BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,358 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 17 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , การขาย การตลาด , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 2562 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาเอก 12 12
ปริญญาเอก1212


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขับรถยนต์ส่งเคอรี่ อัพเดท 13 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน ลพบุรี กศน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายชัยนาทพิทยาคมวิทย์-พลานามัย


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัย , นักวิชาการเกษตร , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร อัพเดท 12 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทรัพยากรเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมวิทย์-คณิต


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสัตวบาลประจำฟาร์ม , นักสัตวบาลส่งเสริม อัพเดท 11 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , อื่นๆ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมวิทย์-คณิต


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Regulatory affairs อัพเดท 8 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พืชสวน


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานส่งเสริมการเกษตร , นักเกษตร , เจ้าหน้าการตลาด อัพเดท 5 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเสริมการเกษตร
ปวส.วิทยาลัยเกษตรชัยภูมิพืชศาสตร์


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ , เจ้าที่ประกันคุณภาพ , สัตวบาล (ไก่) อัพเดท 5 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการอาคารชุดฯ อัพเดท 30 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกษตรศาตร์


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อัพเดท 30 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาแม่โจ้ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปากช่อง2วิทย์-คณิต


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประกันภัย​ สินไหม , ธุรการ อัพเดท 29 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​แม่โจ้​ โรคพืช


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถ อัพเดท 29 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : นครสวรรค์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ทั่วไป


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการเกษตร อัพเดท 28 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พืชสวน
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้พืชศาสตร์ (ไม้ผล)


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการส่งเสริม , เจ้าหน้าธุรการ , เจ้าหนควบคุมฝ่ายผลิต อัพเดท 27 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทคโนโลยีการเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบรบือวิทยาคารวิทย์-คณิต


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล อัพเดท 27 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทพลีลาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริหารฟาร์ม , ส่งเสริมการเกษตร , หัวหน้าเกษตรประจำฟาร์ม อัพเดท 27 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : พังงา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เทคโนโลยีการผลิตพืช


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร อัพเดท 22 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุรวิทยาคารวิทย์-คณิต


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน lab สี อัพเดท 22 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร.ทุ่งศรีอุดม


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 21 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ พืชศาสตร์
ปวส.พืชศาสตร์


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้เกษตร , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร , เจ้าหน้าที่จัดหาวัตถุดิบ อัพเดท 21 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชฎัฏจันทร์เกษม เกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาวิทย์-คณิต


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , สัตวบาลส่งเสริม , สัตวบาล อัพเดท 19 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 318    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30