BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


     

เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3)

กว่า 30 ปี แห่งความภาคภูมิใจ เครือโรงพยาบาลพญาไท มีความมุ่งมั่นในการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร "สร้างสรรค์สุขภาพที่ดีเพื่อศักยภาพแห่งการใช้ชีวิต" และด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด เครือโรงพยาบาลพญาไท จึงได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ระดับสากล ซึ่งปัจจุบันเครือโรงพยาบาลพญาไท ประกอบด้วย
1. โรงพยาบาลพญาไท 1
364/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
2. โรงพยาบาลพญาไท 2
943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
3. โรงพยาบาลพญาไท 3
111 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10600


ตำแหน่งงาน : UR NURSE ประจำโรงพยาบาลพญาไท 2, โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียล พหลโยธิน, โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
รายละเอียดงาน
ไม่ระบุ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 20 อัตรา

เงินเดือน ตามตกลง บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช สายวิชาชีพ
2. มีประสบการณ์ 1 ปี
3. ผ่านหลักสูตร UR Nurse ประเภท 6 เดือน
4. ขยัน อดทน
5. มีใจรักด้านงานบริการ
6. สามารถทำงานตามสถานที่ที่ระบุข้างต้นได้

ติดต่อ
ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

สวัสดิการ
สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานฟรี
ส่วนลดสำหรับครอบครัวพนักงานมากถึง 50 %
ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ดอกเบี้ยพิเศษสำหรับพนักงานในการกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ประกันอุบัติเหตุ
เงินช่วยเหลืองานศพ
ชุดฟอร์มพนักงาน
หอพักสำหรับพนักงาน
ประกันสังคม
การปรับเงินเดือนประจำปี
โบนัส
การฝึกอบรมประจำปี
อื่น ๆ

หมายเหตุ : สิทธิการได้รับสวัสดิการเป็นไปตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลกำหนด

วิธีการสมัคร
สมัครทาง E-mail ที่ระบุไว้แต่ละตำแหน่งงาน
สมัครผ่านทาง www.phyathai.com
สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์กลางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (โรงพยาบาลพญาไท 2)
โทรศัพท์สอบถามด้วยตนเองทางโทรศัพท์

เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3)


เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) 943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400
Tel: 02-617-2444 ต่อ 1821 - 1825 Fax: 02-617-2444 ต่อ 1887
WebSite: www.phyathai.com

     

ตำแหน่งงานอื่นๆของ "เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3)"
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (ประจำ รพ.พญาไทนวมินทร์)
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > นักกำหนดอาหารวิชาชีพ
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำรพ.พญาไท นวมินทร์
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ประจำรพ.เปาโลฯ โชคชัย 4 ,รพ.พญาไท 2)
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำ รพ.พญาไท2,3 )
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > เภสัชกร ด่วน!
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปและบัญชีสินทรัพย์ (ประจำสาขา รพ.พญาไท 2)
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > เจ้าหน้าที่จัดซื้อ PO (ประจำรพ.พญาไท 2)
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > พยาบาลวิชาชีพ OPD หลายอัตรา
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > พยาบาลวิชาชีพ OPD และ IPD ประจำ รพ.พญาไท 1 หลายอัตรา
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม/ผู้จัดการส่วนฝึกอบรม
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > พนักงานรับ-ส่งผู้ป่วย (ประจำรพ.พญาไท นวมินทร์,รพ.เปาโลฯ พหลโยธิน)ด่วน! ด่วน!!!!:พนักงานประจำ และ Part-time (ประจำ รพ.พญาไท 1,2,3)
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้า Call Center (ประจำรพ.พญาไท.3)
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > เจ้าหน้าที่เวชสถิติ - งานให้รหัสโรค
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > พนักงานเสิร์ฟ (มุสสลิม) ประจำ รพ.พญาไท นวมินทร์
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > พนักงานคลังยา (ประจำรพ.พญาไท3)
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำรพ.พญาไท 2 )
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > เจ้าหน้าที่นิติการและติดตามหนี้ (ประจำรพ.พญาไท3)
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > พยาบาลประจำแผนกประกันสัมพันธ์ UR nurse
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > ผู้จัดการแผนกการเงิน (ประจำ รพ.เปาโลฯโชคชัย 4)
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > เจ้าหน้าที่ Admition (ประจำ รพ.พญาไทนวมินทร์)
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ประจำรพ. พญาไท1) ด่วน!!
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > IT support ประจำ รพ.พญาไท นวมินทร์
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > เจ้าหน้าที่ธุรการแผกสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำ รพ.พญาไท 2
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์คุณภาพ (ระจำ รพ.เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ)
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > ช่างซ่อมบำรุง (ประจำรพ.พญาไท นวมินทร์ รพ.เปาโลฯ พหลโยธิน และรพ.เปาโลสมุทรปราการ)
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > เจ้าหน้าที่การเงิน OPD ประจำ รพ.พญาไท 2
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ประจำ รพ.เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ)

หางานสมุย   หางานกิมหยงหาดใหญ่   หางานที่หัวหิน   หางานประชาสัมพันธ์   หางาน ภาษาจีน   หางาน pg   หางานบางแค   หางานนครราชสีมา   หางานออนไลน์   หางานพัทยา   หางานในระยอง   หางานในขอนแก่น   หางานขับรถผู้บริหาร   หางานร้อยเอ็ด   หางานเรือสําราญ   หางานขอนแก่น   หางานจังหวัดระนอง   หางานออฟฟิศรังสิต   หางานเชียงใหม่   หางานรัตภูมิ   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , มือถือ , gangdara , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , บิวตี้ , ทรงผม , แฟชั่น , สุขภาพ , ข่าวดัง , ข่าวดารา , ดูดวง , ความรัก , กินเที่ยว , ไลฟ์สไตล์ , โปรโมชั่น , เทคโนโลยี ข่าวเศรษฐกิจ , ผู้หญิง , health , สุขภาพ , สมุนไพร , วิตามิน , โรค , ยา , ลดน้ำหนัก , มือถือ , ราคามือถือ , สเปคมือถือ , รีวิวมือถือ , ข่าวมือถือ , ข่าวไอที ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap