BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


     

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ (ประเภทคอยล์) บริษัทฯ เปิดดำเนินการมาป็นเวลา 25 ปี ขณะนี้ได้ขยายสาขาที่จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันบริษัทฯ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI และได้รับรางวัลนายกรัฐมนตรีประจำปี 2548 ประเภทอุตสาหกรรมดีเด่น บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตแผงคอยล์สำหรับเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศที่ได้รับ ISO 9001 – 2000

ตำแหน่งงาน : พนักงานตรวจสอบต้นทุน (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
รายละเอียดงาน
รับผิดชอบในงานคำนวณราคาต้นทุนและคำนวณหาจำนวนวัตถุดิบที่ใช้ตามข้อมูลของลูกค้า ลงฃ้อมูลจำนวนวัตถุดิบในโปรแกรม และติดต่อกับงานส่วนอื่นๆ

จังหวัด ปทุมธานี

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ความสามารถพิเศษ ชอบการคำนวณ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
2. มีความละเอียดรอบคอบสามารถทำงานเป็นทีมได้

ติดต่อ
คุณบางเอิญ หลอดทอง

สวัสดิการ
ชุดยูนิฟอร์ม,ประกันสังคม,ประกันชีวิตกลุ่ม,เบี้ยขยัน

วิธีการสมัคร
สนใจสมัครด้วยตนเอง บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน ) หรือทางอีเมล์ personnel@coilinter.com

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
Tel: 0-2976-5290-9 Fax: 0-2976-5023

     
ตำแหน่งงานอื่นๆของ "บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)"
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ผู้จัดการฝ่ายระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปฎิบัติสาขาปทุมธานี
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > Quality System Coordinator / DCC (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ประสานงานBOI (ปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > วิศวกรประสานงานโครงการ (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > Senior Purchasing (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > SR Engineer (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ผู้จัดการแผนกผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ผู้จัดการแผนกบัญชี (ปฎิบัติงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ Payroll (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (ปฎิบัตงานที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > พนักงานขับรถผู้บริหาร (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก (Network Admin) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > Executive Secretary
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ผู้จัดการแผนกอบรมและพัฒนา (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > วิศวกรขาย (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > พนักงานผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี, สมุทรปราการ และชลบุรี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > International Sales / Sales Representative
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > วิศวกร Jig&Fixture (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > Foreign Business Manager (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่การตลาด (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ผู้จัดการฝ่ายขนส่งและคลังสินค้า (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > Quality Assurance Manager (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดชลบุรี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > Assistant It Department Manager (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ผู้จัดการแผนกบริหารทั่วไป (ปฎิบัติงานจังหวัดชลบุรี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > System Engineer (วิศวกรระบบงาน) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > Special Project Leader (หัวหน้าโครงการพิเศษ) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > หัวหน้าส่วน / ผู้จัดการแผนกทร้พยากรบุคคลและธุรการ(ปฎิบัตงานที่จังหวัดชลบุรี,สมุทรปราการ)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > หัวหน้าส่วนจป.วิชาชีพ (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > พนักงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > พนักงานธุรการ หน่วยค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ผู้จัดการแผนก NPI (New Product Introduction DivisionX ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > วิศวกร BLack Belt (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > วิศวกร Jig&Fixture (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฎิบัติที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี,จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > สมุห์บัญชี (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดชลบุรี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ช่างไฟฟ้า (ปฎิบัติงานที่จังหวัดสมุทรปราการ,จังหวัดชลบุรีและจังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดชลบุรี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > วิศวกรวางแผนการผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการ)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > พนักงาน Line ผลิต (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี, จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > วิศวกรผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดชลบุรี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > พนักงานควบคุมคุณภาพ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี,ชลบุรี,สมุทรปราการ)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > วิศวกรประกันคุณภาพ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี,จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทปราการ)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ช่างเทคนิคเครื่องกล (ปฎิบัติที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดชลบุรี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ช่างเทคนิคอิเลคทรอนิค (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ช่างซ่อมบำรุงรักษาฟินเพรส (สาขาเครื่องกล) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี,จังหวัดชลบุรี
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > โปรแกรมเมอร์ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > วิศวกรแผนกค้นคว้าและพัฒนา (ปฏิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > พนักงานเขียนแบบ (ปฏิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)หางานแถวลาซาล   หางานนิคมลาดกระบัง   หางานหาดใหญ่   หางานที่พัทยา   หางานปัตตานี   หางานคลีนิค   หางานอยุธยา   หางานในสมุทรสาคร   หางานโรจนะ อยุธยา   หางานสกลนคร   หางานแม่บ้าน   หางานพี่เลี้ยงเด็ก   หางานระยอง   หางานสุพรรณบุรี   หางานภูเก็ต   หางานทําเชียงใหม่   หางานประจวบ   หางานชัยภูมิ   หางาน sale   , บิวตี้ , ทรงผม , วาไรตี้ , ความรัก , ดูดวง , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ผู้หญิง , ครีม , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap