BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,462 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : trading , oversea , management อัพเดท 10 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.เบญจมราชูทิศ จันทบุรีวิทย์-คณิต


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , ผู้ช่วยผูจัดการ , เอกสาร อัพเดท 9 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : สุโขทัย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โรคพืช
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 8 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , การขาย การตลาด , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 2563 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาเอก 12 12
ปริญญาเอก1212


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , เกี่ยวกับการเกษตร อัพเดท 3 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , บุคคล ฝึกอบรม , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ พืชไร่นา


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานส่งเสริม อัพเดท 2 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : หนองคาย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พืชสวน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพระพุทธวิทยาคม


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสัตวบาลส่งเสริม , นักสัตวบาล อัพเดท 31 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี สัตวศาสตร์


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการทั่วไป อัพเดท 31 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานบริการทั่วไป บริกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การประมง
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้การประมง


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดซื้อ+แคชเชียร์ อัพเดท 28 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี สถาบันราชมงคลวิทยาเขตพิษณุโลก พืชสวน
ปริญญาตรีสถาบันราชมงคลวิทยาเขตพิษณุโลกพืชสวน


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ตรวจสอบคุณภาพ , ธุรการทั่วไป , เกษตร อัพเดท 25 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เทคโนโลยีการผลิตพืช
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 21 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พืชสวน


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ , QA อาหารสัตว์ , สัตวบาลฟาร์ม อัพเดท 21 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าสำรวจ , นักวิจัย , บาริสต้า อัพเดท 21 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรกรวิทยาเขตกำแพงแสน พืชไรนา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายภูเวียงวิทยาคมวิทย์ - คณิต


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานขายอาหารสัตว์ อัพเดท 19 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ สัตวศาสตร์


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวแพทย์ , ผู้ช่วยสนับสนุนด้านการขาย อัพเดท 13 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัตวแพทยศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายชลราษฎรอำรุงวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่ายขาย , พนักงานขาย , พนักงานส่งเสริมการขาย อัพเดท 9 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พืชสวน


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการทั่วไป , นักวิชาเกษตร , นักส่งเสริม อัพเดท 6 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การพัมนาการส่งเสริมและนืเทศศาสตร์เกษตร
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้การพัมนาการส่งเสริมและนืเทศศาสตร์เกษตร


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการ , นักวิชาการ , นักส่ง อัพเดท 5 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทรัพยากรเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาวิทย์-คณิต


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC QA , พนักงานจัดซื้อ , พนักงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ,สินค้า อัพเดท 1 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ชุมพร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์การแระมงและทรัพยากรทางน้ำ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรียาภัยวิทย์คณิต


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ อัพเดท 29 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีทางทะเล
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่วิทย์ คณิต


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการ , แคทเชียร์. คิดเงิน ทั่วไป อัพเดท 28 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ภูเก็ต
ปวส. มหาวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยี พังงา การเกษตร


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 324    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap