเหลือมรณกรรม
- ค่ากะ / เบี้ยขยัน (สำหรับพนักงานเข้ากะ)
- ค่าล่วงเวลา
- เบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
- ดูงานนอกสถานที่,สัมนาภายนอก
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- กิจกรรมและกีฬา
วิธีการสมัคร  - สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท
- ส่งประวัติมาที่ E-Mail ตามที่แจ้งไว้
ติดต่อ  หน่วยงานสรรหาบุคลากร
กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
313 อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 18 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร   10500
Tel:02-625-8075-6
  WebSite : www.cppcnet.com
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้