BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


     

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2541 โดยมีกลุ่มบริษัท ช. การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อเข้าร่วมประมูลสัมปทานโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินรายแรกของไทย ในฐานะผู้ออกแบบ ผลิต จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ และใช้งานอุปกรณ์งานระบบ เพื่อดำเนินการและบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 ตามลำดับ ให้เป็นผู้ได้รับสัมปทานในโครงการดังกล่าว

บริษัทเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยที่ได้รับสัมปทานให้บริการเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 โดยมีเส้นทางการเดินรถรวมระยะทาง 20 กิโลเมตร รวม 18 สถานี บริษัทมีรายได้จากจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้งรายได้จากการดำเนินกิจกรรมและพัฒนาเชิงพาณิชย์ ตลอดอายุสัมปทานเป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ รฟม. ออกหนังสือไม่คัดค้านการเริ่มให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ คือวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2572

บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 และได้รับการรับรองระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 จากการตรวจประเมินโดย TUV NORD (Thailand) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 และ วันที่ 5 ตุลาคม 2549 ตามลำดับ บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549


ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน / เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร ด่วน!!!!
รายละเอียดงาน
• บันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายให้ถูกต้องตรงกับเอกสารการรับจ่ายเงิน
• จัดพิมพ์เช็คและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจ่ายเงินให้ถูกต้องตรงกัน
• จ่ายเงินสดย่อยและการขอเบิกชดเชยวงเงินสดย่อย
• จ่ายเงินทดรองจ่ายและการเคลียร์เงินทดรองจ่าย
• เรียกเก็บเงินรายได้ต่าง ๆ ที่ครบกำหนดชำระ รวมทั้งการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์
• จัดทำรายงานประกอบการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและนำส่งภาษีตามกำหนดเวลา
• จัดทำรายงานสรุปกระแสเงินสดเข้า-ออกของบริษัท เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนทางการเงิน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชายหรือหญิง อายุ 23-30 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสาขาการเงิน / บัญชี
3. มีประสบการณ์ทางด้านการเงิน / บัญชี มาอย่างน้อย 1-2 ปี
4. มีความรู้ด้านกระบวนการรับจ่ายเงิน กฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน
5. มีทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษเข้าใจได้พอใช้
6. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, SAP
7. มีความละเอียดรอบคอบ
8. มีมนุษยสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
9. ติดต่อ : ชัยวัสส์ โทร : 02-354-2000 ต่อ 3103

ติดต่อ
แผนกสรรหาและสนับสนุนระบบงานบุคคล สำนักทรัพยากรบุคคล

สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาล
2. ลาอุปสมบท หรือลาประกอบพิธีฮัจจ์
3. เช็คของขวัญเมื่อพนักงานสมรสและสิทธิในการลาเพื่อสมรส
4. การลาคลอดบุตรและเงินพิเศษ
5. เงินสวัสดิการมรณะสงเคราะห์ ค่าฌาปนกิจและสิทธิในการลา
6. ในช่วยเหลือกรณี ประสบอัคคีภัย วาตภัย หรืออุทกภัย
7. การตรวจสุขภาพประจำปี
8. การประกันภัยอุบัติเหตุและการประกันชีวิต
9. เครื่องแบบพนักงาน 5 ชุด
10.เงินบำรุงขวัญ(โบนัส)ประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี
11.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
12.ส่วนลดบัตรโดยสาร MRT ครึ่งราคา
13.Fitness
14.รถรับส่งพนักงาน

วิธีการสมัคร
สมัครทาง คลิ้กที่นี่ เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์ กับ
www.bangkokmetro.co.th
ส่ง RESUME, หลักฐานการศึกษา, พร้อมรูปถ่าย, มาทาง E-mail ด้านล่าง
สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ติดต่อแผนกสรรหาและสนับสนุนระบบงานบุคคล สำนักทรัพยากรบุคคล วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น.

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel: 02-354-2000 ต่อ 3424,3427,3430,3431 Fax: 02-354-2020
WebSite: www.bangkokmetro.co.th

     

ตำแหน่งงานอื่นๆของ "บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)"
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่การตลาด
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) > วิศวกรระบบอาคาร (Building Management Engineer)
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานสารสนเทศ / Programmer.net
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ประจำสถานี (ประจำรถไฟฟ้า MRT)ด่วน!!!
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ธุรการ
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถ (10 อัตรา) ด่วนมาก!!!!!
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร/เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (ใช้โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี)
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ประจำสถานี***Walk in interview (สัมภาษณ์ทันที) ในวันจันทร์ 23 มี.ค.นี้ 08.00-14.00 น.ที่สำนักงานใหญ่
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) > วิศวกรควบคุมระบบงานซ่อมบำรุง (10 อัตรา) ด่วนมาก!!!!!
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ประจำสถานีสายสีม่วง (เตาปูน-คลองบางไผ่)
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ประจำสถานีส่ายสีม่วง (เตาปูน-คลองบางไผ่) สมัครด้วยตนเอง (สัมภาษณ์ทันที) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 08.00-14.00 น. ที่สำนักงานใหญ่
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายได้ ด่วน !!!!!
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บริหารบัตรโดยสาร ด่วน!!!! สมัครด้วยตนเอง จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น. ที่สำนักงานใหญ่
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด)
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่จัดการระบบค่าโดยสาร ประจำสายสีม่วงและสำนักงานใหญ่
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) > วิศวกร ดูแลงานระบบต่าง ๆ
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน สมัครด้วยตนเอง จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น. ที่สำนักงานใหญ่
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ (Programmer .net)
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) > พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ปฏิบัติงานที่สายสีม่วง บางใหญ่ นนทบุรี)
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบงานสารสนเทศ
หางานอุทัยธานี   หางานทำที่ตรัง   หางานในสมุทรสาคร   หางานลูกค้าสัมพันธ์   หางานผู้ช่วยกุ๊ก   หางานโรงแรมหัวหิน   หางาน สมุทรปราการ   หางานนครปฐม   หางานหาดใหญ่   หางานรับโทรศัพท์   หางาน freelance   หางานแมสเซ็นเจอร์   หางานราชการนครปฐม   หางานจังหวัดนครปฐม   หางานคลีนิค   หางานกิมหยงหาดใหญ่   หางานกุ๊ก   หางานอมตะนคร   หางานเขตปทุมธานี   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , สายเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , เว็บท่องเที่ยว , ร้านอาหาร , รีวิวโรงแรม , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap