BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 11,916 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project Manager , Programmer , SA อัพเดท 27 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 5 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เทคโนโลยีสารสนเทศ


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป , ฝ่ายจัดซื้อ อัพเดท 25 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปวส.วิทยาลับเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : programmer อัพเดท 24 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์ มหาวิยาลัย Statistic, Information Technology


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : http://fastflux-hosting.ru , http://fastflux-hosting.ru , http://fastflux-hosting.ru อัพเดท 23 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 10 จังหวัด : ยโสธร
ปวช. http://fastflux-hosting.ru http://fastflux-hosting.ru
ปวช.http://fastflux-hosting.ruhttp://fastflux-hosting.ru


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC ตรวจสอบคุณภาพสินค้า , เจ้าหน้าที่ธุรการ , ผลิต, คลังสินค้า อัพเดท 23 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพสอง เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพสองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Rqizyye , Tmeysem , Dniinkz อัพเดท 23 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 16 จังหวัด : ลำพูน
ต่ำกว่ามัธยม Ioiitxq Mhqzajo
ปริญญาโทRspgcvjWwszhus


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : qapedlof , oapedlof , rapedlof อัพเดท 21 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , อื่นๆ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 140,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 31 จังหวัด : หนองคาย
ปวช. lapedlof yapedlof
ปริญญาตรีwapedlofiapedlof


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : SergioCaply , SergioCaply , SergioCaply อัพเดท 20 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 27 จังหวัด : กาญจนบุรี
ต่ำกว่ามัธยม SergioCaply SergioCaply
ปริญญาโทSergioCaplySergioCaply


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Java Programmer , Senior Java Programmer , Android Developer อัพเดท 17 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ปวส.เทคโนโลยีสยาม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : <a href=&quot;https://www.varendrabarta.com/&quot;> - Varendra Barta</a> , <a href=&quot;https://www.varendrabarta.com/&quot;> - Varendra Barta</a> , <a href=&quot;https://www.varendrabarta.com/&quot;> - Varendra Barta</a> อัพเดท 17 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 2 จังหวัด : ภูเก็ต
ปวช. <a href=&quot;https://www.varendrabarta.com/&quot;> - Varendra Barta</a> <a href=&quot;https://www.varendrabarta.com/&quot;> - Varendra Barta</a>
ปริญญาโท<a href=&quot;https://www.varendrabarta.com/&quot;> - Varendra Barta</a><a href=&quot;https://www.varendrabarta.com/&quot;> - Varendra Barta</a>


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : WillianSlope , WillianSlope , WillianSlope อัพเดท 17 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 1 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี WillianSlope WillianSlope
ปริญญาเอกWillianSlopeWillianSlope


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน IT , พนักงานคอมพิวเตอร์ , Help Desk อัพเดท 16 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 20 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : enlidips , enlidips , enlidips อัพเดท 16 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 40 จังหวัด : กำแพงเพชร
ต่ำกว่ามัธยม enlidips enlidips
ปริญญาตรีenlidipsenlidips


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานการเงิน อัพเดท 15 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี เกษมบัณฑิต ธุรกิจการบิน


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : papedlof , sapedlof , eapedlof อัพเดท 15 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 36 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี kapedlof xapedlof
ต่ำกว่ามัธยมgapedlofzapedlof


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานสารสนเทศ , ฝ่ายทรัพยากรบุคคล , การตลาด อัพเดท 15 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายพระปฐมวิทยาลัย2วิทย์-คณิต


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Business Intelligence , Data Engineer , Data Scientist อัพเดท 14 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีระบบธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญอังกฤษ - คณิต


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คีย์ข้อมูล อัพเดท 14 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : truschckinai , truschckinai , truschckinai อัพเดท 14 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 21 จังหวัด : กำแพงเพชร
ต่ำกว่ามัธยม truschckinai truschckinai
ปวช.truschckinaitruschckinai


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคีย์ข้อมูล / ทั่วไป อัพเดท 13 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย สตรีวัดอัปสรสวรรค์ ธุรกิจคอม


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 596    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30