BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233 หรือ ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 403306]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 19 ส.ค. 2562)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 19 ส.ค. 2562)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 24 เมษายน 2535 / อายุ 28 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 160 ซม. น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2556
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.0

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : อาหาร-โภชนาการ - วิทยาศาสตร์การอาหาร
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
2. วิทยาศาสตร์ - เคมี - ชีวะ - สิ่งแวดล้อม
3. อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Supervisor QA
2. QA engineer
3. QA/QC
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 20000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 2 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : สิงหาคม 2560  ถึง สิงหาคม 2562
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท :
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : การวางแผนดำเนินการของฝ่ายงานภายใต้นโยบายบริษัท
ควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
จัดอบรมความรู้ภายในหน่วยงาน
การตรวจสอบชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือวัด เช่น vernier height gauge
ตรวจสอบ Check sheet / DWG.
ติดต่อประสานงาน / เจรจาต่อรองกับลูกค้า
รับการร้องเรียนต่างๆจากลูกค้า

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 30 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 20 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap