BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


     

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)


บริษัทดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008,FSSC 22000:2010,ISO 14001:2007 ,HALAL, GMP, HACCP ซึ่งมีบริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัดและบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด เป็นบริษัทในเครือ กำลังขยายกิจการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านธุรกิจ มีความประสงค์รับบุคลากรเพื่อร่วมสร้างความสำเร็จในการขยายธุรกิจและเติบโตเคียงคู่กับเรา

ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรพลังงาน, วิศวกรเคมี,วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรอุตสาหกรรม, วิศวกรแมคาทรอนิกส์
รายละเอียดงาน
1. วิศกรไฟฟ้า, พลังงาน,เครื่องกล - ทำหน้าที่ควบคุม วางแผน ออกแบบ การบำารุงร้ักษาเครื่องจักรกลพลังงาน ได้ดี

2. วิศวกรเคมี,เทคโนโลยีการผลิต - ทำหน้าที่ประจำส่วนการผลิต วางแผน ออกแบบการผลิต การบำรุงรักษาระบบการผลิตน้ำตาล

3. วิศวกรแมคาทรอนิกส์ , อุตสาหกรรม- ทำหน้าที่ออกแบบ พัฒนาระบบการผลิต

จังหวัด นครราชสีมา

อัตราที่รับ 4 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า เครื่องกล พลังงาน เคมี แมคคาทรอนิกส์
3. สามารถบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
5. มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมน้ำตาลจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6. มีใบอนุญาต กว.จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ติดต่อ
คุณวราพงษ์ พุทธิพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัส
- เบี้ยขยัน
- บ้านพัก
- ค่าน้ำมัน
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- ประกันสุขภาพ
- ทุนการศึกษา
- รถรับ-ส่งนักเรียน(บุตรพนักงาน)
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานล่วงเวลา
- เงินกู้ยืม
- กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
- เงินช่วยเหลือเกษียณอายุ
- งานสังสรรค์ประจำปี และอื่นตามกฏหมายกำหนด ฯลฯ

วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเอง
ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย หรือส่งข้อมูลทาง E-Mail. warapong.p@kbs.co.th
ทุกตำแหน่งมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)


289 หมู่ 13 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี นครราชสีมา  30250
Tel: 044-448-017 โรงงาน 02-725-4843 สนง.ใหญ่ Fax: 044-448-500
WebSite: www.kbs.co.th

     
ตำแหน่งงานอื่นๆของ "บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)"
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > หัวหน้าหน่วยบรรจุภัณฑ์พิเศษ
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > หัวหน้าแผนกกฎหมาย
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > หัวหน้าแผนกเคมีวิเคราะห์ / ควบคุมคุณภาพ/ ระบบงานคุณภาพ
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > พนักงานเคมีวิเคราะห์
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > พนักงานส่งเสริมเกษตร
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่สรรหาและพัฒนาบุคลากร
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > พนักงานจัดซื้อ
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > ช่างไฟฟ้ารถยนต์
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > หัวหน้ากะควบคุมคุณภาพ
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > พนักงานตรวจสอบและบริหารหนี้
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > วิศวกรเครื่องกล
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > พนักงานบัญชีวัตถุดิบ
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > พนักงานส่งเสริมเกษตร
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > พนักงานแรงงานสัมพันธ์
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ Logistic
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > วิศวกรจัดซื้อ
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > นักสำรวจ / จัดหาวัตถุดิบ
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > พนักงานธุรการแผนกนักสำรวจและบริการไร่
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > หัวหน้าแผนกรถไถและเครื่องจักรกลในไร่
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > หัวหน้าแผนกสำรวจและบริการไร่
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > ช่างผลิต, ช่างไฟฟ้า, ช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบำรุง
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) > Instrument Engineerหางานเทเลเซลล์   หางานทำแถวอยุธยา   หางาน ราชบุรี   หางานที่บางใหญ่   หางานเชียงใหม่   หางานกรุงเทพ   หางานที่พัทยา   หางานพะเยา   หางาน ธรณีวิทยา   หางานลูกค้าสัมพันธ์   หางานกระบุรี   หางาน เมกะบางนา   หางานภาษาอังกฤษ   หางาน นครสวรรค์   หางานโรงแรม   หางานปัตตานี   หางานโรงแรมหัวหิน   หางานเสาร์อาทิตย์   หางานในจันทบุรี   , บิวตี้ , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , แฟชั่นเสื้อผ้า , ข่าว , ดวง , ความรัก , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , สุขภาพ , คติสอนใจ , สูตรอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , โรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , มือถือ , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ , 108


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap