BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ผู้หญิง , ความรัก , ดูดวง , กระทู้เด็ด , ตลก เฮฮา , คลิปดัง , กิน เที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  ผลการค้นหา "หางานแถวบางแค" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 12688 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานแถวบางแค

12561. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก (Network Admin) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี

รับผิดชอบดูแลบริหารเครื่อข่ายและออกแบบติดตั้งระบบเครื่อข่ายใหม่ๆ พร้อมทั้งวางแผนงบประมาณในส่วนที่เกี

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12562. พนักงานขับรถผู้บริหาร (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบในการรับ-ส่งผู้บริหาร พร้อมทั้งดูแลรักษาตรวจสอบสภาพรถยนต์ นำรถเข้าศูนย์บริการ และขับรถยนต์บ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12563. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ)

  รับผิดชอบแผนการผลิตของสายการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด ควบคุมดูแลการผลิต พร้อมทั้ง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12564. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (ปฎิบัตงานที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรี)

  รับผิดชอบงานเอกสารด้านคุณภาพ ISO 9000, 14000, 18000 พร้อมทั้งติดต่อประสานงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12565. เจ้าหน้าที่ Payroll (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)

  รับผิดชอบงานด้านการจัดทำเงินเดือนของพนักงาน พร้อมตรวจสอบเวลาให้ถูกต้องและสรุปเวลาการขาด-ลา-มาสาย และ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12566. ผู้จัดการแผนกบัญชี (ปฎิบัติงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย)

  ดูแลด้านการควบคุมและตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งปิดงบดุล-งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ นำเสนอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12567. ผู้จัดการแผนกผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)

  รับผิดชอบการกำหนดแผนการผลิตและการจัดการบริหารงานของฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งควบคุม ดูแล แก้ไ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12568. SR Engineer (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)

  รับผิดชอบการวิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงขบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทั้งปฎิบัติง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12569. Senior Purchasing (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบด้านการวางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12570. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบในการบริหารงานฝ่ายHR ของบริษัท รวมทั้งกำหนดนโยบาย แผนงานระเบียบ/ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน แล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12571. วิศวกรประสานงานโครงการ (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบการวางแผนติดตามในการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาขี้นตอนวิธีการในการผลิตสินค้าเพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12572. เจ้าหน้าที่ประสานงานBOI (ปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)

  ดูแลด้าน BOI และการจัดทำเอกสารในระบบและติดต่องานระหว่างชิปปิ้งและสินค้าเพื่อพิธีการศุลกากร พร้อมทั้ง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12573. Quality System Coordinator / DCC (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)

  กำหนดแนวทางการวางแผนประสานงานในการจัดทำ ทบทวน และพัฒนาระบบการจัดการให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12574. ผู้จัดการฝ่ายระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปฎิบัติสาขาปทุมธานี

  บริหารงานจัดการงานและทรัพยากรต่างๆ ของฝ่ายIT ทั้งด้านฮาร์ดแวร์, ซอฟท์แวร์ และระบบเครือข่ายให้เหมาะสม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12575. ผู้ช่วย CEO ด้านการบริหารจัดการโครงสร้างระบบภายในองค์กร

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ เฟอร์นิช จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 20 ก.ค. 2553


  12576. พนักงานรับ - ส่งเอกสาร

  รับ - ส่ง เอกสาร ระหว่างบริษัท ฯ เก็บเช็ค วางบิลตามร้านลูกค้า หรือรับส่งเอกสารตามที่ต่าง ๆ และอื่น ๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ เฟอร์นิช จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 20 ก.ค. 2553


  12577. เจ้าหน้าที่การเงิน

  ทำรายละเอียดเกี่ยวกับด้านการเงินจ่าย
  สรุปยอดเงินจ่าย และรายละเอียดเกี่ยวกับด้านการเงิน

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ เฟอร์นิช จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 20 ก.ค. 2553


  12578. Sales Air Cargo

  - หาลูกค้าเป้าหมาย ติดตามลูกค้า เสนองาน
  - ปิดการขายให้ได้ยอดตามเป้าหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ เฟอร์นิช จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 20 ก.ค. 2553


  12579. เลขานุการประธานกรรมการ

  นัดทึกตารางนัดหมายของประธาน
  ประสานงานต่าง ๆ
  นัดหมายประชุม
  งานเอกสาร และอื่น ๆ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ เฟอร์นิช จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 20 ก.ค. 2553


  12580. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

  1. กำหนดเป้าหมายแผนงาน งบประมาณ ตลอดจนวิธีการในการลงมือ
  ปฏิบัติ และติดตามผลงานของฝ่าย ให้สอดคล้องกั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ เฟอร์นิช จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 20 ก.ค. 2553
  <<< ก่อนหน้า     1 ... 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 ... 635    ต่อไป >>>

  หางานทำแถวอยุธยา   หางาน event manager   หางานสงขลา   หางานนิคมลําพูน   หางานช่างทอง   หางาน หัวหิน   หางานระยอง   หางานเพชรบูรณ์   หางานบุรีรัมย์   หางานกรุงไทยแอกซ่า   หางาน โคราช   หางานแหลมฉบัง   หางาน ขอนแก่น   หางานพิดโลก   หางานหาดใหญ่   หางาน freelance   หางานแถวสุวรรณภูมิ   หางานแมสเซ็นเจอร์   หางานกาฬสินธุ์   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ดวง , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , ความรัก , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , สูตรอาหาร , สอนทำอาหาร , ข่าววันนี้ , รวมข่าวดัง , ข่าวโซเชียล , ข่าวอุบัติเหตุ , ข่าวอาชญากรรม , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวรอบโลก , ข่าวอื่นๆ , ข่าวดารา , SiamOK , ดูดวง , ดวงรายวัน , ดวงวันนี้ , ดวงรายสัปดาห์ , ดวงรายเดือน , ดูดวงไพ่ยิปซี , ดวงตามราศี , ดวงความรัก , ดวงการงาน , ฤกษ์แต่งงาน ร้านค้าออนไลน์ ,
  ผู้หญิง , ความรัก , ดูดวง , กระทู้เด็ด , ตลก เฮฮา , คลิปดัง , กิน เที่ยว , ภาพยนตร์ , เพลง
  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30