ข้อมูลเพื่อเข้าระบบ
Username :   * (ภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมดและตัวเลขเท่านั้น ห้ามมีอักษรพิเศษหรือเว้นวรรค)
เช็ค Username :  
Password :   *(รหัสผ่าน ไม่เกิน 20 ตัวอักษร ภาษาอังกฤษเท่านั้นค่ะ)
Re-Password :   * (ยืนยันรหัสผ่าน ไม่เกิน 20 ตัวอักษร ภาษาอังกฤษเท่านั้นค่ะ)
Email :   *
ใช้สำหรับรับใบสมัคร สามารถใส่ได้มากกว่า 1 อีเมลล์โดยใช้เครื่องหมาย (,) คั่น เช่น mail1@mail.com,mail2@mail.com / หากไม่ต้องการให้ใส่เครื่องหมาย (-)

  เลือก Package ที่ต้องการ
เลือก จำนวนวันลงประกาศงาน :   (เปลี่ยนแปลงภายหลังได้) ดูรายละเอียดบริการและราคาได้ที่นี่

  ข้อมูลของบริษัท
ประเภทของธุรกิจ :   *
ชื่อผู้ติดต่อ :   *
บริษัท :   *
รายละเอียดของบริษัท :   *
ที่อยู่ :   *
จังหวัด :   *
รหัสไปรษณีย์ :   *
โทรศัพท์ :   *
Fax :  
Website บริษัท :   http://
สวัสดิการ :  

  ข้อมูลการส่งใบเสร็จ
เหมือนข้อมูลบริษัท :  
ส่งจดหมายถึงคุณ :   *
ที่อยู่ในการจัดส่ง :   *

  วิธีการรับสมัคร , รับใบสมัคร
วิธีการรับสมัคร :   สมัครงานผ่านเว็บไซต์บัดดี้จ๊อบดอทคอม
สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
ส่งจดหมายสมัครงาน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้
โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้
        อื่นๆ

*การคลิก สมัครสมาชิก (ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการ) หมายถึง คุณยอมรับ ข้อตกลงการใช้บริการ BuddyJob.com


หมายเหตุ :: ธุรกิจประเภท MLM , Work@Home , ขายตรง , ประกันชีวิต หรือธุรกิจที่มีการค้นหาประวัติเป็นจำนวนมากโดยไม่ดูคุณสมบัติ สามารถลงโฆษณาประกาศงานได้อย่างเดียว ไม่สามารถทำการค้นหาประวัติของผู้สมัครงานได้ หากมีการตรวจพบทางเว็บไซต์จะทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยไม่มีการคืนเงินให้ในทุกกรณี
* การปลอมแปลงหนังสือรับรองบริษัท ถือเป็นการ ปลอมเอกสารราชการ มีความผิดตามกฏหมาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาทBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |