BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ผู้หญิง , ความรัก , ดูดวง , กระทู้เด็ด , ตลก เฮฮา , คลิปดัง , กิน เที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  ผลการค้นหา "หางานจตุจักร" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 1018 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานจตุจักร

101. NET โปรแกรมเมอร์

เขียนโปรแกรม .NET Windows Aplication ตามงานมอบหมมาย

อัตรา 2

เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 5 มี.ค. 2559


  102. ฝ่ายจัดซื้อ/พัฒนาผลิตภัณฑ์

  - การต่อรอง รู้จักตัวสินค้าละเอียด
  - ผลประโยชน์ของบริษัท
  - พิจารณาวัสดุ ต้นทุน ราคา ส่วนลด การขนส่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 5 มี.ค. 2559


  103. PHP โปรแกรมเมอร์

  เขียนโปรแกรม PHP +MySQL

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 5 มี.ค. 2559


  104. วิศวกรระบบงาน : Pre-sale (Computer Section)

  1. จัดเก็บรวบรวมความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ และออกแบบระบบ Solution ที่เหมาะสมให้ตอบสนองค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 4 มี.ค. 2559


  105. วิศวกรระบบงาน (Computer Section)

  รับคำร้องขอบริการ
  ประสานงานกับลูกค้า
  ตรวจสอบคำร้องขอบริการของข้อมูล
  ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ให้ลูกค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 4 มี.ค. 2559


  106. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

  - รับคำร้องแจ้งดำเนินงานโครงการ
  - ดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการ (หลังการขาย)
  - มอบหมายงาน ควบคุม ตรว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 4 มี.ค. 2559


  107. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

  ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
  - ประสานงานกับ sale
  - ประสานงานกับ supplier
  - ประสานงานกับ ผู้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 4 มี.ค. 2559


  108. วิศวกรระบบงาน (Computer Section)

  รับคำร้องขอบริการ
  ประสานงานกับลูกค้า
  ตรวจสอบคำร้องขอบริการของข้อมูล
  ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ให้ลูกค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 4 มี.ค. 2559


  109. เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ

  รับคำร้องแจ้งดำเนินงานโครงการ
  ดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการ (หลังการขาย)
  มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ แ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 4 มี.ค. 2559


  110. ผู้ช่วยเลขานุการ

  บันทึกรายงานการประชุม
  ทำงานด้านเอกสารต่างๆ ที่รับผิดชอบ
  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 4 มี.ค. 2559


  111. วิศวกรระบบงาน (Data Center)

  ควบคุมงานตามแผนงานโครงการ
  สามารถตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา
  ประเมินและวางแผนการติดตั้งได้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 4 มี.ค. 2559


  112. หัวหน้าส่วน ส่วนบริหารจัดการโครงการ

  รับคำร้องแจ้งดำเนินงานโครงการ
  ดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการ (หลังการขาย)
  รับผิดชอบ ดูแล ควบคุม ตรวจส

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 4 มี.ค. 2559


  113. วิศวกรระบบงาน (Network Section)

  รับคำร้องขอบริการ
  ประสานงานกับลูกค้า
  ตรวจสอบคำร้องขอบริการของข้อมูล
  ติดตั้งระบบเครือข่ายให้ลูกค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 4 มี.ค. 2559


  114. วิศวกรระบบงาน (Pre-sale)

  - ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม Computer
  - สนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์กลุ่ม Computer
  - สนับสนุนฝ่ายเทคนิค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 4 มี.ค. 2559


  115. หัวหน้าส่วนงาน Supervisor(Network Section)

  รับผิดชอบการดำเนินการ,ควบคุมการดำเนินการตามแผนและสนับสนุน การจัดทำ, การบำรุงรักษา,การแก้ไขปัญหา และก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 4 มี.ค. 2559


  116. วิศวกรระบบงาน (Network Section)

  รับคำร้องขอบริการ
  ประสานงานกับลูกค้า
  ตรวจสอบคำร้องขอบริการของข้อมูล
  ติดตั้งระบบเครือข่ายให้ลูกค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 4 มี.ค. 2559


  117. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Account Executive)

  - นำเสนอขายผลิตภัณฑ์บริษัท
  - รักษาฐานลูกค้าเก่าและเปิดฐานลูกค้าใหม่เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าในแต่ละไ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 4 มี.ค. 2559


  118. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Account Executive)

  - นำเสนอขายผลิตภัณฑ์บริษัท
  - รักษาฐานลูกค้าเก่าและเปิดฐานลูกค้าใหม่เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าในแต่ละไ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 4 มี.ค. 2559


  119. เจ้าหน้าที่ธุรการสนาม (หน่วยงาน เขตจตุจักร)

  -รับ-ต่อโทรศัพท์ภายในหน่วยงาน
  -ดูแลบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน
  -รวบรวมและสรุปค่าแรงพนักงานรายวัน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 25 ก.พ. 2559


  120. พนักงานขาย ทรู เฟรนด์ พื้นที่ นนทบุรี จตุจักร บางซื่อ พญาไท ลาดพร้าว วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. สำนักงานไพร์ม เพลส แจ้งวัฒนะ ติดกับบิ๊กซี เอ็กตร้า

  พนักงานขาย True Friend,หัวหน้าพนักงานขาย

  - ประจำหน่วยรถขายเคลื่อนที่ ตั้งบูทจำหน่ายสินค้า เพื่อแน

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 10 ก.พ. 2559
  <<< ก่อนหน้า     1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 51    ต่อไป >>>

  หางานจังหวัดระยอง   หางาน โคราช   หางานเชียร์เบียร์   หางานนครศรีธรรมราช   หางานโรงพยาบาลเปาโล   หางานวิศวกรไฟฟ้า   หางานแม่บ้าน   หางานอยุธยา   หางานแถวรามคําแหง1   หางาน หาดใหญ่   หางานสระบุรี   หางานสงขลาหาดใหญ่   หางานจันทบุรี   หางานเซลล์   หางานภาคใต้   หางานจิวเวลรี่   หางานจังหวัดระนอง   , บิวตี้ , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , แฟชั่นเสื้อผ้า , ข่าว , ดวง , ความรัก , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , สุขภาพ , คติสอนใจ , สูตรอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , โรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , มือถือ , ข่าวมือถือ , ราคามือถือ , SiamOK , ดูดวง , 108 , fc , หวย , แนวทางหวยฮานอยวันนี้ , แนวทางหวยลาว , แนวทางหวยมาเลย์ , หวยซอง , ตรวจหวย , หวยแม่จำเนียร , หวยจ้าวพายุ , หวยปกเขียว , หวยซองม้าวิ่ง , แนวทางหวยฮานอย , หวยเดลินิวส์ , หวยปกเขียว , หวยไอ้ไข่ , หวย , หวยฮานอย , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์


  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30