ลงทะเบียนฝากประวัติกับ BuddyJob.com
 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝากประวัติไว้กับ BuddyJob.com

 การฝากประวัติกับทาง BuddyJob ไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

 ผู้ฝากประวัติ ควรกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆตามความเป็นจริง และครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

 ถ้าหากทาง BuddyJob ทราบว่า ข้อมูลของท่านไม่เป็นความจริง ทาง BuddyJob ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลประวัติของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

 เมื่อท่านทำการลงทะเบียนแล้ว ท่านสามารถใช้งาน Username และ Password ของท่าน เพื่อเข้าสู่ระบบหางานได้ทันที

 ท่านสามารถแก้ไขประวัติของท่านได้ตลอด 24 ชม. โดยการเข้าสู่ระบบผ่านเว็บ www.BuddyJob.com

 ท่านสามารถสมัครงานต่างๆภายในเว็บ BuddyJob.com และส่งประวัติของท่าน ไปยังบริษัทเจ้าของงานที่ท่านสนใจได้ทันที โดยกดที่ "สมัครงานผ่านเว็บ" ในหน้าค้นหางาน

 ท่านจะได้พื้นที่ในการจัดเก็บประวัติการสมัครงานและรายละเอียดการสมัครงานผ่านเว็บ BuddyJob.com ไม่จำกัดจำนวน

 ข้อมูลทั้งหมดของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ และจะมีแต่บริษัทที่เป็นสมาชิกกับทาง BuddyJob เท่านั้น ที่สามารถเห็นข้อมูลทั้งหมดของท่าน


* หากประวัติของท่านไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล หรือเข้ามาใช้งานภายในเวลา 1 ปี ทาง BuddyJob ขอสงวนสิทธิ์ในการลบประวัติของท่าน

*** BuddyJob ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการต่างๆได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

  กรอก Username และ Password ที่ต้องการ
ใส่ชื่อ Username สำหรับเข้าสู่ระบบ :   * (ภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น)
เช็ค Username :   
รหัสผ่าน :   * (ไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร)
รหัสผ่านอีกครั้ง :   * (เหมือนรหัสผ่านข้างบน)
E-Mail :   * ถ้าไม่มีอีเมลล์ให้ใส่ "-" (ขีด)
เช็ค E-Mail :   

  ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล :    *
วันเกิด :    *
ส่วนสูง :   ซม     น้ำหนัก : กิโลกรัม
เพศ :    *
สถานะสมรส :   
สัญชาติ :   *
ศาสนา :   *
สถานะภาพทางทหาร :   

  ข้อมูลในการติดต่อ
ที่อยู่ :   *
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :  
จังหวัด :   *
รหัสไปรษณีย์ :   *
โทรศัพท์ :   *
มือถือ :   
Fax :   

  ประวัติการศึกษาและวุฒิที่จะใช้สมัครงาน
ปัจจุบัน :    กำลังศึกษาอยู่   จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ.
1. วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน (ล่าสุด)
ระดับการศึกษา :    *
ชื่อสถานศึกษา :   
วุฒิการศึกษา :   
สาขาวิชา :   
เกรดเฉลี่ย (GPA.) :   
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา :   
ชื่อสถานศึกษา :   
วุฒิการศึกษา :   
สาขาวิชา :   
เกรดเฉลี่ย (GPA.) :   

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
พร้อมทำงาน :    เริ่มทำงานได้เลย
  ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน วัน เหตุผล *
สถานะการทำงาน :   *
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา :    *
ประเภทงานที่สนใจ : 
(เลือก ได้ 3 ประเภท)    
  *
 
 
ตำแหน่งงานที่สนใจ :    * เช่น พนักงานบัญชี ฯลฯ
 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ :    งานประจำ (Full Time)
  งานนอกเวลา (Part Time)
  งานอิสระ (Freelance)
  งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :    บาท (ขึ้นไป)
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |