บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
The Company’s main business is selling mobile phone, SIM card, refilled card and other telecommunication devices. The Company was granted Telewiz franchise from AIS for selling goods and services under the trademark “Telewiz” for 25 branches.
At present, the Company is the distributor of mobile phones TWZ. The Company has imported such products from China to distribute under its own brand names. Besides, in order to have various mobile phones and accessories to serve all customer’s needs, the Cpompany is both distributor and dealer of various brands of mobile phones, it has variety of products to response to all consumer’s demand.

We are seeking dynamic and ambitious candidates for the following positions to serve the rapid expansion market.

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้จัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ด บัตรเติมเงิน และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยบริษัทได้รับสิทธิในลักษณะแฟรนไซส์จาก AIS ในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการต่าง ๆ ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า Telewiz จำนวน 25 สาขา ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ชื่อ TWZ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาทิ เช่น คอนโดมิเนียม และ บ้านพักตากอากาศ ทางบริษัทฯ ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความกระตือรือร้น ไฟเเรง เพื่อร่วมกันบุกเบิกธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Foreman คุมงานก่อสร้าง
- ควบคุมดูแลงานก่อสร้างคอนโดมิเนียมให้เป็นไปตามแผนงาน เเละมีประสิทธิภาพ
- ดูเเลควบคุมงานบริษัทฯ และ ผู้รับเหมาให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
- ประสานและทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
อัตรา  1 อัตรา
เงินเดือน   15,000 - 30,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน   กรุงเทพ จตุจักร
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. จบวุฒิปวช. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 25 ปี ขึ้นไป
3. มีประสบการ์ณควบคุมงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป หากมีประสบการ์ณควบคุมงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน จะพิรารณาเป็นพิเศษ
4. มีทัศนคติที่ดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
5. ขยันซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่
6. สามารถขับรถได้ และไปโครงการที่พัทยาได้เป็นครั้งคราว
สวัสดิการ   ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี และสวัสดิการอื่น ๆ
วิธีการสมัคร  - สามารถส่งประวัติสมัครงานได้ที่ recruit@twz.co.th , hr@twz..co.th
- ติดต่อคุณอุ้ย 089-2011818
ติดต่อ  คุณนลินี ประทับศร / สุภิญญา อยู่สุข / วณิชชา ขัติยศ
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
3/1 อาคาร 1 ชั้น 2 โครงการบ้านประชานิเวศน์1 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร  10900
Tel:029539400 ,081-7333931,089-2011818  Fax:021580809
  WebSite : http://www.twz.co.th, https://facebook.com/twzhr
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้