BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ผลการค้นหา "หางานแถวบางแค" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 12714 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานแถวบางแค

12561. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดปทุมธานี)

จัดทำต้นทุนสินค้าคงเหลือ ต้นทุนสินค้าที่ขาย รายละเอียดวัตถุดิบ สินค้าคงเหลือรายละเอียดสิ้นปี คงเหลือ

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12562. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี,จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดปทุมธานี)

  ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยเพื่อเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนดควบคุม ติดตามและปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและอาช

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12563. เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฎิบัติที่จังหวัดปทุมธานี)

  วิเคราะห์รายการบัญชีเบื้องต้น บันทึกรายการบัญชี ตรวจสอบการบันทึกบัญชีจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12564. วิศวกร Jig&Fixture (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  มีความรับผิดชอบด้านออกแบบJid&Fixture เพื่อจุดม่งหมายในการพัฒนาระบวนการผลิตให้มีคุณภาพในการผลิตงานที่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12565. วิศวกร BLack Belt (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  วางแผนติดตามในการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต รวมถึงพัฒนาขั้นตอนวิธีการในการสินค้า เพื่อให้ได้คุณภาพตาม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12566. ผู้จัดการแผนก NPI (New Product Introduction DivisionX ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี

  วางแผนและควบคุมกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามความต้องการของลูกค้าและเป้าหมายขององค์กร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12567. พนักงานธุรการ หน่วยค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบในงานจัดทำ จัดเก็บเอกสารติดต่อผู้ขายเพื่อการทำงานในหน่วยค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ใน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12568. พนักงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งสินค้าออกให้กับลูกค้าต่างประเทศและในประเทศ โดยคำนึงถึงความปลอดภั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12569. พนักงานตรวจสอบต้นทุน (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบในงานคำนวณราคาต้นทุนและคำนวณหาจำนวนวัตถุดิบที่ใช้ตามข้อมูลของลูกค้า ลงฃ้อมูลจำนวนวัตถุดิบใน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12570. หัวหน้าส่วนจป.วิชาชีพ (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบด้านวิเคราะห์ปัญหาด้านความปลอดภัยในโรงงานและสามารถประเมินความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ สามา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12571. หัวหน้าส่วน / ผู้จัดการแผนกทร้พยากรบุคคลและธุรการ(ปฎิบัตงานที่จังหวัดชลบุรี,สมุทรปราการ)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12572. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำกระดาษทำการสรุปสิ่งที่ตรวจพบและรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12573. Special Project Leader (หัวหน้าโครงการพิเศษ) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี

  รับผิดชอบด้านการบริหาร, วางแผนและจัดการโครงการ พร้อมทั้งวิเคราะห์และออกแบบระบบ, แก้ไขปัญหาและประสานง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12574. System Engineer (วิศวกรระบบงาน) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี

  วิเคราะห์และออกแบบติดตั้งระบบงาน พร้อมทั้งดูแลควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาประสานผู้ที่เกี่ยวข้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12575. ผู้จัดการแผนกบริหารทั่วไป (ปฎิบัติงานจังหวัดชลบุรี)

  รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการในโรงงานพร้อมทั้งมีความรู้ในการบริหารคลังสินค้าดูแลด้านข

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12576. Assistant It Department Manager (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  Implement ERP, Take care special project upon requested by It Manager, Take care overall It actiriti

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12577. Quality Assurance Manager (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดชลบุรี)

  รับผิดชอบด้านนโยบายและมาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบของบริษัท พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12578. ผู้จัดการฝ่ายขนส่งและคลังสินค้า (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบด้านวางแผนและควบคุมดูแลด้านบริหารคลังสินค้าทั้งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป รวมทั้งการบริหารง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12579. เจ้าหน้าที่การตลาด (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดของสินค้านำเสนอต่อลูกค้า รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ประเมินความสำเร็จ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด บุรีรัมย์

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12580. Foreign Business Manager (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  ติดต่อและประสานงานกับลูกค้า Supplier หรือ กับบริษัทคู่ค้าในต่างประเทศ ควบคุม ตรวจสอบปละประเมินผลการท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553
  <<< ก่อนหน้า     1 ... 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 ... 636    ต่อไป >>>  หางานสุวรรณภูมิ   หางานพยาบาล   หางานศรีราชา   หางานออฟฟิศรังสิต   หางานเขตมีนบุรี   หางานทวงหนี้   หางานสมุทรสาคร   หางาน hr manager   หางานเรือสําราญ   หางานบรรณารักษ์   หางานดีเทลยา   หางานจิวเวลรี่สีลม   หางาน กทม   หางานปราจีนบุรี   หางานวิศวกรไฟฟ้า   หางานฝ่ายผลิต   หางานแถวปิ่นเกล้า   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์


  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30