วันลอยกระทง 2566 ตรงกับวันไหน? ประวัติวันลอยกระทง ตำนานและที่มา

วันลอยกระทง เป็นเทศกาลสำคัญของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย เป็นวันแห่งการขอขมาพระแม่คงคาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงการสะเดาะเคราะห์และขอพรให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดี ๆ ประเพณีลอยกระทงมีมานานนับพันปี มีการสันนิษฐานว่า เดิมทีเป็นพิธีกรรมของพราหมณ์ เพื่อบูชาพระแม่คงคาและเทพเจ้าทั้งหลาย ต่อมาได้ผสมผสานกับประเพณีทางพระพุทธศาสนา กลายเป็นประเพณีลอยกระทงในปัจจุบัน

สารบัญ