BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


งานราชการ > สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก 4000 อัตรา บุคคลภายนอกผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ 1000 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2558 จำนวนรวม 5,000 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก 4000 อัตรา บุคคลภายนอกผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ 1000 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2558 จำนวนรวม 5,000 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5


ตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ ม.6 หรือปวช.
เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (หลักสูตร นสต.) จำนวน 6,600 อัตรา ซึ่งมีการดำเนินการไปแล้ว  ต่อมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการอนุมัติอัตราให้เพิ่มเติมอีกจำนวน 5,000 อัตรา แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการศึกษา ได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกไปแล้ว ทำให้อัตราที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเพิ่มเติมไม่สามารถดำเนินการได้ทัน จึงได้มีการดำเนินการเปิดสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (หลักสูตร นสต.) ประจำปี 2557 (ปีงบประมาณ 2558) อีกจำนวน 5,000 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้

- สายทั่วไป 4,000   อัตรา
- สายทหารเกณฑ์  1,000   อัตรา

แผนการดำเนินการสอบ
- ออกประกาศรับสมัครคัดเลือก วันที่ 3 ก.พ. 2558
- รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.policeadmission.org เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2558
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 6 มีนาคม 2558
- สอบข้อเขียนวันที่ 15 มีนาคม 2558 
- ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย วันที่ 23 มีนาคม 2558
- รายงานตัว เข้าฝึกอบรม วันที่ 1 มิถุนายน 2558

หนังสือแผนการดำเนินการสอบหมายเหตุ : ตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรร

น = 1,000
ภ1 = 400
ภ2 = 325
ภ3 = 400
ภ4 = 350
ภ5 = 250
ภ6 = 250
ภ7 = 200
ภ8 = 150
ภ9 = 125
ศตช = 100 + สาย ปป 1,000 ผ่านเกณฑ์แล้ว
ตชด = 290
และส่วนของธุรการทั่วไป


.โรงพยาบาลชุมแพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการส

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ รับสมัครงาน ตำแหน่งพ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครงาน ตำแหน่งพ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักง

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครงาน ตำ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเครื

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง รับสมัครงานบุคคลเ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจั

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครงาน

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สง

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธาป

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนัก

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงาน ตำแ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี รับสมัครงาน รับสม้ครบุค

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

โรงพยาบาลขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมศิลปากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือก

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก รับสมัครงาน ตำแหน่

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร รับสม

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมศิลปากร เปิดสอบราชการ หลายตำแหน่ง ตั้งแต่ว

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงาน

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพน

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงา

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครงาน ต

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559
โรงพยาบาลชุมแพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการส

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ รับสมัครงาน ตำแหน่งพ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครงาน ตำแหน่งพ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักง

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครงาน ตำ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเครื

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง รับสมัครงานบุคคลเ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจั

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครงาน

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สง

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธาป

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนัก

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงาน ตำแ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี รับสมัครงาน รับสม้ครบุค

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

โรงพยาบาล , กองทัพเรือ , กองทัพ , ธนาคาร , ตำรวจ , อาจารย์ , ธนาคารออมสิน , กองทัพบก , ครู , กองทัพอากาศ , กรมการจัดหางาน , ทหาร , กรมประมง , กรมเชื้อเพลิงพลังงาน , อาหารและยา ,

หางานดีเทลยา   หางานบริษัทชั้นนํา   หางานออฟฟิศ   หางานเพชรบูรณ์   หางาน ลำปาง   หางานพาร์ทไทม์   หางานจังหวัดตรัง   หางาน หัวหิน   หางานสุพรรณบุรี   หางานภาษาอังกฤษ   หางานจิวเวลรี่   หางาน สถิติ   หางาน pg   หางานแถวรามคําแหง1   หางานเลขานุการ   หางานจังหวัดตาก   หางานนิคมลาดกระบัง   หางานผู้ช่วยกุ๊ก   , บิวตี้ , ทรงผม , วาไรตี้ , ความรัก , ดูดวง , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ผู้หญิง , ครีม , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap