BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ผู้หญิง , ความรัก , ดูดวง , กระทู้เด็ด , ตลก เฮฮา , คลิปดัง , กิน เที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  ผลการค้นหา "หางานเชียงใหม่" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 176 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานเชียงใหม่

121. มัณฑนากร ประจำสาขาเชียงใหม่

1. ให้คำปรึกษากับลูกค้าในการตกแต่งบ้าน
2. ดูแลการตกแต่งภายในสาขา

อัตรา 2

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อี.แอนด์ วี. จำกัด

  จังหวัด เชียงใหม่

  วันที่ 5 พ.ค. 2553


  122. ผู้จัดการบริหารสาขา (ประจำสาขาเชียงใหม่)

  บริหารสาขาและดูแลยอดขายและให้บริการด้านบริการ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด เชียงใหม่

  วันที่ 27 เม.ย. 2553


  123. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานเชียงใหม่)

  - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
  - จัดทำเอกสาร รายงานต่างๆ
  - ดูแลงานด้าน IT เบื้องต้น

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด

  จังหวัด เชียงใหม่

  วันที่ 20 เม.ย. 2553


  124. เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำศูนย์เชียงใหม่

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด

  จังหวัด เชียงใหม่

  วันที่ 20 เม.ย. 2553


  125. IT Support (ประจำศูนย์เชียงใหม่)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด

  จังหวัด เชียงใหม่

  วันที่ 20 เม.ย. 2553


  126. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำศูนย์เชียงใหม่)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด

  จังหวัด เชียงใหม่

  วันที่ 20 เม.ย. 2553


  127. Picking & Recevie (ประจำศูนย์เชียงใหม่)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด

  จังหวัด เชียงใหม่

  วันที่ 20 เม.ย. 2553


  128. พนักงานบัญชีและการเงิน (สาขาฝาง จ.เชียงใหม่)

  รวบรวมเอกสารงานด้านบัญชีและการเงิน จัดทำใบสำคัญรับจ่าย รวบรวมข้อมูลด้านต้นทุน,รายรับและรายจ่าย ภ.ง.ด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เมืองสะอาด จำกัด

  จังหวัด เชียงใหม่

  วันที่ 24 มี.ค. 2553


  129. ช่างเทคนิค Part time

  ประกอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีทีเอ็นเอส จำกัด

  จังหวัด เชียงใหม่

  วันที่ 13 มี.ค. 2553


  130. ช่างเทคนิค

  ให้บริการประกอบ บำรุงรักษา และตรวจซ่อม และแก้ปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร รวมทั้งติดตั้งระ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีทีเอ็นเอส จำกัด

  จังหวัด เชียงใหม่

  วันที่ 13 มี.ค. 2553


  131. วิศวกรคอมพิวเตอร์

  - ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร ระบบคอมพิวเตอร์
  - จัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีทีเอ็นเอส จำกัด

  จังหวัด เชียงใหม่

  วันที่ 13 มี.ค. 2553


  132. พนักงานจัดซื้อ

  - จัดซื้อสินค้าและบริการที่ใช้สำหรับการขายและให้บริการแก่หน่วยธุรกิจ
  - สนับสนุนการขายของพนักงานขายโ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีทีเอ็นเอส จำกัด

  จังหวัด เชียงใหม่

  วันที่ 13 มี.ค. 2553


  133. พนักงานบริการลูกค้า

  - เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเพื่อการส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า
  - ออกเอกสารและเก็บเอกสารที่เ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีทีเอ็นเอส จำกัด

  จังหวัด เชียงใหม่

  วันที่ 13 มี.ค. 2553


  134. พนักงานขาย

  - แนะนำ ประชาสัมพันธ์ บริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักในตลาด
  - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่บริษัทฯ

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีทีเอ็นเอส จำกัด

  จังหวัด เชียงใหม่

  วันที่ 13 มี.ค. 2553


  135. โปรแกรมเมอร์

  - ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมระบบงานฐานข้อมูล
  - ทำบันทึกเกี่ยวกับระบบงาน และคู่มือใช้งานระบบ
  - ให้คำแน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีทีเอ็นเอส จำกัด

  จังหวัด เชียงใหม่

  วันที่ 13 มี.ค. 2553


  136. พนักงานธุรการสำนักงาน

  -ประสานงานทั้งภายใน-ภายนอก
  -ทำงานเอกสาร และจัดเก็บเอกสาร
  -จัดเก็บ และดูแลสินทรัพย์
  -ช่วยงานทั่วไป

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีทีเอ็นเอส จำกัด

  จังหวัด เชียงใหม่

  วันที่ 13 มี.ค. 2553


  137. พนักงานส่งของ

  - ให้บริการับส่งเอกสาร/สิ่งของแก่หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ
  - เป็นตัวแทนกลุ่มงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ใน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีทีเอ็นเอส จำกัด

  จังหวัด เชียงใหม่

  วันที่ 13 มี.ค. 2553


  138. พนักงานการเงิน

  จัดการทางด้านการเงิน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีทีเอ็นเอส จำกัด

  จังหวัด เชียงใหม่

  วันที่ 13 มี.ค. 2553


  139. พนักงานบัญชี

  จัดการทางด้านการเงิน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พีทีเอ็นเอส จำกัด

  จังหวัด เชียงใหม่

  วันที่ 13 มี.ค. 2553


  140. Sales&Marketing Manager

  ดูแลงานขายและการตลาด ดูแลยอดขาย ติดต่อลูกค้า

  อัตรา 10

  เงินเดือน 25,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยาม เจนเนอรัล เอวิเอชั่น จำกัด

  จังหวัด เชียงใหม่

  วันที่ 12 มี.ค. 2553
  <<< ก่อนหน้า     1 2 3 4 5 6 7 8 9    ต่อไป >>>

  หางานเขตปทุมธานี   หางานเลขา   หางานจิวเวลรี่สีลม   หางานเลขาเยอรมัน   หางานนครศรีธรรมราช   หางานในเขตประเวศ   หางานอุทัยธานี   หางาน สกลนคร   หางานแถวสีลม สาทร   หางานโรจนะ อยุธยา   หางานด้านน้ำมัน   หางานกิมหยงหาดใหญ่   หางานโรงแรมหัวหิน   หางานจันทบุรี   หางานราชการโยธา   หางานรปภ   หางานสุราษฎร์ธานี   หางานในร้อยเอ็ด   หางานน่าน   , บิวตี้ , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , แฟชั่นเสื้อผ้า , ข่าว , ดวง , ความรัก , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , สุขภาพ , คติสอนใจ , สูตรอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , โรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , มือถือ , ข่าวมือถือ , ราคามือถือ , SiamOK , ดูดวง , 108 , fc , หวย , แนวทางหวยฮานอยวันนี้ , แนวทางหวยลาว , แนวทางหวยมาเลย์ , หวยซอง , หวยฮานอย , หวยแม่จำเนียร , หวยจ้าวพายุ , หวยไทยรัฐ , หวยปกเขียว , หวยซองม้าวิ่ง , แนวทางหวยฮานอย , หวยเดลินิวส์ , หวยปกเขียว , หวยไอ้ไข่ , หวย , หวยฮานอย , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์


  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30