BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ผลการค้นหา "หางานบางรัก" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 875 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานบางรัก

241. หัวหน้าแผนกสรรหาและแรงงานสัมพันธ์

- ดูแลดำเนินงานสรรหาบุคลากรตามคุณสมบัติ ,ระยะเวลาให้ได้บุคลากรตามเวลาที่กำหนด
-ร่วมกับผู้บริหารในกา

อัตรา 1

เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

  วันที่ 20 พ.ย. 2558


  242. NET PROGRAMMER

  - พัฒนาApplication POS
  - แก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานโปรแกรม POS
  - จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม POS
  -

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15,000-30,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

  วันที่ 20 พ.ย. 2558


  243. หัวหน้าแผนก HRD

  1.ร่วมกับผู้บังคับบัญชา กำหนดแผนงานของ ฝ่าย HRD / OD
  2.ดำเนินการตามแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายของฝ่าย HRD

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตาม JL ของบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

  วันที่ 20 พ.ย. 2558


  244. พนักงานส่งเสริมการตลาดภาคสนาม (เพศหญิง)

  1. ติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภค
  2. จัดกิจกรรม กระตุ้นยอดขายร้านค้าในพื้นที่
  3. ประสานงานติดสื่อโฆษณา

  อัตรา 20

  เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

  วันที่ 20 พ.ย. 2558


  245. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  • สร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน,หน่วยงานราชการ และสื่อมวลชนต่างๆ
  • จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่ง

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20,000-30,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

  วันที่ 20 พ.ย. 2558


  246. ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า

  1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในศูนย์กระจายสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
  2. รายงานผลการป

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

  วันที่ 20 พ.ย. 2558


  247. เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

  - จัดทำและบันทึกบัญชีทั่วไปตามระบบใบสำคัญ
  - จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ รวม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

  วันที่ 20 พ.ย. 2558


  248. เจ้าหน้าที่ส่วนงานบริการข้อมูล

  - ให้ความช่วยเหลือในส่วนของข้อมูลให้แต่ละฝ่ายในบริษัท และ วิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง ท

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

  วันที่ 20 พ.ย. 2558


  249. เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้)

  1. บันทึกบัญชีตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  2. แยกใบกำกับภาษีต้นฉบับให้ฝ่ายภาษี
  3. บันทึกซื้อทรัพย์สิน

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000 - 20,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

  วันที่ 20 พ.ย. 2558


  250. พนักงานงานขับรถขายหน่วยรถเงินสด

  1.ร่วมวางแผนการขายและการเดินทางกับทีม
  2.ตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน และรักษารถ - สินค้า ในรถใ

  อัตรา 8

  เงินเดือน 14,000 บาทขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

  วันที่ 20 พ.ย. 2558


  251. ผู้จัดการสาขา

  - ดูแลพื้นที่ขาย , จ.สมุทรสาคร , จ.สมุทรสงคราม
  - ดูแลลูกค้าในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย
  - บริหารยอดข

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

  วันที่ 20 พ.ย. 2558


  252. พนักงานขับรถตู้ ทีมงาน

  1. ร่วมวางแผนการขายและการเดินทางกับทีม
  2. ตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน และรักษารถ - สินค้า ในร

  อัตรา 10

  เงินเดือน 13,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

  วันที่ 20 พ.ย. 2558


  253. Audit หน่วยรถขายเงินสด

  -ตรวจสอบการทำงานของพนักงานขาย
  -สรุปผลการทำงานพนักงานขาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลคำนวณจ่ายคอมมิชชั่น
  -สรุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน รายได้รวม 22,000 +

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

  วันที่ 20 พ.ย. 2558


  254. พนักงานขาย หน่วยรถเงินสด

  1.วางแผนการขาย
  2.เสนอขายและกระจายสินค้าของบริษัทให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
  3.จัดเรียงสินค้าขอ

  อัตรา 8

  เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

  วันที่ 20 พ.ย. 2558


  255. หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

  - ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน กำหนดความเสี่ยงที่สำคัญ ของกระบวนการต่าง ๆ ที่ระบุในแผนงานตรวจสอบ
  - สื่

  อัตรา 1

  เงินเดือน 30,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

  วันที่ 20 พ.ย. 2558


  256. หัวหน้าแผนกบัญชี

  - ตรวจสอบเงินทดรองจ่ายทีมปฏิบัติการตลาดเกี่ยวกับการลงบัญชีเข้าในระบบ AX
  - ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย
  - ทำค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

  วันที่ 20 พ.ย. 2558


  257. Key Account Executive

  ดำเนินการตามแผนการขาย, การจัดการสินค้าหน้าร้าน , การส่งเสริมการขายและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบรรลุถึงเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

  วันที่ 20 พ.ย. 2558


  258. ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า

  - ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานในศูนย์กระจายสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
  - รายงานผลการปฎิ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

  วันที่ 20 พ.ย. 2558


  259. เจ้าหน้าที่บัญชี

  1.จัดทำ ภพ.30 พร้อมยื่นแบบ
  2.กระทบยอดภาษีซื้อ ,ภาษีซื้อไม่ถึงกำหนดชำระ
  3.กระทบยอดเงินประกันเครื่อง

  อัตรา 1

  เงินเดือน 18 - 20 k

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

  วันที่ 20 พ.ย. 2558


  260. รองหัวหน้าแผนกบัญชีลูกหนี้

  1.บันทึกรายการขายสินค้า ของบริษัทกระจายสินค้า (Post Invoice) พร้อมออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าสินค้า
  2

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25,000-30,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

  วันที่ 20 พ.ย. 2558
  <<< ก่อนหน้า     1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 44    ต่อไป >>>  หางาน ขอนแก่น   หางานขับรถผู้บริหาร   หางาน กาฬสินธุ์   หางาน ลาดพร้าว   หางานทำที่ตรัง   หางานบริษัทต่างชาติ   หางานประเทศลาว   หางาน หาดใหญ่   หางานอุดร   หางานทรู   หางานส่งเอกสาร   หางานอมตะนคร   หางานกระบี่   หางาน it   หางานโรงแรม   หางานอุทัยธานี   หางาน โคราช   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์


  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30