สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมความรู้และนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่บุคลากรไทย เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ปัจจุบันส.ส.ท. มีกิจกรรมให้บริการต่างๆ ดังนี้
1. การศึกษาและฝึกอบรม
2. บริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
3. วินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ
4. ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท.
5. โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม
6. พัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีเว็บ
7. การตลาด
มีสำนักงาน 2 แห่ง คือ
สำนักงานสุขุมวิท 29 และสำนักงานพัฒนาการ 18
ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)
- วางแผนการตรวจสอบ จัดเตรียมข้อมูลของหน่วยงานผู้รับการตรวจ เพื่อจัดทำแนวทางตรวจสอบ (Audit Program)
- ตรวจสอบ กระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ
- รวบรวมและจัดเก็บเอกสารการตรวจสอบ(Working Paper)
- จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะต่างๆ ของหน่วยงานที่ทำการตรวจสอบ
อัตรา  1 อัตรา
เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  พัฒนาการ 18
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. จบการศึกษาการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี, การเงินการธนาคาร, การบริหารจัดการ
2. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
3. เคยทำหน้าที่หัวหน้าทีมตรวจ หรือผ่านงานปิดงบบัญชี หรือสอบบัญชี
4. ประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 5 - 10 ปี
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์และอาญา
7. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา และเคยทำงาน
8. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ ช่างสังเกต มีความอดทนต่อการทำงาน
สวัสดิการ  1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. โบนัส
3. ค่ารักษาพยาบาล
4. ประกันภัยกลุ่ม
5. เงินช่วยเหลือต่างๆเช่น เงินสมรส, เงินคลอดบุตร,เงินอุปสมบท
6. เบี้ยขยัน
วิธีการสมัคร   สมัครทางเว็ปไซต์สมาคม
สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
สมัครทางจดหมาย
สมัครทางE-mail
ติดต่อ  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 5-7 ซอยสุขุมวิท 29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10110
Tel:ำนักงานสุขุมวิท 29 : 02-258-0320 ต่อ 1116 และสำนักงานพัฒนาการซอย 18: 02-717-3000 ต่อ 255   Fax:02-719-9471
  WebSite : http://www.tpa.or.th
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้