BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
ข่าวน่าสนใจ ความรัก ความสวยความงาม ท่องเที่ยว ดูหนัง ฟังเพลง
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
ผลการค้นหา "หางานลาดพร้าว" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 2291 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานลาดพร้าว

1. Foreman Structure/ Architect(โฟร์แมนงานโครงสร้าง/งานสถาปัตย์)

ควบคุมงาน และตรวจสอบคุณภาพของงานโครงสร้างในการสร้างบ้าน / ห้อง ให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นไปตามแผนงานที

อัตรา 20

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 30 พ.ย. 2558


  2. Foreman(โฟร์แมน)

  - ช่วยวิศวกรดูแลงานด้านก่อสร้าง ,และงานระบบท่อ
  - งานโครงการ
  - งานที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท จี อินโนเวชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 30 พ.ย. 2558


  3. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  • รับผิดชอบงานเอกสารต่าง ๆ อาทิ เอกสารเข้า เอกสารออก และจัดทำบันทึกภายใน
  • ติดต่อประสานงานระหว่างหน

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 30 พ.ย. 2558


  4. เลขานุการ (กทม.)

  - ติดต่อประสานงาน
  - จัดทำตารางนัดหมาย
  - จดบันทึก
  - สรุปรายงานการประชุม
  - งานเอกสารทั่วไป และอื่น

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000-20,000.-

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 30 พ.ย. 2558


  5. วิศวกร ดูแลงานระบบต่าง ๆ

  - บริหารจัดการงานของ ส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 30 พ.ย. 2558


  6. IT Support

  ขอบเขตงาน :
  1. ให้คำแนะนำผู้ใช้งานทางด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์
  2. ร่วมพิจารณาในการจัดซื้ออุปกรณ์คอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท จี อินโนเวชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 30 พ.ย. 2558


  7. เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบงานสารสนเทศ

  -วิเคราะห์ความต้องการผู้ใช้งาน และทดสอบการทำงานของระบบ ERP (SAP) และโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใช้งานภายใน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 30 พ.ย. 2558


  8. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส/ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  1.ร่วมวางแผน และแนวทางการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามนโยบายบริษัทฯ และเสนอแนวทางปรับปรุง
  2.ควบคุม กำก

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 30 พ.ย. 2558


  9. Site Engineer M&E/Senior Site Engineer M&E (วิศวกรงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล)

  วางแผนในการติดตั้งและก่อสร้างงานระบบให้ได้คุณภาพ เวลา และในงบประมาณที่กำหนด โดยยึกหลักปฏิบัติตามกระบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 30 พ.ย. 2558


  10. เจ้าหน้าที่สินเชื่อรายย่อย

  1.ติดต่อ ประสานงาน รวบรวมเอกสาร เพื่อขออนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์
  2.ว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 30 พ.ย. 2558


  11. พนักงานจัดซื้อในประเทศ (กทม.)

  พนักงานจัดซื้อในประเทศ
  - ดำเนินการจัดซื้อ
  - เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคา
  - สรรหาและคัดเลือกผู้ส่งม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามวุฒิฯ และประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 30 พ.ย. 2558


  12. Senior HRM

  ดูแลงานส่วนกลาง HR ทั้งหมด และสามารถ Support ในการทำเงินเดือนได้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 30 พ.ย. 2558


  13. กุ๊กครัวจัดเลี้ยง

  - ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง Caretering
  - ปรับปรุงเมนูอาหารให้มีคุณภาพทั้งรสชาติ และความสวยงาม อย่างต่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แคร์เตอร์รี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 30 พ.ย. 2558


  14. Project Engineer (วิศวกรโครงการ) ด่วนมาก (แนวสูง,แนวราบ)

  - จัดเตรียมแผนงานทั้งหมด เช่น แผนแม่บท,โครงสร้างองค์กร,แผนผังโครงสร้าง
  - ดำเนินโครงการนั้นให้ได้ตาม

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 30 พ.ย. 2558


  15. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานสารสนเทศ / Programmer.net

  •พัฒนาโปรแกรม (Programmer) เพื่อใช้งานภายในบริษัท พัฒนาส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป ปรับปรุงโปรแกรมส

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 30 พ.ย. 2558


  16. เลขานุการ

  1.จัดเวลาให้ผู้บริหาร
  2.ติดต่อประสานงานต่างๆให้ผู้บริหาร
  3.ตรวจเอกสารและจัดทำเอกสารให้ผู้บริหาร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 30 พ.ย. 2558


  17. Project Manager (ไทรน้อย,บางบัวทอง) ด่วน

  รับผิดชอบ ดูแล และบริหารงานของฝ่ายให้เป็นไปตามแผนการ ดำเนินการก่อสร้างตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ ควบคุมเวล

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 30 พ.ย. 2558


  18. Electrical/Site Engineer

  -ออกแบบ และเขียนแบบวงจรไฟฟ้ากำลัง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท จี อินโนเวชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 30 พ.ย. 2558


  19. เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร/เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (ใช้โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • ดูแลการรวบรวม สรุปค่าใช้จ่าย และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายประจำเดือน
  • รวบรวมข้อ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 30 พ.ย. 2558


  20. ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

  1. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมด แยกประเภททรัพย์สินให้เหมาะสม ระบุสถานที่ตั้งทรัพย์สิน และกำหนดผู้รับ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Areeya Property Public Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 30 พ.ย. 2558
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 115    ต่อไป >>>
  หางานเสาร์อาทิตย์   หางาน กิมหยง   หางานศรีสะเกษ   หางาน sale โรงแรม   หางานวิศวกรไฟฟ้า   หางาน สมุทรปราการ   หางานนิคมลาดกระบัง   หางานเซลล์   หางานโรงแรมพัทยา   หางาน ภาษาจีน   หางานข้าราชการ   หางาน it   หางานฝ่ายผลิต   หางานออฟฟิศรังสิต   หางานทําเชียงใหม่   หางาน pc   หางานพังงา   หางานแอร์เชียงใหม่   หางานในร้อยเอ็ด   หางาน อยุธยา   , เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์ , จักรยาน , จักรยานเสือภูเขา , จักรยานเสือหมอบ , ขายสุนัข , โทรศัพท์มือถือ , เคสไอโฟน6 , ความรัก , แบตสำรอง  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 111/55 ซ.รามอินทรา40 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

  © Copyright 2004-2015 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-573-5391 | Fax : 02-573-5392 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30