BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,294 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 22 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , การขาย การตลาด , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 2562 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาเอก 12 12
ปริญญาเอก1212


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ , เจ้าที่ควบคุมการผลิต อัพเดท 22 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , เซลล์ , ธุรการ อัพเดท 20 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมสินิงัณวรี 3 ฉะเชิงเทราวิทย์-คณิต


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการฟาร์ม , เซลขายอาหารสัตย์อุปกรณ์ประมง อัพเดท 17 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยสาย วิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผูจัดการควบคุมฟาร์ม อัพเดท 14 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : แพร่
ปวส. วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีเชียงราย ประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์วิทย์-คณิต


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาลไก่เนื้อ , นักวิชาการส่งเสริมการผลิตสัตว์ , สัตวบาบไก่ไข่ อัพเดท 12 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เทคโนโบยีและนวัตกรรมทางสัตว์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนประสาทวิทยาคารแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการโครงการสุกรขุน , สัตวบาล , นักชีวอนามัย อัพเดท 10 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง สัตวศาตร์
ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรสัตวศาสตร์


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขับรถ งานบริการต่างๆ , ขับรถ อัพเดท 10 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , งานบริการทั่วไป บริกร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 0 จังหวัด : เลย
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ธาตุพิทยาคม อังกฤษ-ศิลย์


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานฝ่ายบริหาร อัพเดท 10 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานบริการทั่วไป บริกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี ม.สุโขทัย ส่งเสริมการเกษตร


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขับรถ มีใบอนุณาติ , ขับรถ มีความสามาตรในการขับ , ขับรถ มีประสบการ อัพเดท 8 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กำแพงเพชร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ท่าชนะ
ต่ำกว่ามัธยมบ้านเกาะมุขค์


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Food safety อัพเดท 30 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แคชเชียร์ อัพเดท 27 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สัตวศาสตร์


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เซลล์ อัพเดท 26 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการวิทย์-คณิต


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พนักงานบริการลูกค้า อัพเดท 25 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นครพนม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เทคโนโลยีการเกษตร แขนงธุรกิจการเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยาวิทย์-คณิต


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการขึ้นไป , การเงินการธนาคาร อัพเดท 24 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สัตวศาสตร์


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 24 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เลขานุการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกษตรศาสตร์


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานส่งเสริมการเกษตร อัพเดท 22 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ พืชศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายศึกษาสงเคราะห์นางรองวิทยาศาสตร์-คณิตศาสต์


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , เสมียร , ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 22 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานบริการทั่วไป บริกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ตาก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป , ทุกตำแหน่งงาน , พนักงานราชการ อัพเดท 18 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : แพร่
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจ.แพร่ เกษตรศาสตร์
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพสองช่างยนต์


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการสัตว์น้ำ , เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา​ อัพเดท 18 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม​ ประมง


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 315    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30