BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,325 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ปฏิบัติการห้องlab , นักวิชาการประมง , เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม อัพเดท 21 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีทางทะเล
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยวิทย์-คณิต


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 21 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , การขาย การตลาด , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 2562 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาเอก 12 12
ปริญญาเอก1212


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sale อัพเดท 17 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , นักวิชาการ อัพเดท 14 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาศาสตร์การประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1-


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด , งานบริการเช่นขายอาหาร , สัตวบาล อัพเดท 14 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโคกสลุงวิทยาวิทย์-คณิต


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร อัพเดท 7 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎจันทรเกษม เกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัด สงขลา


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Callcenter อัพเดท 7 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สัตวศาสตร์


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการด้านการเกษตร อัพเดท 6 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : จันทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี พืชสวน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรีวิทย์-คณิต


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาลฟาร์มไก่ , เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพอาหารสัตว์ อัพเดท 6 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาวิทย์-คณิต


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการส่งเสริมโครงการสุกรขุน อัพเดท 1 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก สัตวศาสตร์
ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาทสัตวศาตร์


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ , เจ้าที่ประกันคุณภาพ , เจ้าที่ควบคุมการผลิต อัพเดท 29 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการแปลงปลูก , ผู้จัดการ,เจ้าหน้าที่ส่งเสริม,หัวหน้าแปลง อัพเดท 29 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เทคโนโลยีการเกษตร


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเพาะเลี้ยงปลา , พนักงานดูแลปลา อัพเดท 27 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : สุโขทัย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาศิลป์-ภาษา


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการลูกค้า , พนักงานขาย , พนักงานประชาสัมพันธ์ อัพเดท 25 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกษตรศาสตร์


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล อัพเดท 20 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ปาโมกข์วิทยาภูมิวิทย์-คณิต


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เกษตร​ อัพเดท 19 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปวส. วิทยาลัย​เกษตร​และ​เทคโนโลยี​ศรีสะเกษ​ พืช​สวน​


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน QA , นักวิชาการเกษตร , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร อัพเดท 19 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรเขตร้อน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์วิทย์ คณิต


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่แลป , DCC,QA,QC , ธุรการทั่วไป อัพเดท 16 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิวิทย์คณิต


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการ อัพเดท 15 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​เกษตร​ศาสตร์​วิทยาเขต​เฉลิม​พระ​เกียรติ​สกลนคร​ ประมง​ เพาะเลี้ยงสัตว์​น้ำ​


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Csr , นักประมง อัพเดท 15 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายนครสวรรค์


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 317    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30