BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,215 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 14 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , การขาย การตลาด , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 2562 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาเอก 12 12
ปริญญาเอก1212


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าแผนกงานฟาร์ม , ผู้ช่วยกุ๊ก , พนักงานทั่วไป อัพเดท 10 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร , เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าธนาคาร อัพเดท 10 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกษตรศาสตร์ สาขาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัย , ประมง , เกษตร อัพเดท 8 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประมง
ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ประมง


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ด้านประมง , ด้านเกษตร อัพเดท 27 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประมง


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายจัดซื้อ อัพเดท 20 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : เชียงราย
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย พานพิทยาคม วิทย์-คณิต
ปริญญาตรีม.เกษตรศาสตร์คณะ เกษตร สาขา ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , จัดซื้อ , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 18 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกษตรศาตร์


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธรุการ , บริการลูกค้า อัพเดท 10 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ภูเก็ต
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา เกษตรศาสตร์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคถลางการโรงแรมและการท่องเที่ยว


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , นักร้อง นักแต่งเพลง อัพเดท 9 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สัตวศาสตร์(สัตว์ปีก)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสบเมยวิทยาคมวิทย์-คณิต


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Teller อัพเดท 3 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พืชไร่
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมวิทย์-คณิต


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บ่อเลี้ยงปลา , เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อัพเดท 3 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมวิทย์-คณิต


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้แทนขายอาหารสัตว์ , ผู้แทนขายพันธุ์สัตว์ , ผู้แทนขายยาสัตว์ อัพเดท 3 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดนวลนรดิศวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักส่งเสริมการเกษตร อัพเดท 3 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : อำนาจเจริญ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.สุรินทร์ พืชศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปทุมคงคา


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บ่อเลี้ยงปลา , เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อัพเดท 3 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมวิทย์-คณิต


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาลประจำฟาร์ม อัพเดท 1 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สัตวศาสตร์


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการ อัพเดท 30 พ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เทคโนโลยีการเกษตร


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล อัพเดท 28 พ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เทคโนโลยีการผลิตสัตว์


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , ผู้ช่วยพัฒนาวิจัยและผลิตภัณฑ์ , พนักงานขาย อัพเดท 27 พ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาหารสัตว์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเพชรพิทยาคมวิทย์-คณิต


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , ธุรการ , ประสานงานขาย อัพเดท 27 พ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : หนองบัวลำภู
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายหนองบัวพิทยาคารวิทย์-คณิต


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล อัพเดท 16 พ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยาเกษตร-อุตสาหกรรม


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 311    ต่อไป >>>BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30