BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ผลการค้นหา "หางานแถวบางแค" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 12706 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานแถวบางแค

12561. พนักงานตรวจสอบต้นทุน (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

รับผิดชอบในงานคำนวณราคาต้นทุนและคำนวณหาจำนวนวัตถุดิบที่ใช้ตามข้อมูลของลูกค้า ลงฃ้อมูลจำนวนวัตถุดิบใน

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12562. หัวหน้าส่วนจป.วิชาชีพ (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบด้านวิเคราะห์ปัญหาด้านความปลอดภัยในโรงงานและสามารถประเมินความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ สามา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12563. หัวหน้าส่วน / ผู้จัดการแผนกทร้พยากรบุคคลและธุรการ(ปฎิบัตงานที่จังหวัดชลบุรี,สมุทรปราการ)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12564. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำกระดาษทำการสรุปสิ่งที่ตรวจพบและรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12565. Special Project Leader (หัวหน้าโครงการพิเศษ) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี

  รับผิดชอบด้านการบริหาร, วางแผนและจัดการโครงการ พร้อมทั้งวิเคราะห์และออกแบบระบบ, แก้ไขปัญหาและประสานง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12566. System Engineer (วิศวกรระบบงาน) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี

  วิเคราะห์และออกแบบติดตั้งระบบงาน พร้อมทั้งดูแลควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาประสานผู้ที่เกี่ยวข้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12567. ผู้จัดการแผนกบริหารทั่วไป (ปฎิบัติงานจังหวัดชลบุรี)

  รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการในโรงงานพร้อมทั้งมีความรู้ในการบริหารคลังสินค้าดูแลด้านข

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12568. Assistant It Department Manager (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  Implement ERP, Take care special project upon requested by It Manager, Take care overall It actiriti

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12569. Quality Assurance Manager (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดชลบุรี)

  รับผิดชอบด้านนโยบายและมาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบของบริษัท พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12570. ผู้จัดการฝ่ายขนส่งและคลังสินค้า (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบด้านวางแผนและควบคุมดูแลด้านบริหารคลังสินค้าทั้งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป รวมทั้งการบริหารง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12571. เจ้าหน้าที่การตลาด (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดของสินค้านำเสนอต่อลูกค้า รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ประเมินความสำเร็จ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด บุรีรัมย์

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12572. Foreign Business Manager (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  ติดต่อและประสานงานกับลูกค้า Supplier หรือ กับบริษัทคู่ค้าในต่างประเทศ ควบคุม ตรวจสอบปละประเมินผลการท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12573. วิศวกร Jig&Fixture (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  มีความรับผิดชอบด้านออกแบบJid&Fixture เพื่อจุดม่งหมายในการพัฒนาระบวนการผลิตให้มีคุณภาพในการผลิตงานที่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12574. International Sales / Sales Representative

  ประสานงานด้านการจัดส่งสินค้าออกต่างประเทศรวมถึงติดต่อและประสานงานด้านต่างประเทศ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12575. พนักงานผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี, สมุทรปราการ และชลบุรี)

  ปฏิบัติงานด้านการผลิตและตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิต

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12576. วิศวกรขาย (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  วิเคราะห์ข้อมูลตัวผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า, ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งประสานง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12577. ผู้จัดการแผนกอบรมและพัฒนา (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  ด้านวางแผน ดำเนินการ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการ หลักสูตร การฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้มีทักษะ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12578. Executive Secretary

  ประสานงานด้านเอกสารทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง และเป็นสื่อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12579. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก (Network Admin) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี

  รับผิดชอบดูแลบริหารเครื่อข่ายและออกแบบติดตั้งระบบเครื่อข่ายใหม่ๆ พร้อมทั้งวางแผนงบประมาณในส่วนที่เกี

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12580. พนักงานขับรถผู้บริหาร (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบในการรับ-ส่งผู้บริหาร พร้อมทั้งดูแลรักษาตรวจสอบสภาพรถยนต์ นำรถเข้าศูนย์บริการ และขับรถยนต์บ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553
  <<< ก่อนหน้า     1 ... 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 ... 636    ต่อไป >>>  หางานแถวรามคําแหง1   หางานลำพูน   หางานภาษาจีน   หางานกทม   หางานลูกค้าสัมพันธ์   หางานอุดร   หางานนิคมบางปู   หางาน หัวหิน   หางาน กาญจนบุรี   หางานสมุทรปราการ   หางานน่าน   หางาน สระบุรี   หางานเภสัชกร   หางานลำปาง   หางานขับรถผู้บริหาร   หางานทนายความ   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์


  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30