BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 915 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ gis อัพเดท 16 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิศาสตร์


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ , real estate , business analyst อัพเดท 16 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการทั่วไป , พนักงานเสิร์ฟ อัพเดท 13 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 20 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กรพิทักษ์ศึกษา
ปริญญาตรีม.เกษตรภูมิศาสตร์


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จนท.ภูมิสารสนเทศ อัพเดท 12 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภูมิศาสตร์


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : hekoltunowwa , hekoltunowwa , hekoltunowwa อัพเดท 9 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 5 จังหวัด : พังงา
ปวช. hekoltunowwa hekoltunowwa
ปวช.hekoltunowwahekoltunowwa


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิสารสนเทศน์ GIS , นัก GIS อัพเดท 5 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภูมิศาสตร์


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ภูมิศาสตร์ , จัดทำแผนที่ อัพเดท 4 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : LaraWet , LaraWet , LaraWet อัพเดท 3 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 21 จังหวัด : ลำพูน
ปวช. LaraWet LaraWet
ปริญญาเอกLaraWetLaraWet


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน GIS อัพเดท 31 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : gis officer อัพเดท 30 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดสังเวชวิทย์-คณิต


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ข้อมูลภูมิศาสตร์ อัพเดท 30 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา ภูมิศาสตร์


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ gis อัพเดท 28 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Eocwllo , Duoymfo , Wuesoly อัพเดท 18 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 3 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาเอก Brjwtjq Qxdtpde
ปวช.BluynicJynbhbf


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์ อัพเดท 14 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนครขอนแก่นวิทย์-คณิต


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสตร์ , เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ GIS อัพเดท 14 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยสายศิลป์ภาษา


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : JoseYL , JoseYL , JoseYL อัพเดท 14 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. JoseYL JoseYL
ปริญญาเอกJoseYLJoseYL


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : MitchAloxy , MitchAloxy , MitchAloxy อัพเดท 8 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , แพทย์ พยาบาล เภสัช , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 3 จังหวัด : กระบี่
ปวส. MitchAloxy MitchAloxy
ปวส.MitchAloxyMitchAloxy


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ข้อมูลภูมิศาสตร์ อัพเดท 6 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาวิชาเอกภูมิสารสนเทศศาสตร์


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานแปลภาพถ่ายทางอากาศ , นักทำแผนที่ , พนักงานด้าาน GIS GPS RS อัพเดท 1 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตาร์ ภูมิศาสตร์


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร อัพเดท 31 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ภูมิสารสนเทศศาสตร์


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 46    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30