BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
ข่าวน่าสนใจ ความรัก ความสวยความงาม ท่องเที่ยว ดูหนัง ฟังเพลง
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ผลการค้นหา "หางานกฎหมาย" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 331 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานกฎหมาย

1. เจ้าหน้าที่กฎหมาย

- ดูแลงานด้านนิติกรรมสัญญาต่างๆ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ

อัตรา 1

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

  วันที่ 1 พ.ค. 2559


  2. จนท.จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงาน)

  1.งานด้านความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด
  2.นำส่งรายงาน จปว.
  3.สำรวจ,ป้องกัน,ดำเนินการด้านความปลอดภัย
  4.

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด (โลโก้สินค้า ม้าบิน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 1 พ.ค. 2559


  3. ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย (Legal Manager) ด้านอสังหาริมทรัพย์

  1.จัดทำร่างสัญญา-สัญญาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
  2.จัดบันทึกข้อตกลง, หนังสือมอบอำนาจ, หนังสือทวงถามติดตามก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ทีเอ็มดีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 1 พ.ค. 2559


  4. เจ้าหน้าที่อาคาร (Safety)

  - ดูแลเรื่องต่างๆ ด้านความปลอดภัยและกฎหมายต่างๆ
  - ติดต่อประสานงานทางราชการ
  - เสนอแนะให้นายจ้างปฎิบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน NA

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด (ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 1 พ.ค. 2559


  5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)

  - รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยทั้งระบบ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย

  ** ทำงานวัน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 1 พ.ค. 2559


  6. นิติกร (มีรถยนต์ส่วนตัว)

  - จัดทำนิติกรรมสัญญา และตรวจสอบเอกสารด้านคดีความ/สัญญา/ธุรกรรมต่างๆให้กับบริษัท
  - การให้ข้อคิดเห็น

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25,000 + ค่าน้ำมันเบิกตามจริง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 1 พ.ค. 2559


  7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลกฏหมายแรงงาน (นิติศาสตร์)

  - ดำเนินงานเกี่ยวกับด้านแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงานขององค์กร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 1 พ.ค. 2559


  8. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(Safety Officer)

  ดูแลเรื่องความปลอดภัย ความเสี่ยงในสถานประกอบการ ให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด และงานอื่นๆทีเกี่ยวข้อง

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

  วันที่ 1 พ.ค. 2559


  9. ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (Human resource department manager)

  - วางแผนอัตรากำลังคน
  - กำหนดแนวทางในการสรรหา
  - กำหนดรูปแบบในการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม
  -

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 1 พ.ค. 2559


  10. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) ประจำสระบุรี

  - ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
  - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้สนความปลอดภั

  อัตรา 1

  เงินเดือน 17,000-20,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Better World Green Public Co., Ltd.

  จังหวัด สระบุรี

  วันที่ 1 พ.ค. 2559


  11. พนักงานธุรการฝ่ายกฎหมาย (ปฏิบัติงานที่ห้วยขวาง) ด่วนมาก**

  จัดพิมพ์เอกสารทุกประเภทของฝ่าย / รวบรวมข้อมูลในการจัดพิมพ์เอกสารนิติกรรมสัญญา / จัดหมวดหมู่ในการจัดเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) / A Q ESTATE

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 1 พ.ค. 2559


  12. Accounting & Finance Manager

  1.ดูแลงานด้านบริหารบัญชี การเงินและภาษี ขององค์กร
  2.ดำเนินการ ควบคุม และตรวจสอบติดตามการรับชำระหนี้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง / ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มารีน ซัพพลาย แอนด์ บิวตี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 1 พ.ค. 2559


  13. นักวิชาการ (อาหารสัตว์) จ.สมุทรปราการ/จ.ชลบุรี

  รับผิดชอบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านโภชนการที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิต วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 1 พ.ค. 2559


  14. HR Officer

  - งานด้านการสรรหา/ว่าจ้าง
  - งาน Time Attendance
  - งานสวัสดิการต่างๆ ประกันสังคม กฎหมายแรงงาน และแร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Harrison Public Company Limited

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 1 พ.ค. 2559


  15. Leasing Coordinetor

  2.1. การดูแลติดตาม การทำสัญญาให้ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้
  2.1.1. การขึ้นสัญญาในระบบ NAV ให้เป็นไปตาม

  อัตรา 5

  เงินเดือน 15,000 - 18,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เค อี รีเทล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 1 พ.ค. 2559


  16. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(Safety Officer)

  -ดูแลเรื่องความปลอดภัย ความเสี่ยงในสถานประกอบการ ให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด และงานอื่นๆทีเกี่ยวข้อ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

  วันที่ 1 พ.ค. 2559


  17. Chief of intellectual property ผู้จัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

  ดูแลการจดสิทธิบัตร ตราสินค้า อนุสิทธิบัตรให้กับบริษัท
  รวบรวมและจัดเก็บสิทธิทางปัญญาที่เป็นประโยชน์

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000 - 30,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 1 พ.ค. 2559


  18. เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน (Investigation DM)

  • ดำเนินการสืบสวนสอบสวน หาข่าวทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ การรวมถึงการสรุปคดี เพื่อให้หน่วยธุรกิจได้รับก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามเงื่อนไขบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เซ็นทรัล รีเทลคอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

  วันที่ 21 ธ.ค. 2555


  19. เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร

  - จัดการงานตามกระบวนการสรรหา
  - จัดหาช่องทางการสรรหาที่เหมาะสม
  - ดำเนินการรับสมัครบุค

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20000-30000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท จัดหางาน เอชอาร์เน็ท วัน เอ็กเซ็กคิวทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

  วันที่ 21 ธ.ค. 2555


  20. ตำรวจสายตรวจ

  ตรวจหน่วยงานช่วงเวลา 4 ทุ่มถึง ตี 3

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 12 ม.ค. 2554
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 17    ต่อไป >>>
  หางานเลย   หางานตรัง   หางานช่างไฟฟ้า   หางานภูเก็ต   หางานคลีนิคความงาม   หางานสุวรรณภูมิ   หางานจังหวัดขอนแก่น   หางานกำแพงเพชร   หางานพระราม3   หางานในโคราช   หางานจันทบุรี   หางาน pg   หางานเขตราษฎร์บูรณะ   หางานโรงแรม   หางานเกาะสมุย   หางานนครราชสีมา   หางานภาษาจีน   หางานภาคใต้   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , วิธีแต่งหน้า , แฟชั่น , ผู้หญิง , ดูดวงความรัก , แต่งตัว , ความงาม , สุขภาพ , ทาเล็บ , สถานที่ท่องเที่ยว , ทะเล , ของกิน , เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์ , จักรยาน , จักรยานเสือภูเขา , จักรยานเสือหมอบ , ขายสุนัข , โทรศัพท์มือถือ , เคสไอโฟน6 , แบตสำรอง  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 111/55 ซ.รามอินทรา40 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

  © Copyright 2004-2016 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-573-5391 | Fax : 02-573-5392 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30