บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 
เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 82 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมการตลาด
-รวบรวมข้อมูลการตลาด รวมถึงข้อมูลคู่แข่ง เช่น ข้อมูลราคาขายในรายพื้นที่, ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน เป็นต้น
-ประสานงาน ติดตามสถานการณ์ต่างๆ ในตลาด
-ออกสำรวจตลาด เพื่อรวบรวมข้อมูลการตลาด และการแข่งขันที่เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ
-ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ได้รับมอบหมายเพื่อประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ที่เข้าร่วม พร้อมข้อเสนอแนะ เช่น การจัดปาร์ตี้ อีเว้นท์, โปรแกรมส่งเสริมการขาย
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา  3 อัตรา
เงินเดือน  n/a บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  ดุสิต
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ 23 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีความสามารถในการใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
6. มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
7. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
วิธีการสมัคร  + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-2424000 ต่อ 4576,4202]
+ สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง
ติดต่อ  -
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
999ถนนสามเสนแขวงถนนนครไชยศรีเขตดุสิตกรุงเทพฯกรุงเทพมหานคร  
Tel:02-2424000 ต่อ 4576,4202
  WebSite : http://recruit.boonrawd.co.th/
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้